Arhiva za kategoriju ‘Nedjeljna razmišljanja – B’

3. vazmena nedjelja (II)

U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke […]

2. vazmena nedjelja (II)

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja […]

Uskrs (II)

Uvijek je isto. Čovjek je isti…i onda i danas. Želi sve znati. I više: misli da sve zna. Još i više: misli da ne postoji ništa izvan onoga što on zna. Ali unatoč velikom znanju, ostaje sam. Usamljen. Depresivan. Bez nade, poleta i radosti. One od srca. Jer izmiče mu Prisutnost. Hodi kao da Prisutni […]

Veliki petak (II)

Drama je to. Velika borba. I veliki jaz…nepremostiv…kao tama spram svjetla, smrtni hropac spram života u naponu snage. Kreću se, bore se. Narod i glavari svećenički trude se osuditi Isusa. Odavno su ga predodredili za eleminaciju. I vrebaju, prate… Sad je zgodan čas! Čine sve ne bi li i Pilata nagovorili neka i on pristane. […]

Veliki Četvrtak – Misa Večere Gospodnje (II)

Isusov hod ide vrhuncu…još večera, ustanova Euharistije, oproštajni govor i – uhićenje, suđenje, križ… Poput nekog tihog kutka, poput zavjetrine nakon buke i protivljenja dok je javno djelovao, poput odmorišta prije negoli ga uhite i počnu zlostavljati, dolazi ova mirna večer s prijateljima. Doima se oazom mira, odmorišta za dušu s najbližima. No, pažljivo oko […]

Nedjelja Muke Gospodnje – Cvjetnica

Uvijek je isto. Nekima je duže je nego inače. Nekima je evanđelje Cvjetnice neizdrživo dugo. Nekima je odviše strašno. Iz svakog retka izbija drama, neprijateljstvo, izdaja, tuga, trpljenje…previše da bi se moglo mirno čitati. Sve to možemo osjetiti. I dobro je da nas pogađa. Sretan je onaj tko osjeća teret ovog evanđelja. Jer je samo […]

5. nedjelja korizme

Iz Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da […]

4. nedjelja korizme

Iz Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da […]

3. nedjelja korizme

Iz Evanđelja po Ivanu Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i […]

1. nedjelja korizme

Iz Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«  […]

6. nedjelja kroz godinu (II)

“U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, […]

5. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im. Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda […]

4. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Marku U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si […]

2. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što […]

Blagdan Krštenja Gospodinova

Iz Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.« Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim […]

Bogojavljenje – Tri kralja

Iz Evanđelja po Mateju Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva […]

Sv. obitelj Isusa, Marije i Josipa

Čitanje Knjige Postanka U one dane: Dođe riječ Gospodnja Abramu u viđenju: “Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika!” Abram odgovori: “Gospodine moj, Jahve, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kući nasljednik Eliezer Damaščanin? Kako mi nisi dao potomstva – nastavi Abram […]

Prema skrivenoj radosti Božića

Što bijaše u početku? U početku bijaše radost. Raduj se, milosti puna! Ali naš prijevod evanđelja ne kaže tako, ni molitva. Oni kažu: zdravo, Marijo! Tek kad molimo u uskrsnom periodu, onda Crkva kaže: raduj se, raduj, Kraljice neba! Kao da bi radost bila rezervirana tek za dane poslije Uskrsa. Ipak, Luka nije stavio hebrejski […]

3. nedjelja adventa (II)

Iz Evanđelja po Ivanu Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si […]

2. nedjelja adventa (II)

Iz Evanđelja po Marku Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva […]