Arhiva za kategoriju ‘Nedjeljna razmišljanja – A’

1. nedjelja adventa (II)

Pred svakim čovjekom u osnovi dva su puta. Prva mogućnost – a na koju poziva nešto u našoj ljudskoj naravi – jest nastaviti po starom, kako sam naučio. Druga mogućnost jest krenuti u nešto novo, u promjenu. Što odabrati? Znamo, poslovica kaže da je ono bolje neprijatelj dobromu. I u mnogim situacijama se ona pokaže […]

13. nedjelja kroz godinu

Isusove riječi mogu zvučati grubo, teško, oporo… Nijedan učitelj u Izraelu nije nametao tako visoke zahtjeve. Zar je čudo što su mu govorili: dobro, pa kime se to praviš? Što Isus čini ovim riječima, što želi postići? Je li strašno odreći se oca ili majke? Sina ili kćeri? Jest, sigurno je strašno! Zašto baš to […]

Isus Krist, Kralj svega stvorenja

    Ez 34,11-12.15-17 Poslije dolaska drugih prognanika 587.g.pr.Kr. u Babilon, prorok Ezekiel se počinje baviti temom mogućnosti narodnog preporoda. Preduvjet jest raščišćavanje starih računa i napuštanje puta koji vodi u smrt. Stoga po razaranju Jeruzalema prorokuje protiv naroda koji su u tome sudjelovali da bi se potom posvetio Izraelcima. Osuđuje odgovorne za nacionalnu katastrofu: […]

33. nedjelja kroz godinu

Izr 31,10-13.19-20.30-31   Nakon što je u prethodnim poglavljima Knjige Mudrih Izreka iznesen nauk utjelovljene Mudrosti, sada je na sceni lik žene koja u sebi utjelovljuje mudrost! Ono što Mudrost želi proizvesti u čovjeku!

32. nedjelja kroz godinu

Kod Židova svadba je jako velika svečanost koja traje cijelu sedmicu. Prvog dana zaručnik ide u kuću svoje izabranice kako bi je uzeo i poveo sa sobom. Pri njihovom dolasku dočekuju ih raspjevane djevojke koje plešući izražavaju svoju radost i prate svoju prijateljicu u njezino novo prebivalište gdje se nastavlja svadbena svečanost. Dakako, ako zaručnik […]

Posveta Lateranske bazilike

Ez 47,1-2.8-9.12 Poslije dolaska drugog vala Izraelovih prognanika u Babilon (587.g.pr. Kr.), prorok Ezekiel počinje se baviti mogućnošću narodnog preporoda. Najavljuje Gospodinov odlučujući zahvat protiv neprijatelja te opisuje novu zajednicu koja će nastati povratkom prognanika. U viziji budućeg Izraela centralni motiv postaje Božja slava koja će se vratiti iz Babilonije i boraviti u Njegovu novom […]

31. nedjelja kroz godinu

      Vrijeme leti, nedjelje brzo trče jedna za drugom. Ne samo da starimo pa bi ih zato trebalo malo zaustaviti, prikočiti, nego i zato jer nas od nedjelje do nedjelje tuširaju snažne riječi misnih biblijskih čitanja, ritam je brz i neumoljiv a pitanje je koliko stigne dati odjeka u našem životu. Evo danas […]

Spomen svih vjernih mrtvih

Job 19,1.23-27   Pritisnut teškom patnjom pravedni Job želi živjeti pa makar privremeno morao i u podzemni svijet mrtvih da bi se kasnije odazvao na Stvoriteljev poziv u život. Jer, usprkos svemu, mora negdje postojati pravda koja je iznad svega – njoj upućuje svoju krv i krik koji će vapiti iznad svih tragedija i nepravednog […]

30. nedjelja kroz godinu

Izl 22,20-26 Oslobodivši Izraelce iz Egipatskog ropstva, Gospodin im je ponudio sklapanje saveza pod Njegovim uvjetima, prema tadašnjem pravu i običajima. Uvjeti su sadržani u Zakonu. Zbirka zakona iz koje čitamo odlomak raznorodna je kako po obliku, tako i po sadržaju. U njoj su pomiješane liturgijske odredbe s onima koje se tiču intimnog, kućnog i […]

29. nedjelja kroz godinu

Iz 45,1.4-6   Smatra se da je prorok koji progovara u ovom dijelu knjige Izaijine živio u vrijeme uspona perzijskog kralja Kira. Sročen u himničkom stilu, naš tekst pripada sekciji koja povezuje govor o babilonskom egzilu s onim o povratku u Jeruzalem. Upravo ovdje u prvi plan uvodi lik perzijskog kralja Kira koji će osvojiti […]

28. nedjelja kroz godinu

Iz 25,6-10a   Odlomak prvog čitanja središte je sekcije u kojoj prorok kroz pet poglavlja govori o Gospodnjem sudu nad pojedinim kraljevstvima u Izraelovoj blizini. Usred govora o uništavanju stoji veličanstvena najava gozbe pripremljene za sve narode.

27. nedjelja kroz godinu

Iz 5,1-7   U prvom dijelu petog poglavlja prorok Izaija donosi pjesmu sličnu onima korištenima u svadbenim slavljima. Ova, pak, nije vedrih nego sumornih tonova. Gospodin je opisan kao brižan vlasnik vinograda kako ga utemeljuje i poduzima sve mjere da bi uzrastao do pune zrelosti.

26. nedjelja kroz godinu

Ez 18,25-28: Nakon pada Jeruzalema i odvođenja prvih egzilanata u Babilon, ljudi postavljaju različita pitanja. Je li ovaj naraštaj, koji je doživio tragediju i trpi njezine posljedice, zaista toliko grješan da su zaslužili babilonsko sužanjstvo, kao što to tvrdi Druga Knjiga o Kraljevima u dvadesetom poglavlju?

25. nedjelja kroz godinu

Iz 55,6-9 Slaveći Gospodinovo kraljevstvo i svetost, Izaija promatra dijalektiku grijeh-kazna-spasenje te na kraju predviđa prevlast spasenja koje će Izrael iskusiti kao pravednost tj. oproštenje grijeha. Poglavlje iz kojega je uzeto prvo čitanje naglašava osobine i djelovanje riječi Božje: dostupna je svima i plodna, objavljuje misli Gospodnje koje su bitno drugačije od ljudskih.

Uzvišenje sv. Križa

Br 21,4b-9 Hod pustinjom u Knjizi Brojeva predstavlja prijelaznu fazu između oslobođenja iz ropstva i ulaska u Obećanu zemlju gdje Izrael mora kao zajednica živjeti oslobođenost na svim razinama. Vremenom postaje jasno da je Bogu bilo lakše izvesti ih iz Egipta, negoli odstraniti Egipat iz glava Izraelaca.

23. nedjelja kroz godinu

Ez 33,7-9 Nakon što je u prvom i drugom dijelu knjige govorio o razaranjima i babilonskom sužanjstvu kao kazni za grijehe Izraela (pars destruens), u trećem dijelu prorok Ezekiel započinje govor o obnovi Izraela (pars construens) i bavi se temama mogućnosti narodnog preporoda (Ez 33-37), Gospodinovim odlučujućim interventom protiv neprijatelja (Ez 38-39) te opisom nove […]

22. nedjelja kroz godinu

Jr 20,7-9 Prorok Jeremija unutar povijesnih događaja nastoji prepoznati Božju djelovanje kao poziv na obraćenje prije nego se dogodi ono što se više neće moći promijeniti. Pad Sjevernog kraljevstva treba služiti kao upozorenje Južnom na ozbiljnost i važnost koja proizlazi iz vjernosti Bogu (3,1-4).

21. nedjelja kroz godinu

Iz 22,19-23   Kroz osam poglavlja prorok Izaija ne spominje kralja Ezekiju. Prvo čitanje donosi dio posljednjeg odlomka iz te sekcija u kojem prorok iznosi Božji sud nad njegovim prvim suradnicima koji su odgovorni što se Juda približio propasti. Kao prvog ističe Šibnu, upravitelja dvora koji je zloupotrijebio položaj kako bi sebi načinio mauzolej na […]

20. nedjelja kroz godinu

Iz 56,1.6-7 Ovaj dio knjige proroka Izaije (tzv. Trito-Izaija) nastao je najvjerojatnije u periodu nakon povratka iz babilonskog sužanjstva. Tada se, nakon početnog optimizma, židovska zajednica suočava sa tegobnom stvarnošću: teškoće na socijalnom planu i u vođenju zajednice, religijski sinkretizam, bolni odnosi povratnika s onima koji su ostali u domovini, ali i s onima iz […]

19. nedjelja kroz godinu

1Kr 19,9a.11-13a Prorok Ilija, otac biblijskog proroštva, u Prvoj Knjizi o Kraljevima predstavljen je kao drugi utemeljitelj jahvističke vjere iza Mojsija. Za razliku od Samuela, koji je uvodio novi politički sustav i rješavao pojedinačne probleme, Ilija je trebao spasiti Izraelov identitet da ne dođe do potpunog otpada od Gospodina. Dakle, sve ono što je Izrael […]