Arhiva za kategoriju ‘Nedjeljna razmišljanja – C’

Svi sveti

Blaženi siromašni duhom, blaženi gladni i žedni pravednosti, krotki, čak i progonjeni… Jesu li, jesmo li blaženi? Kad su jednog mistika upitali: što ti je donijela milost?, odgovorio je: kad se ujutro probudim, nisam siguran hoću li doživjeti večer. Zar to ne zna većina ljudi? Da, ljudi to znaju, ali ja to osjećam! (prema A. […]

31. nedjelja kroz godinu

Lk 19,1-10 U odnosu na evanđelje od prošle nedjelje i njegov naizgled čudan obrat, u kojemu čovjek dobrih djela odlazi iz Hrama bez opravdanja a grešnik nakon samo jedne rečenice biva opravdan, današnje evanđelje želi produbiti moment obraćenja javnog grešnika. Uz to daje jasnu kritiku uobičajenog gledanja na druge ljude. Mnoštvo je pratilo Isusa u […]

30. nedjelja kroz godinu

Lk 18,9-14 Što se to dogodilo u Hramu? Unutra su ušli čovjek koji čini pravedna djela i notorni grešnik. Nakon kratkog vremena, po njihovom izlasku iz Hrama, imamo obrnutu situaciju: čovjek pravednih djela nije pred Bogom opravdan a grešnik jeste! Čudne li situacije! Što se to zapravo dogodilo u Hramu? Farizej se moli uspravan jer […]

29. nedjelja kroz godinu

Izl 17,8-13 Hod pustinjom, koji počinje izlaskom iz Egipta, u Starom zavjetu i Izraelovoj memoriji postao je metafora života. Oslikava duboke životne istine, pitanja i probleme: Boga koji je tu i spašava te Izrael kojemu se čini da propada. Izrael u pustinji uči živjeti u Božjoj prisutnosti, uzimati slobodu i život samo iz riječi Gospodnje. […]

28. nedjelja kroz godinu

2 Kr 5,14-17 Naaman Sirac nije bio slučajni putnik prolaznik pred kućom proroka Elizeja. Bio je general moćne vojske koja je osvojila velik dio Sirije i Palestine. Čovjek na vrhuncu karijere, po ugledu odmah uz aramskoga kralja. Slika uspješnog čovjeka, pripadnika istinske društvene elite. No, ima samo jedan problem – obolio je od gube. Gledano […]

27. nedjelja kroz godinu

Hab 1,2-3; 2,2-4 Habakuk po svemu sudeći s prorokom Jeremijom dijelio je ne samo isti poziv, nego i vrijeme djelovanja, skupa s njegovim tegobama. Obojica u svojim djelima ostavljaju zabilježenom upitanost kojom idu pred lice Božje: zašto Gospodine? Zašto bezbožni napreduju? Zašto dopuštaš sve ovo? Habakuk će ići i dalje propitujući jesu li objašnjenja Izraelovih […]

26. nedjelja kroz godinu

Am 6,1a.4-7 Riječi proroka Amosa iz prvoga čitanja pripadaju sekciji vatrenih govora upravljenih Izraelu. Podijeljeni pomoću tri poziva slušajte koje će kasnije zamijeniti tri jao. Poruka u ovom dijelu knjige kristalizira se u dvije linije koje se međusobno isprepliću. S jedne strane, Amos protiv Izraelaca diže optužbu za tlačenje siromaha, za fasadu religioznosti gdje život […]

25. nedjelja kroz godinu

Am 8,4-7 Prorok Amos konstatira kako je pravo pretvoreno u otrov a pravednost bačena na zemlju i zgažena. Izrael je zaboravio svoj identitet i korijene svoje vjere. Uzrok tome prorok vidi u apsolutiziranju blagostanja kao temeljnoj životnoj vrijednosti. Bog onda nestaje sa horizonta a s njim pravo i pravednost prema čovjeku. Zbog toga spočitava Izraelu […]

24. nedjelja kroz godinu

Izl 32,7-11.13-14  Ako je čitatelj na prvim stranicama Pisma začuđen dok promatra stvaranje čovjeka i potom Božji stav opraštanja Adamu, Evi, Kajinu itd., došavši do Knjige Izlaska stvari postaju jasnije. Božja želja jest ne samo da čovjeka stvori nego da mu dođe bliže. Želi prebivati usred naroda, biti okružen ljudima. Već tu se otkriva Njegovo […]

23. nedjelja kroz godinu

Lk 14,25-33 Pretprošle nedjelje razmatrali smo razliku između mišljenja i razmišljanja. Vidjeli smo koliko je prihvaćanje mišljenja jednostavniji način za stjecanje stava prema životu negoli prihvatiti se ozbiljnog razmišljanja. Koji je danas kriterij uspjeha? Uspio je onaj kome to svi priznaju, onaj liječnik ili advokat kod kojega svi idu… Tko je najbolji učitelj, voditelj duhovnih […]

22. nedjelja kroz godinu

Sir 3,17-18.20.28-29 Mudri Sirah poučava svoga učenika da što je veći, neka se većma ponizi. Današnjem mentalitetu ovakve preporuke nisu jasne. Zašto bi onaj tko je velik trebao biti krotak, ponizan? U Svetom pismu poniznost je najuže povezana s – istinom! Čovjek svjestan istine o sebi, svih svojih vrijednost i prednosti, zna da je izvor […]

21. nedjelja kroz godinu

Iz 66,18-21 Izraelci su stoljećima bili uvjereni kako su jedini ispravan narod. Smatrali su sebe jedinima koji su vršili Zakon Božji i stoga jedinim pravednima. Imali su averziju prema strancima smatrajući se boljima od njih pa su ih proroci u Božje ime opominjali. No, povijesni događaji – napose odlazak Izraelaca u babilonsko sužanjstvo – uzrokovat […]

20. nedjelja kroz godinu

Jr 38,4-6.8-10 S obzirom da se obraćenje nije dogodilo kako je Gospodin preko Jeremije prethodno zahtijevao, nakon prve deportacije u Babiloniju (597. g.pr.Kr.) prorok tumači kako sada obraćenje znači podložiti se babilonskoj vlasti kao znak prihvaćanja Božjeg projekta; to je za Izraelce težak, ali jedini mogući izlaz. Neprihvaćanje vodi novoj kazni. Jeremija se zato protivi […]

19. nedjelja kroz godinu

Mudr 18,6-9 Nakon Salomonove molitve za mudrost, biblijski pisac u posljednjem velikom dijelu knjige analizira njezine manifestacije u važnim povijesnim događajima. Počinje prizivajući kratko glavne likove tj. heroje Knjige Postanka, iako ih se ne imenuje direktno. Pokazuje se kako svoje spasenje zahvaljuju Mudrosti, a oni koji su je zanemarili propali su. Interesantno je u kontekstu […]

18. nedjelja kroz godinu

Lk 12,13-21 Umjesto govora o načinu dijeljenja baštine, Isus izgovara prispodobu. Zašto to čini ako se mogao pozvati na poznate propise Staroga zavjeta o raspodjeli nasljedstva? Valja se prisjetiti evanđeoskog odlomka od prošle nedjelje. Iz molitve Gospodnje proizlazi jasna slika svijeta: sve je Božje – i Ime koje će posvetiti, i Kraljevstvo koje ima doći, […]

17. nedjelja kroz godinu

Post 18,20-32 Nakon najave rođenja Abrahamovog sina, tajanstveni gosti odlaze za Sodomu i Gomoru. Gospodin je nakanio kazniti njihovu grešnost. Ali prije će svom prijatelju Abrahamu obznaniti što kani učiniti – kao da mu je savjetnik. Ovo je po mnogo čemu jedinstven tekst jer ni u jednome drugom u Starom zavjetu čovjek ne stoji tako […]

16. nedjelja kroz godinu

Post 18,1-10a Abrahamu i Sari dolaze tajanstveni posjetitelji. Oni su neka vrsta Božjih izaslanika, anđela. Jer zbog specifičnog poimanja Božje uzvišenosti bilo bi nemoguće da Biblija Boga prikazuje u odveć ljudskim kategorijama. Inače, pojava božanstva u tajnovitosti i neodređenosti ljudskog obličja ili anđela koji će za posljedicu imati sretan porod, uobičajen je motiv kako u […]

15. nedjelja kroz godinu

Pnz 30,10-14 Knjiga Ponovljenog Zakona u isto vrijeme označava i završetak i početak. Pruža kriterije za valjano promatranje onoga što se događalo prije ulaska u Obećanu zemlju a i onoga nakon toga. Cijela knjiga jest pokušaj primjene tadašnjih teoloških spoznaja na konkretan život kako bi djelovale na srce i um slušatelja. Jer situacija je ozbiljna. […]

14. nedjelja kroz godinu

Iz 66,10-14c Nakon povratka iz Babilonije i silnih nadanja, uslijedile su nesloge, trzavice, prijetnje izvana tako da obećani mir i radost nisu nastupili. Prorok Izaija ih sada ponovno naviješta. Često je Jeruzalem u proroka Izaije opisivan kao kćer. Sada je mu je obećano dostojanstvo majke koja je u središtu slavlja. Dohodište puta koji je bio […]

Trinaesta nedjelja kroz godinu

1 Kr 19,16b.19-21  Prorok Ilija star je i preslab za veličinu borbe koja ga okružuje. Progonjen je, gladan i kruha i Božje snage. U bljesku svjetla koje je obasjalo Iliju tijekom susreta s Gospodinom u pećini na Horebu, prorok shvaća kako treba u borbu za Božju stvar uključiti neke ljude. Među njima je i Elizej. […]