Arhiva za kategoriju ‘Novi zavjet’

12. Novina i radost Zaručnikova dara (2,18-22)

Video verzija Ne samo u pitanju određenih kategorija ljudi, nego i kada se radi o određenim propisima, Isus se ne prilagođava onome što vjerski autoriteti drže ispravnim. U 2,16 čitamo kako su Njegove učenike pitali o Njegovu ponašanju, a sada pitaju Njega o učenicima. Isusovi protivnici, očito je, ne mogu pogledati čovjeku u oči nego […]

11. Poziv Levija i gozba s grešnicima (2,13-17)

(Poklon za krizna vremena – integralna verzija teksta kakva je predviđena za knjigu!) Video verzija I Video verzija II Isus ponovno iziđe k moru. Sve je ono mnoštvo grnulo k njemu i on ih poučavaše. Prolazeći ugleda Levija Alfejeva gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: “Pođi za mnom!” On usta i pođe za njim. […]

10. Ozdravljenje uzetoga i otpuštenje grijeha (2,1-12)

Video verzija Ovaj odlomak uvodi niz od tzv. „pet galilejskih polemika“ koje Isus vodi s vjerskim vođama. Nakon neodređenog vremenskog perioda od nekoliko dana (Mk 2,1), koje je proveo na samotnim mjestima (usp. 1,45), vjerojatno izlazeći noću iz Kafarnauma (usp. 1,35), Isus se jednog dana opet pojavljuje u kući; jednostavno spominjanje kuće kao poznatog mjesta […]

9. Ozdravljenje gubavca (Mk 1,40-45)

Video verzija I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: „Ako hoćeš, možeš me očistiti!“ 41Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: „Hoću, budi čist!“ 42I odmah nesta s njega gube i očisti se. 43Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi 44riječima: „Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, […]

8. Molitva – svjetlo na Isusovom putu (Mk 1,35-39)

Video verzija 35Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše. 36Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. 37Kad ga nađoše, rekoše mu: “Svi te traže.” 38Kaže im: “Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao.” 39I prođe svom Galilejom: propovijedao je u […]

Uskrs 2019.

Lk 24,1-12 Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše one na grob s miomirisima što ih pripraviše. Kamen nađoše otkotrljan od groba. Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih. Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: »Što […]

24. Pavao u Rimu (27 – 28) – završetak serijala

          Put u Rim sastoji se od dugačkog izvještaja o oluji i brodolomu (27,1-44) sa epilogom spašavanja brodolomaca koji utočište nalaze na Malti (28,1-10). Nakon 3 mjeseca boravka na Malti (tu su prezimili, usp. 28,2), Pavao putuje prema Rimu. Pošto se zamjena u službi između Feliksa i Festa dogodila  59. ili […]

23. Muka sv. Pavla (Dj 21,17 – 26,32)

        Preostali tekstovi u Djelima apostolskim posvećeni su izvještaju o Pavlovoj „muci“. Ovi se tekstovi mogu podijeliti u dvije cjeline: sudski proces u Jeruzalemu (21,17-23,30) te rimski proces u Cezareji (23,31 – 26,32). Događaji se zbivaju u periodu 58-67.g.   Sudski proces u Jeruzalemu (21,17 – 23,30)   Ova sekcija se sastoji […]

22. Pavao u Makedoniji i Grčkoj te povratak u Jeruzalem (20,1 – 21,16)

          Odlazak iz Efeza prema Makedoniji i Grčkoj (20,1-6)   Nakon dramatičnih tonova koji su prevladavali u Efezu, Luka smiruje ton i trezvenim sažetkom opisuje Pavlov put od Efeza u Makedoniju i Grčku – vjerojatno sredinom 57. g. Stigavši u Troadu, naišao je na plodno polje rada, ali nije imao spokoja […]

21. Treće misijsko putovanje (18,23 – 21,16) – Djelovanje u Galaciji i Frigiji (18,23). U Efezu (18,24 – 19,40)

          Uvodna riječ   U literaturi se diskutira je li moguće govoriti o trećem misijskom putovanju kao zasebnoj cjelini? Treće misijsko putovanje moguće je razabrati ako se kao polazište uzme dohodište prethodnog putovanja, Antiohija (usp. 18,22), jer je ona bila polazište i za drugo putovanje (usp. 15,35-16,10). Neki smatraju da treba […]

20. Korint – daljnji hod prema poganima (18,1-17)

          Korint, glavni grad pokrajine Ahaje (Peloponez), u Pavlovo vrijeme bio je u punoj ekspanziji. Mješovitog stanovništva, sa čak naglašenijim udjelom latinskog jezika i rimske kulture negoli grčke, bio je grad poslovnih ljudi, trgovaca, sa dosta stranaca i putnika; brojio je između 300-500.000 stanovnika. Bio na zlu glasu kao grad užitaka; […]

19. Bereja: prihvaćanje i protivljenje Riječi (17,10-15); Atena – misionarski govor na Areopagu (17,16-34)

        Shvaćajući opasnost u kojoj su Pavao, Sila i Timotej, Jason i braća ih otpremaju u Bereju, 60-ak km prema unutrašnjosti Makedonije. Ovdje ih židovi isprva srdačno prihvaćaju, čak su primili Riječ i danomice istraživali Pisma da li je to tako (17,11). Grč. glagol anakrinō ovdje ima značenje kritičkog ispitivanja i stoga […]

18. Filipi: oslobođenje opsjednute, zatočenje misionara i oslobođenje (Dj 16,16-40); Solun: pobuna protiv misionara (17,1-9)

          Ovaj izvještaj ima kompleksnu strukturu: egzorcizam, reakcije, uhićenje misionara, čudesno oslobođenje, obraćenje tamničara, zahtjev sudskim vlastima itd. Obiluje dramatičnim a i humorističkim momentima. Kao što su se Petar i Ivan našli u zatvoru nakon ozdravljenja hromoga na hramskim vratima (4,3), tako će ovdje egzorcizam imati za posljedicu zatočenje misionara. Oslobađajući, […]

17. Prva postaja: Likaonija (Dj 16,1-5); ulazak u Evropu – Filipi (16,6-40)

          Prva postaja: Likaonija (Dj 16,1-5) Po dolasku u Derbu i Listru, Pavao i Sila nailaze na Timoteja, sina neke pokrštene židovke i oca Grka; uživao je dobar glas među braćom u Listri i Ikoniju (16,2-3). Još uvijek ne znamo sa sigurnošću da li je potjecao iz Derbe ili iz Listre. […]

16. Drugo misijsko putovanje: Makedonija i Grčka (Dj 15,36 – 18,22); pripreme i početak puta (15,36-41)

          Ova se sekcija u literarnom smislu može smatrati jedinstvenom jer u potpunosti posvećena drugom misijskom putovanju (vjerojatno 49 – 52.g.). I ona počinje u Antiohiji (usp. 15,35) te se u Antiohiji i zaključuje (18,22). Nju bismo mogli nasloviti Riječ ide u susret kulturama jer Pavao prolazi različite ondašnje evropske gradove. […]

15. Apostolsko pismo i promulgacija odredaba (15,22-35)

          Apostolima će se učiniti (grč edoxe, usp. 15,25.28) – što je tipičan termin za naznačavanje promulgacije normativnih dokumenata neke skupštine ili koncila (F. W. Danker) – potrebnim izabrati one koji će proglasiti odluke u Antiohiji (15,22). Dekret će imati efektivnu snagu tek kad se predstavi u pismenoj formi i proglasi […]

14. Jakovljev govor (15,13-21)

          Nakon njih govori Jakov, sin Alfejev, brat Gospodinov, pisac Jakovljeve poslanice i jeruzalemski biskup (15,13-21). Njegov stav bio je od iznimne važnosti, ne samo zbog toga što je bio čelnik jeruzalemske zajednice, nego zbog neusporedivog ugleda što ga u to vrijeme uživao u židovstvu. J. Holzner drži kako su mnogi […]

13. Jeruzalemski sabor (Dj 15)

          Povijesni i teološki kontekst   Antiohijska crkva – početak polemike (15,1-7)   Pavao i Barnaba nakon povratka s prvoga misijskog putovanja podulje vremena nastavljaju svoje djelo u Crkvi u Antiohiji. Sve teče mirno. Crkva je radosna zbog otvaranja pogana Isusovoj istini. Vjerojatno se radi o 49. g. Uto neki siđoše […]

12. Epilog djelovanja u Listri i djelovanje u Derbi; završetak 1. misijskog putovanja i povratak u Antiohiju

            Preživjevši kamenovanje, Pavao ustaje i ulazi u grad kao da se želi pokazati svojim „ubojicama“. Iako ne detaljizira, Luka daje nazrijeti da nakon Pavlovog i Barnabinog pohoda Listri iza njih u gradu ostaju učenici (14,20) – djelovanje nije bilo bez ploda! Tako je Evanđelje prodrlo u područje Galacije.   […]

11. Naviještanje u Ikoniju (14,1-7) i Listri (14,8-20); apostolsko trpljenje

            Naviještanje u Ikoniju (14,1-7)   Ikonij je bio glavni grad rimske provincije Galacije, smješten 125 km jugoistočno od Antiohije pizidijske. U ono doba bio je središte tkalačkoga obrta pa se ondje Pavao vjerojatno lako snašao. Misionari se, unatoč negativnom nagovještaju (13,46), ipak prvo obraćaju židovima. Bog ih ovjerovljuje znamenjima […]