Arhiva za kategoriju ‘Nedjeljna razmišljanja – B’

3. nedjelja korizme

Iz Evanđelja po Ivanu Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i […]

1. nedjelja korizme

Iz Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«  […]

6. nedjelja kroz godinu (II)

“U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, […]

5. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im. Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda […]

4. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Marku U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si […]

2. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što […]

Blagdan Krštenja Gospodinova

Iz Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.« Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim […]

Bogojavljenje – Tri kralja

Iz Evanđelja po Mateju Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva […]

Sv. obitelj Isusa, Marije i Josipa

Čitanje Knjige Postanka U one dane: Dođe riječ Gospodnja Abramu u viđenju: “Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika!” Abram odgovori: “Gospodine moj, Jahve, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kući nasljednik Eliezer Damaščanin? Kako mi nisi dao potomstva – nastavi Abram […]

Prema skrivenoj radosti Božića

Što bijaše u početku? U početku bijaše radost. Raduj se, milosti puna! Ali naš prijevod evanđelja ne kaže tako, ni molitva. Oni kažu: zdravo, Marijo! Tek kad molimo u uskrsnom periodu, onda Crkva kaže: raduj se, raduj, Kraljice neba! Kao da bi radost bila rezervirana tek za dane poslije Uskrsa. Ipak, Luka nije stavio hebrejski […]

3. nedjelja adventa (II)

Iz Evanđelja po Ivanu Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si […]

2. nedjelja adventa (II)

Iz Evanđelja po Marku Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva […]

1. nedjelja adventa (II)

Isus Krist – Kralj svega stvorenja

          Dn 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Otk 1,5-8; Iv 18,33b-37   Običaj krunjenja osuđenih na smrt. Krist okrunjen trnovom krunom i Pilat koji pita: ti si dakle Kralj?   Isus šuti. Zašto šuti?   Prvo čitanje je uzeto iz knjige Danijelove. Na početku poglavlja iz kojega dolazi naše prvo čitanje, opisuju se […]

33. nedjelja kroz godinu

            Dn 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 10,11-14.18; Mk 13,24-32   Pri svršetku liturgijske godine misna čitanja tematiziraju svršetak stvarnosti u kojoj živimo a o njemu progovaraju na apokaliptički način. Starozavjetna apokaliptička literatura interesira se za usud zemaljskih imperija jer je gajila uvjerenje da je svijet osuđen na raspad. Bog će […]

32. nedjelja kroz godinu

            1 Kr 17,10-16; Ps 146,6c-10; Heb 9,24-28; Mk 12,38-44   Sve ono što je Izrael postao nakon izlaska iz Egipta došlo je u pitanje. Stoga se Ilija pojavljuje iznenada kako bi najavio pošast, kao što je i Mojsije jednu od egipatskih nevolja. Naime, Kananejci – starosjedioci zemlje u koju […]

31. nedjelja kroz godinu

      Kažemo da smo vjernici, slušamo o zapovijedi ljubavi, ali kada dođemo u svakodnevni život uspijevamo iznalaziti razloge da ne počnemo ozbiljno ljubiti druge. Pitanje je uspijevamo li uopće početi o toj temi razmišljati, a kamoli krenuti u akciju? I tu smo podijeljeni – i jesmo i nismo na putu Božjemu.   Netko […]

30. nedjelja kroz godinu

          Jr 31,7-9; Ps 126,1-6; Heb 5,1-6; Mk 10,46-52   Današnje starozavjetno čitanje uzeto je iz knjige Jeremijine i to iz njegove tzv. Knjige utjehe. U tih četiri poglavlja ton je zamjetno drugačiji nego u većini ostalih dionica Jeremijinih proroštava. Ove riječi Jeremija je izgovorio u vrijeme mladog kralja Jošije koji […]

29. nedjelja kroz godinu

          Iz 53,2a.3a.10-11; Ps 33,4-5.18-20.22; Heb 4,14-16; Mk 10,35-45   Starozavjetni odlomak uzet je iz Izaijine tzv. četvrte Pjesme o sluzi Gospodnjem. Ono što je u prethodne tri Pjesme naznačeno kao iznenađujuće – da će Sluga Gospodnji doživjeti neuspjeh, biti odbacivan pa čak i trpjeti – u Četvrtoj pjesmi poprima novi […]

28. nedjelja kroz godinu

        Mudr 7,7.11; Ps 90,12-17; Heb 4,12-13; Mk 10,17-30   Mudrost, kao Božji dar, razlikuje se od pojedinih vrsta znanja po tome što ona omoguće čovjeku uvijek izabirati dobro koje vodi u puninu života. Ne rješava pojedina tehnička pitanja – za koja uostalom postoje specijalizirane znanosti i umijeća – nego pitanje cijeloga […]