Arhiva za kategoriju ‘Novi zavjet’

31. Ozdravljenje gluhog mucavca (Mk 7,31-37)

31Zatim se ponovno vrati iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.     32Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. 33On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. 34Upravi pogled u nebo, uzdahne i […]

30. Isus i žena Sirofeničanka (7,24-30)

24Odande otiđe u kraj tirski. I uđe u neku kuću. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti, 25nego odmah doču žena koje kćerkica imaše duha nečistoga. Ona dođe i pade mu pred noge. 26A žena bijaše Grkinja, Sirofeničanka rodom. I moljaše ga da joj iz kćeri istjera zloduha. 27A on joj […]

29. Srce i religiju čisti Riječ Božja, ne ljudske predaje (7,1-23)

Skupe se oko njega farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. 2I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. 3A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. 4Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još […]

28. Strah stvrdnutih srdaca (6,45-56)

45On odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko, prema Betsaidi, dok on otpusti mnoštvo. 46I pošto se rasta s ljudima, otiđe u goru da se pomoli.     47Uvečer pak lađa bijaše posred mora, a on sam na kraju. 48Vidjevši kako se muče veslajući, jer im bijaše protivan vjetar, oko četvrte […]

27. Umor, odmor i kruh života (6,30-44)

30Uto se apostoli skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. 31I reče im: “Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.” Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. 32Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. 33No kad su odlazili, […]

26. Herod, Isus i Ivan (6,14-29)

14Dočuo to i kralj Herod jer se razglasilo Isusovo ime te se govorilo: “Ivan Krstitelj uskrsnuo od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.” 15A drugi govorahu: “Ilija je!” Treći opet: “Prorok, kao jedan od proroka.” 16Herod pak na to govoraše: “Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.”     17Herod doista bijaše dao uhititi Ivana […]

Autor stranice postao redovni profesor

Izvanredni profesor na Katedri Svetoga pisma Staroga i Novoga zavjeta unutar Odsjeka za Sveto pismo i sustavnu teologiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dr. sc. Ivica Čatić, nakon što je ispunio zakonske uvjete, 10. veljače 2023. godine, temeljem Odluke Matičnoga odbora za područje humanističkih znanosti – polja […]

25. Poslanje Isusa i njegovih učenika (6,6b-13)

Obilazio je selima uokolo i naučavao.     7Dozva dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. 8I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, 9nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.     10I govoraše […]

Radost – izvire iz susreta

2. vazmena (II)

Umjesto teksta, ovaj puta imamo video stream:

24. Isus neprihvaćen u svom zavičaju (6,1-6a)

I otišavši odande, dođe u svoj zavičaj. A doprate ga učenici. 2I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu: “Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? 3Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, i brat Jakovljev, […]

23. Susret koji spasava (5,21-43)

I Ovaj tekst jest primjer tzv. sandwich-konstrukcije u kojoj dva izvještaja, koji bi po sebi mogli biti ostavljeni odvojenima, poradi toga što imaju određen broj zajedničkih elemenata bivaju spojeni. Spajanje je izvršeno tako da jedan biva umetnut usred drugog; pri tome je umetanje izvršeno upravo u onoj točki kad u prvom izvještaju dolazi do promjene […]

22. Susret koji oslobađa (5,1-20)

Stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski. 2Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. 3Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima 4jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance […]

21. Oluja na moru i nemiri u srcu učenika (4,35-41)

35Uvečer istoga dana kaže im: „Prijeđimo prijeko!“ 36Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe. 37Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi te su je već gotovo napunili. 38A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: „Učitelju! Zar ne mariš […]

20. Skroviti rast kraljevstva Božjega (4,26-34)

26I govoraše: „Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. 27Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste – sam ne zna kako; 28zemlja sama od sebe donosi plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. 29A čim plod dopusti, brže se on laća srpa jer eto […]

19. Sjeme Riječi i njezini učinci (4,13-25)

13I kaže im: “Zar ne znate tu prispodobu? Kako ćete onda razumjeti prispodobe uopće? 14Sijač sije Riječ. 15Oni uz put, gdje je Riječ posijana, jesu oni kojima, netom čuju, odmah dolazi Sotona i odnosi Riječ u njih posijanu. 16Zasijani na tlo kamenito jesu oni koji kad čuju Riječ, odmah je s radošću prime, 17ali nemaju […]

Izišao prvi dio Komentara!

Dragi čitatelji, iz tiska je izišao prvi dio komentara Evanđelja po Marku (1,1 – 3,6)! Dakle, mi smo ovdje imali prvu verziju teksta, jednostavniju a knjiga donosi novu verziju – prerađenu, dopunjenu i dodatno obogaćenu bilješkama, uvodnim temama i excursusima. Naravno, radi se dalje i već nastaje drugi dio Komentara koji će, ako Bog dade, […]

18. Otajstvo Kraljevstva – prispodoba o sijaču (4,1-12)

I poče opet poučavati uz more. I zgrnu se k njemu silan svijet te on uđe u lađu i sjede na moru, a sve ono mnoštvo bijaše uz more, na kopnu. 2Poučavao ih je u prispodobama mnogočemu. Govorio im u pouci: 3“Poslušajte! Gle, iziđe sijač sijati. 4I dok je sijao, poneko zrno pade uz put, […]

17. Pred tajnom Isusove osobe: rodbina, protivnici i njegova prava obitelj (3,20-35)

20I dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. 21Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: „Izvan sebe je!“ 22I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: „Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.“ 23A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: „Kako može Sotona Sotonu […]

16. Ustanovljenje dvanaestorice apostola (3,13-19)

13Uziđe na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. 14I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati 15s vlašću da izgone đavle. 16Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, 17i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma, 18i Andriju i […]