Arhiva za kategoriju ‘Uvod u Stari zavjet’

20. Prva i Druga knjiga o Samuelu

1Sam 1-7 opisuje Samuela od njegovog tjelesnog (1Sam 1) do duhovnog rođenja (1Sam 3). On je jedna od najvećih osoba u SZ; protagonist je prelaska sa plemenskog društvenog sustava na monarhijski, kojeg je vodio s ekvilibrijem i autoritetom, spasivši Izrael od političkog rasula i religiozne krize. Osim toga, u svojoj osobi skladno ujedinjuje službe suca, […]

19. Knjiga o Ruti

 Knjiga o Ruti napominje da se njezina radnja događa u vrijeme sudaca, dakle u vrijeme intenzivnih teškoća koje je proživljavao Izrael zbog svojih uvijek iznova ponavljanih otpadanja od Gospodina. Ona na osebujan način uspostavlja poveznicu prema periodu kraljevstva jer će Rutin sin postati djed kralja Davida. Temeljna nakana Knjige o Ruti nije samo prikazati je […]

18. Knjiga o Sucima

U hebrejskom jeziku Knjiga o sucima se naziva šofetim, što znači suci; možda bi bilo bolje prevesti ovaj izraz sa vladari jer su šofetim bili oni koji su doista donosili odluke i vladali pojedinim plemenima. Gledano sa povijesnog aspekta, Knjiga o sucima se nadovezuje na događaje opisane u Jš. Knjiga o Jošui je sa teme […]

17. Knjiga o Jošui

Knjiga o Jošui nastavlja pripovijedati slijed povijesnih događaja tamo gdje je Petoknjižje stalo; slijed događaja kasnije će pratiti Knjiga Sucima. Br 32 opisuju kako je Izrael zaposjeo dio Obećane zemlje istočno od Jordana i pripreme za prijelaz preko rijeke u osvajanje preostalog područja, a Knjiga o Jošui prikazuje osvajanje i ulazak, te nastanjenje naroda u […]

16. Deuteronomistička povijest – proročko čitanje povijesti

Izišavši iz Egipta, prošavši pustinju i ušavši u Obećanu zemlju, Izrael počinje dug period u kojem se treba ukorijeniti na tlu nove domovine i učvrstiti joj granice. Međutim, zbog ponavljanih iznevjerenja Zakonu Božjem, počet će gubiti svoju zemlju i ponovno doživljavati dramu ropstva. Biblijske knjige Jš; Suci; 1-2Sam; 1-2Kr, koje hebrejska tradicija naziva ranim (prednjim) […]

15. Knjiga Ponovljenog Zakona

Knjiga Ponovljenog Zakona u isto vrijeme označava i završetak i početak. Ona prepričava i analizira prošle događaje (obećanja patrijarsima, izlazak iz Egipta, sklapanje Sinajskog saveza, hod pustinjom itd.), a u isto vrijeme gleda unaprijed prema ulasku u Obećanu zemlju (a i dalje). Ona pruža kriterije za valjano promatranje onoga što se događalo prije ulaska u […]

14. Knjiga Brojeva

Knjiga Brojeva kao svoju središnju preokupaciju ima probleme i mogućnosti oblikovanja Izraela kao zajednice u suglasju s Božjim projektom o čovjeku. Izrael, koji je dugo vremena bio potlačen, u tom je vremenu već naviknuo živjeti ropskim mentalitetom, sada se treba privikavati na slobodu i osloboditi se u potpunosti od ostataka ropskog mentaliteta. Bog će biti […]

13. Levitski zakonik

Knjiga Izlaska završila je prikazujući kako Bog silazi i počinje prebivati sa svojim narodom (Izl 40,34-38). Levitski zakonik počinje prikazujući kako Bog iz Šatora sastanka, tj. svetišta u kojem prebiva, zove Mojsija i daje mu upute o tome kako će Izraelci prinositi žrtve (Lev 1,1-2). Svetište u kojem Bog prebiva postaje aktivno i počinje funkcionirati […]

12. Knjiga Izlaska 21-40: Početak savezništva Boga i Izraela

Nakon što smo vidjeli kako je Bog izveo Izraela iz Egipta i na Sinaju mu udijelio jezgru svog Zakona, ostatak Knjige Izlaska obilježen je također različitim zakonskim propisima. Oni, međutim, nisu predstavljeni kao puka lista odredbi koja se ima obdržavati i – točka! Naprotiv, ovi zakoni ne stoje sami, izolirani. Oni su utkani u Izraelov […]

11. Knjiga Izlaska 19-20: Sinajski Savez

Događaji koji slijede iza Izraelovog izlaska iz Egipta, zbog svojeg iznimnog sadržaja i njihovog značenja, ostali su duboko urezani u njegovoj religioznoj i nacionalnoj svijesti. Ono što je započelo spasenjem iz Egipta i nastavilo se hodom kroz pustinju sve do ulaska u Obećanu zemlju, u isto vrijeme opisuje i ono što je Izrael bio, ali […]

10. Knjiga Izlaska 7-18: Izlazak iz Egipta i hod pustinjom prema Sinaju

Prvo što Bog daje, osim blagoslova kojim bdje nad potomcima tj. Mojsijem, jest riječ. Mojsiju, kad ga je pozvao, upućuje riječ, a onda Mojsije tu Božju riječ nosi Izraelcima. Povijest spasenja, dakle, počinje radosnom viješću – Bog je s nama, Immanu-El! Umjesto da odmah ublaži njihove boli, Bog im daje riječ koja stvara relaciju – […]

9. Knjiga Izlaska 1-6: Izraelovo ropstvo i Bog osloboditelj

Kao i prethodni, i tekstovi o Izraelovom izlasku iz Egipta pripadaju među tekstove koji utemeljuju povijest toga naroda. U Izl 1 vidimo da se Jakovljevi potomci nalaze u Egiptu, u stanju kakvo nam opisuje i konac Knjige Postanka. Međutim, ubrzo nas u 1,8 počinje izvještavati o promjenama: u Egiptu je zavladao novi kralj koji nije […]

8. Knjiga Postanka 37-50: ciklus o Josipu

Ovo je treći tzv. ciklus u okviru Knjige Postanka. Iako je u svakom od njih osnovna tema primanje, prenošenje i ostvarivanje Božjih obećanja – prije svega onih o blagoslovu – ipak svaki se odlikuje vlastitim sekundarnim odlikama. U ciklusu o Abrahamu život glavnog lika je promatran pod temom dobivanja potomstva tj. rođenja obećanog sina. U […]

7. Abrahamova vrhunska kušnja i vjernost (Post 22), patrijarsi Izak i Jakov

Nakon uništenja Sodome i Gomore (Post 19), u Post 21 čitamo kako Bog ispunja obećanje Abrahamu – Sara je rodila sin Izaka – dijete smiješka. Konačno može odahnuti! Međutim, u životu se odahnuti može samo na kratko. Njegova žena Saraja ne može više trpjeti u istoj kući Jišmaela, prvog Abrahamovog sina kojeg je začeo sa […]

6. Knjiga Postanka 12; 15: Abraham, praotac vjere: poziv, sumnja i vjera te Savez

U Post 12,1-8 Sveto pismo opisuje kako Bog počinje svoj projekt u svijetu ugroženom grijehom, nepovjerenjem i pobunom protiv Boga. Sada počinje ono što se može nazvati dugi povijesni hod Boga s njegovim narodom. Prema uobičajenom datiranju, Abraham se smješta u sredinu 19.st.pr. Krista (1850.g). Bog izdvaja Abrahama iz skupine naroda, izdvaja ga i odvodi […]

5. Knjiga Postanka 4-11: razvoj povijesti civilizacije i širenje grijeha u njoj

U prethodnom poglavlju (Post 3) čovjek prvotno iskazuje nepovjerenje svom Stvoritelju i zbog toga se odlučuje prestupiti Božju riječ, rađa a potom postaje očito da se njegov unutarnji stav ne ograničava samo na odnos prema Bogu. Osim što Adam i Eva odgovornost za prijestup žele skinuti sa sebe, među njima raste barijera jer više ne […]

4. Drugi izvještaj o Stvaranju: grijeh prvih ljudi (Post 3,1-24)

Temeljnu analizu što je to grijeh u sebi, imamo u Post 3. Tu je grijeh opisan kao neposluh Božjoj riječi. Pošto opis više stavlja naglasak na unutarnji aspekt zbivanja, grijeh je znači prije svega stvar čovjekove duhovne dimenzije – srca. Da bi progovorio o tome otkud zlo u svijetu i što je grijeh, biblijski pisac […]

3. Drugi izvještaj o Stvaranju – stvaranje muškarca i žene (Post 2,4b-25)

Drugi izvještaj se razlikuje od prvog svojom slikovitošću i pojedinostima koji odišu starinom pa stručnjaci smatraju da je nastao prije prvoga. U Post 2 imamo izvještaj o Stvaranju čovjeka a u Post 3 opisan je njegov grijeh i prve posljedice grijeha. Dakle, čovjek promatran poput medalje sa dvije strane: prvo uzvišeni govor o onom što […]

2. Prvi izvještaj o Stvaranju: konfliktnost čovjekovog postojanja

Jedan židovski spis (Gen. Rabbah VIII,5) želi reći izreći misao da je čovjek gotovo nemoguć projekt. On kaže ovako: kad se Bog pripremio da stvori čovjeka, podijeliše se anđeli koji su mu u službi. Jedni govorahu: da, stvori ga; drugi: ne, nemoj ga stvoriti. Anđeli Ljubavi i Pravde su željeli da čovjek bude stvoren, ali […]

1. Prvi izvještaj o stvaranju čovjeka (Post 1,1-2,4a)

Biblijska prapovijest tj. prvih jednaest poglavlja Knjige Postanka (Post 1-11) jest temelj za razumijevanje biblijskog poimanja čovjeka, povijesti te njihovog odnosa prema Bogu.

Ovi reci dok govore o postanku svijeta svemu daju još jedno dublje značenje. Govoreći o događajima jezikom mitova i legendi kojima su se služili i drugi narodi, biblijski pisac ovdje opisuje odnos Boga i njegovog stvorenja čovjeka. Zato je svijet koji je opisan u Post 1-11 drugačiji od svijeta kakav opisuju slijedeća poglavlja. Dakako, ova poglavlja nisu ni mitovi a ni povijest u znanstvenom smislu, nego panorama ljudske situacije u svijetu, opis konstanti svijeta u kojima i sami živimo, ali izražen posebnim jezikom kojeg ćemo detaljnije poručavati.