Arhiva za kategoriju ‘U temama’

Sv. Toma – svetac s kojim se najviše hrvem

Iv 20,19-31: Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac […]

Uskrs 2019.

Lk 24,1-12 Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše one na grob s miomirisima što ih pripraviše. Kamen nađoše otkotrljan od groba. Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih. Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: »Što […]

Vidimo li u svetom tekstu ono što piše?

Iv 8,1-11: A Isus se uputi na Maslinsku goru. 2U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. 3Uto mu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu 4i kažu mu: “Učitelju! Ova je žena zatečena u samom preljubu. 5U Zakonu […]

Isus Krist – prorok

1. Uvodne napomene (Predavanje održano 22. siječnja 2019. u sklopu 59. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu) Proroštvo jest u aktualnom momentu crkvenoga života svakako njegova visoko problematična stavka. Unatoč starozavjetnoj baštini koja ga je predstavljala oznakom eshatološkog vremena i unatoč najširoj podršci ukupne crkvene javnosti koja je uživala njegove plodove – npr. evanđelist Luka će sve […]

Došli smo i do 8 milijuna posjeta!

      Malo po malo… Hvala dobrom Bogu i vama, dragi čitatelji mojih tekstova!

Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa

      Iv 12, 20-33: U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je […]

Kojim bičem čistiti hram i srce od “pobožne” trgovine?

      Ovu scenu prenose sva 4 evanđelista i to govori o njezinoj važnosti. U vrijeme slavljenja Pashe Jeruzalem je sa 50.000 znao narasti na 180.000. Za žrtvu pashalne večeri je znalo biti žrtvovano 18.000 janjadi, ali i goveda i drugih životinja. A sve je to trebalo prije kupiti. Trgovcima je posao dobro cvjetao. […]

Duhovni život kao trajno preobraženje

        Mk 9,2-10: U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s […]

Isusova kušnja u pustinji

          Mk 1,12-15: U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se […]

Isus – onaj koji grli i ozdravlja dubine

          Mk 1,40-45: 40I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: “Ako hoćeš, možeš me očistiti!” 41Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: “Hoću, budi čist!” 42I odmah nesta s njega gube i očisti se. 43Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi 44riječima: “Pazi, nikomu […]

Demon na liturgiji? Da, tako često…gotovo svakodnevno…

      Mk 1,21-28:     21I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati. 22Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.     23A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: 24“Što ti imaš s […]

“…i pođoše za njim…” Put kao slika učeništva u Evanđelju po Marku

          14A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: 15“Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!” 16I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. 17I reče im Isus: “Hajdete za mnom i […]

Krštenje Isusovo – za naše krštenje, za naš hod u Očev zagrljaj!

      Mk 1,7-11:     7I propovijedao je:     “Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. 8Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.”  9Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. 10I odmah, čim […]

Naša stranica broji 7 milijuna posjeta!

          Poštovani posjetitelji, današnjim danom stigli smo do 7 milijuna posjeta u malo više od 4 godine rada naše www.sveto-pismo.net! Hvala Bogu i vama!   Ivica

Božić – vječni zagrljaj Boga i čovjeka

          O Božiću ne slavimo spomen nego proročanstvo. Božić nije sentimentalni blagdan nego sud svijetu i novo raspoređivanje svih stvari.   One noći smisao povijesti poprimio je novi pravac: Bog ka čovjeku, veliki prema malome, s nebesa na zemlju, iz grada k pećini, iz hrama napolje, ondje gdje su pastiri!   […]

Bdjeti i doticati vječnost

Mk 13,33-37: 33“Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. 34Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. 35Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili […]

Bog koji ohrabruje na smionost i poduzetnost

            Prispodoba o talentima (Mt 25,14)       14“Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. 15Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. 16I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i […]

Najvažnije pred Bogom i u životu

        Koja je zapovijed najveća, pitali su Isusa. Ovo pitanje može se činiti čudnim jer su imali zapovijedi koje su dobili od Boga i znalo se koja je prva; čemu pitanje o prvoj? No, ako se zna da su uz 10 Božjih izumili još 603 druge zapovijedi i time načinili pravu zbrku, […]

Što pripada caru a što Bogu?

          U ono doba rimski imperator je ubirao porez, tributum capitis, glavarina tj. za svakog muškarca starijeg od 14 g. te za svaku ženu stariju od 12 trebalo je platiti godišnju svotu; zbog toga su izbijale narodne pobune (Lk 2,1-5; Dj 5,37). Brojati narod koji pripada Bogu za pobožnog Izraelca je […]

Ja – vinogradar Božjeg vinograda?

    Mt 21,33-43: 33“Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. 34Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. 35A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. […]