Arhiva za kategoriju ‘U temama’

Došli smo i do 8 milijuna posjeta!

      Malo po malo… Hvala dobrom Bogu i vama, dragi čitatelji mojih tekstova!

Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa

      Iv 12, 20-33: U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je […]

Kojim bičem čistiti hram i srce od “pobožne” trgovine?

      Ovu scenu prenose sva 4 evanđelista i to govori o njezinoj važnosti. U vrijeme slavljenja Pashe Jeruzalem je sa 50.000 znao narasti na 180.000. Za žrtvu pashalne večeri je znalo biti žrtvovano 18.000 janjadi, ali i goveda i drugih životinja. A sve je to trebalo prije kupiti. Trgovcima je posao dobro cvjetao. […]

Duhovni život kao trajno preobraženje

        Mk 9,2-10: U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s […]

Isusova kušnja u pustinji

          Mk 1,12-15: U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se […]

Isus – onaj koji grli i ozdravlja dubine

          Mk 1,40-45: 40I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: “Ako hoćeš, možeš me očistiti!” 41Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: “Hoću, budi čist!” 42I odmah nesta s njega gube i očisti se. 43Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi 44riječima: “Pazi, nikomu […]

Demon na liturgiji? Da, tako često…gotovo svakodnevno…

      Mk 1,21-28:     21I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati. 22Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.     23A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: 24“Što ti imaš s […]

“…i pođoše za njim…” Put kao slika učeništva u Evanđelju po Marku

          14A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: 15“Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!” 16I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. 17I reče im Isus: “Hajdete za mnom i […]

Krštenje Isusovo – za naše krštenje, za naš hod u Očev zagrljaj!

      Mk 1,7-11:     7I propovijedao je:     “Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. 8Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.”  9Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. 10I odmah, čim […]

Naša stranica broji 7 milijuna posjeta!

          Poštovani posjetitelji, današnjim danom stigli smo do 7 milijuna posjeta u malo više od 4 godine rada naše www.sveto-pismo.net! Hvala Bogu i vama!   Ivica

Božić – vječni zagrljaj Boga i čovjeka

          O Božiću ne slavimo spomen nego proročanstvo. Božić nije sentimentalni blagdan nego sud svijetu i novo raspoređivanje svih stvari.   One noći smisao povijesti poprimio je novi pravac: Bog ka čovjeku, veliki prema malome, s nebesa na zemlju, iz grada k pećini, iz hrama napolje, ondje gdje su pastiri!   […]

Bdjeti i doticati vječnost

Mk 13,33-37: 33“Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. 34Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. 35Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili […]

Bog koji ohrabruje na smionost i poduzetnost

            Prispodoba o talentima (Mt 25,14)       14“Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. 15Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. 16I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i […]

Najvažnije pred Bogom i u životu

        Koja je zapovijed najveća, pitali su Isusa. Ovo pitanje može se činiti čudnim jer su imali zapovijedi koje su dobili od Boga i znalo se koja je prva; čemu pitanje o prvoj? No, ako se zna da su uz 10 Božjih izumili još 603 druge zapovijedi i time načinili pravu zbrku, […]

Što pripada caru a što Bogu?

          U ono doba rimski imperator je ubirao porez, tributum capitis, glavarina tj. za svakog muškarca starijeg od 14 g. te za svaku ženu stariju od 12 trebalo je platiti godišnju svotu; zbog toga su izbijale narodne pobune (Lk 2,1-5; Dj 5,37). Brojati narod koji pripada Bogu za pobožnog Izraelca je […]

Ja – vinogradar Božjeg vinograda?

    Mt 21,33-43: 33“Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. 34Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. 35A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. […]

Mjera opraštanja nikada nije puna

              21Tada pristupi k njemu Petar i reče: “Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?” 22Kaže mu Isus: “Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.” 23“Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. 24Kad […]

U Crkvi su svi pastiri

          Mt 18,15-20: 15“Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. 16Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. 17Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne […]

Petar, koji je Stijena, može biti i – Sotona!

      Petar je prošle nedjelje čuo uzvišene i zasigurno neočekivane riječi: ti si Petar, Stijena, i na toj Stijeni sagradit ću Crkvu svoju (Mt 16,18)! Da će Isus kao pojedinac izvršiti preobrazbu, spasenje svijeta, njegovim učenicima nije bilo lako vjerovati. Da će oni u tome imati veliku ulogu, također – poznavajući njihovo do […]

Petrova vjera stijena je Kristovoj Crkvi!

          Vidjeli smo proteklih nekoliko nedjelja kako se Isusovi učenici ne snalaze. Možda će netko naglašavanje njihovog nesnalaženja smatrati pretjeranim. No, slijedeće nedjelje Isus će Petra, kada bude progovorio u ime ostalih učenika, nazvati Sotonom. Dakle, ako kažemo „nesnalaženje“, još smo upotrijebili prilično blag izraz za ono što se s njima […]