Arhiva za kategoriju ‘Komentari knjiga Novog zavjeta’

21. Pranje nogu i ideal učenika (13,1-20)

Knjiga proslave (13,1 – 20,31) U pet poglavlja u kojima se opisuje posljednja večera prisutni su samo njegovi da čuju kako Isus govori o svom planu za njih. Zatim su u tri poglavlja prikazani Isusova muka, smrt i uskrsnuće te Isus proslavljen i uzdignut k svome Ocu koji sada postaje njihov Otac (20,17). Tako Knjiga […]

20. Pomazanje u Betaniji, mesijanski ulazak u Jeruzalem i završetak Isusovog javnog djelovanja (12,1-50)

Iv 12 sumira događaje iz blagdanskog ciklusa (5-11) a istovremeno najavljuje ono što će se događati do kraja Evanđelja. Djelo je literarnog genija koji pušta da u njemu odzvanjaju različiti zvuci: nakon intimne atmosfere pomazanja u Lazarevoj kući (12,1-11), slijedi mesijanski ulazak u Jeruzalem nakon kojega imamo anticipaciju getsemanske scene (12,23-36a) da bi se poglavlje […]

19. Isus uskrisuje Lazara (11)

Ovaj pododsjek služi kao most između Knjige znamenja i Knjige proslave. Kad promatramo blagdane koje evanđelist naglašava od 5. poglavlja, onda vidimo da je ciklus blagdana u Iv 5 započeo šabatom, nastavio se pashom (Iv 6) te preko niza blagdana (Iv 7-10) sada opet dospijeva do Pashe (usp. 11,55). Lazarovo uskrsnuće jest znamenje koje ima […]

18. Blagdan Posvete Hrama – Isus je novi Hram (10,22-42)

Proces protiv Isusa, započet tijekom njegovog prvog posjeta Hramu (2,13ss) a nastavljen tijekom slijedećeg posjeta odlukom da ga se ubije (5,1-18) te razvijan u dugoj sekciji (7,1-10,21), u ovom tekstu dobija sve naglašeniju uzlaznu putanju. Odluka o smrtnoj presudi još uvijek ne može biti izvršena (usp. 10,31.39). U slijedećem poglavlju bit će izrečena u vidu […]

17. Isus – dobri pastir (10,1-21)

Ovaj Isusov govor nastavlja se na Iv 9 u kojem je postalo jasno da je, s jedne strane, Isus u stanju dati svjetlo života čak i slijepcu od rođenja, a s druge strane da službeni pastiri Izraela nisu pravi pastiri jer ozdravljenika ucjenjuju i tjeraju na lažno svjedočenje da bi ga, na koncu, izopćili iz […]

16. Isus ozdravlja slijepca od rođenja (9,1-41)

Uvodne napomene Iv 9 prikazuje ozdravljenje slijepca od rođenja i remek-djelo je Ivanovog dramatskog pripovijedanja, u njemu nijedna riječ nije suvišna. Motiv svjetla svijeta (9,5) i aluzija na bazen Siloam (9,7.11) diskretno ga povezuju s blagdanom Sjenica radi kojeg je Isus u Jeruzalemu. Motiv svjetla sada dostiže svoj puni razvoj: Isus će ponoviti da je […]

15. Blagdan Sjenica: Isus–svjetlo svijeta, oprašta grijehe preljubnici (8,1-59)

Iako je odlomak 8,1-11 agrafon (Isusova izreka koja izvorno nije bila u kanonskim evanđeljima) jer je u rukopise Četvrtog evanđelja ušao tek u 3. st. te istraživači smatraju da nema vlastitih crta ivanovskog stila i teologije nego da ju je prepisivač ovdje umetnuo smatrajući da ona osvjetljuje izreku iz 8,15 Ja ne sudim nikoga – […]

14. Blagdan Sjenica: Isus obećava Duha Svetog (7,1-53)

Tijekom Iv 7 radnja se iz Galileje prebacuje u Judeju i evanđelist Ivan ne daje više naznaka da se Isus vraćao u Galileju. Tako razilaženje do kojeg je došlo koncem 6. poglavlja predstavlja svojevrsni vrhunac, ali ujedno i kraj galilejske etape djelovanja. Ona je počela velikim entuzijazmom (usp. 4,45) a završila podjelom među učenicima: otada […]

13. Isus – Kruh života (6,22-71)

6,22-29: Hrana propadljiva i kruh života Dok sinoptički izvještaji ne govore o reakciji onih koji su jeli umnoženi kruh i ribe, Ivan govori da je mnoštvo našlo Isusa sljedećeg dana te zatražilo da učini isto. Tražiti Isusa u Četvrtom Evanđelju nije uvijek jednoznačan izraz. Neki ga traže da bi postali učenici (1,39), Marija Magdalena traži […]

12. Znamenje umnoženja kruha (6,1-21)

Imamo dva izvještaja u sinoptičkim evanđeljima koji govore o umnažanju kruhova;  u nekim pojedinostima čini se da je Ivanov izvještaj bliži prvom (Mk 6,30-53 par.), a opet u drugim pojedinostima da je bliži drugom sinoptičkom izvještaju (Mk 8,1-10 par.). Istraživači se ne mogu složiti koji evanđelist o kojem ovisi, niti o stupnju međusobne ovisnosti. Sva […]

11. Samoobjava Isusa kao Sina Božjega i svjedočanstva (5,19-47)

  5,19: Sin ne može sam od sebe činiti ništa doli što vidi da čini i Otac Od 5,19 pa sve do konca 5. poglavlja Isus izgovara dugi monolog kao odgovor na zaključak Židova opisan u 5,18. Ovaj govor je važan za cjelinu Evanđelja i tijek događanja u njemu. Odgovarajući na pitanje kršenja subote, Isus […]

10. Ozdravljenje uzetoga i rasprava o subotnjem počinku (5,1-18)

Dominantni motiv u Iv 5-10 jest niz židovskih blagdana (subota, Pasha, blagdan Sjenica, blagdan posvete Hrama) i za vrijeme, svakog blagdana Isus nešto čini ili govori tako da na neki način blagdanu daje novo značenje. Početak 5. poglavlja označava jasan zaokret u Evanđelju po Ivanu. Isusova samoobjava koja je započela u poglavljima 2-4 nastavlja se […]

9. Drugo znamenje u Kani Galilejskoj (4,43-54)

Kod Iv ova zgoda predstavlja drugo znamenje u Kani (4,43-54) i njome završava, bolje reći kulminira ovaj pododsjek (2,1-4,54). Za Riječ-Logos evanđelist u 1,4 kaže da u sebi ima život koji je za ljude svjetlo; Krstitelj taj život prihvaća kao svjetlo (1,6-8.15), Nikodem pokušava razumjeti početak tog života – rođenje odozgor (3,3), Samarijanka ga doživljava […]

8. Isus i Samarijanka (4,1-42)

4,3: …ode iz Judeje i ponovno se vrati u Galileju. Evanđelist opisuje Isusov prijelaz iz Judeje prema Galileji. Nakon boravka u Jeruzalemu (usp. 2,13-3,21), prikazan je kako u judejskoj zemlji (3,22) krsti usporedo s Ivanom Krstiteljem (3,22-23). Činjenica da su farizeji doznali da mu uspjeh rapidno raste jer krsti više nego Ivan – iako zapravo […]

7. Posljednje svjedočanstvo Ivana Krstitelja (3,22-36)

3,22: Ode Isus…u Judejsku zemlju. Tu je…krstio. A krstio je i Ivan u Enonu… Grčki original ovdje upotrebljava glagole u imperfektu, tj. prošlom nesvršenom vremenu, pomoću kojih izražava da je usporedna krstiteljska djelatnost Isusa i njegovih učenika te Ivana Krstitelja potrajala kroz duži period. Usporedno prikazivanje Isusovog (3,22) i Krstiteljevog krštavanja (3,23) čitatelja podsjeća na […]

6. Susret s Nikodemom (3,1-21)

3,1: Bijaše među farizejima čovjek imenom Nikodem. Prizor s Nikodemom (3,1-21) prvi je od važnih dijaloga u Evanđelju po Ivanu. Nakon susreta sa življenjem Saveza koje je ostalo bez vina radosti i Hram svelo na kuću trgovačku, Isus se susreće sa Zakonom uosobljenim u Nikodemu. Kao Savez i Hram, Zakon je po sebi dobar jer […]

5. Isus i Hram (2,13-25)

2,13: Isus uziđe u Jeruzalem. Poslije zgode u Kani Galilejskoj Isus je sa svojima sišao u Kafarnaum (2,12). Po svoj prilici Kafarnaum će postati nova baza Isusovog djelovanja, kao što svjedoče i sinoptička evanđelja (Mt 4,13; Lk 4,31). Odande Isus kreće prema Jeruzalemu u vrijeme Pashe kao što to čine svi pobožni Izraelci. Hram je […]

4. Prvo znamenje u Kani Galilejskoj (2,1-12)

Kana je mjesto »prvog znamenja« (2,11): ona poput njihajućih vrata ujedno i zatvara početnu objavu (1,19-51), ali i otvara sljedeći pododsjek koji završava u 4,54 ponovno u Kani, gdje se govori da je ozdravljenje sina kraljeva službenika bilo »drugo znamenje što ga učini Isus po povratku iz Judeje u Galileju«. U ovoj zgodi Evanđelje nam […]

3. Krstitelj, Krist i početak Crkve (1,19-51)

Iv stupnjevito, kroz nekoliko dana (1,29.35.43; 2,1-11), počinje otkrivati Isusov identitet. Prvog dana (1,19-28) Krstitelj tumači svoju ulogu i ne pristaje ni na jednu titulu kojom ga procjenjuju predstavnici jeruzalemske vjerske vlasti. Ovime Iv počinje Krstitelja prikazivati kao idealnog Kristovog svjedoka. 1,19: Tko si ti? Ivan je poslan od Boga (1,6), a svećenici i leviti […]

2. Proslov (Iv 1,1-18) – II dio

1,9: Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka… Oznakom istinski, pravi Iv želi reći da samo po objavi koja se dogodila u Isusu Kristu čovjek može doći do istinske spoznaje Boga. Zbog toga što je izvor postojanja i duboke istine svih stvorenja, Isus je iskonsko svjetlo koje prosvjetljuje svakoga čovjeka. Ako svjetlo prosvjetljuje svakog čovjeka, to […]