Arhiva za kategoriju ‘Evanđelje po Ivanu’

20. Pomazanje u Betaniji, mesijanski ulazak u Jeruzalem i završetak Isusovog javnog djelovanja (12,1-50)

Iv 12 sumira događaje iz blagdanskog ciklusa (5-11) a istovremeno najavljuje ono što će se događati do kraja Evanđelja. Djelo je literarnog genija koji pušta da u njemu odzvanjaju različiti zvuci: nakon intimne atmosfere pomazanja u Lazarevoj kući (12,1-11), slijedi mesijanski ulazak u Jeruzalem nakon kojega imamo anticipaciju getsemanske scene (12,23-36a) da bi se poglavlje […]

19. Isus uskrisuje Lazara (11)

Ovaj pododsjek služi kao most između Knjige znamenja i Knjige proslave. Kad promatramo blagdane koje evanđelist naglašava od 5. poglavlja, onda vidimo da je ciklus blagdana u Iv 5 započeo šabatom, nastavio se pashom (Iv 6) te preko niza blagdana (Iv 7-10) sada opet dospijeva do Pashe (usp. 11,55). Lazarovo uskrsnuće jest znamenje koje ima […]

18. Blagdan Posvete Hrama – Isus je novi Hram (10,22-42)

Proces protiv Isusa, započet tijekom njegovog prvog posjeta Hramu (2,13ss) a nastavljen tijekom slijedećeg posjeta odlukom da ga se ubije (5,1-18) te razvijan u dugoj sekciji (7,1-10,21), u ovom tekstu dobija sve naglašeniju uzlaznu putanju. Odluka o smrtnoj presudi još uvijek ne može biti izvršena (usp. 10,31.39). U slijedećem poglavlju bit će izrečena u vidu […]

17. Isus – dobri pastir (10,1-21)

Ovaj Isusov govor nastavlja se na Iv 9 u kojem je postalo jasno da je, s jedne strane, Isus u stanju dati svjetlo života čak i slijepcu od rođenja, a s druge strane da službeni pastiri Izraela nisu pravi pastiri jer ozdravljenika ucjenjuju i tjeraju na lažno svjedočenje da bi ga, na koncu, izopćili iz […]

16. Isus ozdravlja slijepca od rođenja (9,1-41)

Uvodne napomene Iv 9 prikazuje ozdravljenje slijepca od rođenja i remek-djelo je Ivanovog dramatskog pripovijedanja, u njemu nijedna riječ nije suvišna. Motiv svjetla svijeta (9,5) i aluzija na bazen Siloam (9,7.11) diskretno ga povezuju s blagdanom Sjenica radi kojeg je Isus u Jeruzalemu. Motiv svjetla sada dostiže svoj puni razvoj: Isus će ponoviti da je […]

15. Blagdan Sjenica: Isus–svjetlo svijeta, oprašta grijehe preljubnici (8,1-59)

Iako je odlomak 8,1-11 agrafon (Isusova izreka koja izvorno nije bila u kanonskim evanđeljima) jer je u rukopise Četvrtog evanđelja ušao tek u 3. st. te istraživači smatraju da nema vlastitih crta ivanovskog stila i teologije nego da ju je prepisivač ovdje umetnuo smatrajući da ona osvjetljuje izreku iz 8,15 Ja ne sudim nikoga – […]

14. Blagdan Sjenica: Isus obećava Duha Svetog (7,1-53)

Tijekom Iv 7 radnja se iz Galileje prebacuje u Judeju i evanđelist Ivan ne daje više naznaka da se Isus vraćao u Galileju. Tako razilaženje do kojeg je došlo koncem 6. poglavlja predstavlja svojevrsni vrhunac, ali ujedno i kraj galilejske etape djelovanja. Ona je počela velikim entuzijazmom (usp. 4,45) a završila podjelom među učenicima: otada […]

13. Isus – Kruh života (6,22-71)

6,22-29: Hrana propadljiva i kruh života Dok sinoptički izvještaji ne govore o reakciji onih koji su jeli umnoženi kruh i ribe, Ivan govori da je mnoštvo našlo Isusa sljedećeg dana te zatražilo da učini isto. Tražiti Isusa u Četvrtom Evanđelju nije uvijek jednoznačan izraz. Neki ga traže da bi postali učenici (1,39), Marija Magdalena traži […]

12. Znamenje umnoženja kruha (6,1-21)

Imamo dva izvještaja u sinoptičkim evanđeljima koji govore o umnažanju kruhova;  u nekim pojedinostima čini se da je Ivanov izvještaj bliži prvom (Mk 6,30-53 par.), a opet u drugim pojedinostima da je bliži drugom sinoptičkom izvještaju (Mk 8,1-10 par.). Istraživači se ne mogu složiti koji evanđelist o kojem ovisi, niti o stupnju međusobne ovisnosti. Sva […]

11. Samoobjava Isusa kao Sina Božjega i svjedočanstva (5,19-47)

  5,19: Sin ne može sam od sebe činiti ništa doli što vidi da čini i Otac Od 5,19 pa sve do konca 5. poglavlja Isus izgovara dugi monolog kao odgovor na zaključak Židova opisan u 5,18. Ovaj govor je važan za cjelinu Evanđelja i tijek događanja u njemu. Odgovarajući na pitanje kršenja subote, Isus […]

10. Ozdravljenje uzetoga i rasprava o subotnjem počinku (5,1-18)

Dominantni motiv u Iv 5-10 jest niz židovskih blagdana (subota, Pasha, blagdan Sjenica, blagdan posvete Hrama) i za vrijeme, svakog blagdana Isus nešto čini ili govori tako da na neki način blagdanu daje novo značenje. Početak 5. poglavlja označava jasan zaokret u Evanđelju po Ivanu. Isusova samoobjava koja je započela u poglavljima 2-4 nastavlja se […]

9. Drugo znamenje u Kani Galilejskoj (4,43-54)

Kod Iv ova zgoda predstavlja drugo znamenje u Kani (4,43-54) i njome završava, bolje reći kulminira ovaj pododsjek (2,1-4,54). Za Riječ-Logos evanđelist u 1,4 kaže da u sebi ima život koji je za ljude svjetlo; Krstitelj taj život prihvaća kao svjetlo (1,6-8.15), Nikodem pokušava razumjeti početak tog života – rođenje odozgor (3,3), Samarijanka ga doživljava […]

8. Isus i Samarijanka (4,1-42)

4,3: …ode iz Judeje i ponovno se vrati u Galileju. Evanđelist opisuje Isusov prijelaz iz Judeje prema Galileji. Nakon boravka u Jeruzalemu (usp. 2,13-3,21), prikazan je kako u judejskoj zemlji (3,22) krsti usporedo s Ivanom Krstiteljem (3,22-23). Činjenica da su farizeji doznali da mu uspjeh rapidno raste jer krsti više nego Ivan – iako zapravo […]

7. Posljednje svjedočanstvo Ivana Krstitelja (3,22-36)

3,22: Ode Isus…u Judejsku zemlju. Tu je…krstio. A krstio je i Ivan u Enonu… Grčki original ovdje upotrebljava glagole u imperfektu, tj. prošlom nesvršenom vremenu, pomoću kojih izražava da je usporedna krstiteljska djelatnost Isusa i njegovih učenika te Ivana Krstitelja potrajala kroz duži period. Usporedno prikazivanje Isusovog (3,22) i Krstiteljevog krštavanja (3,23) čitatelja podsjeća na […]

6. Susret s Nikodemom (3,1-21)

3,1: Bijaše među farizejima čovjek imenom Nikodem. Prizor s Nikodemom (3,1-21) prvi je od važnih dijaloga u Evanđelju po Ivanu. Nakon susreta sa življenjem Saveza koje je ostalo bez vina radosti i Hram svelo na kuću trgovačku, Isus se susreće sa Zakonom uosobljenim u Nikodemu. Kao Savez i Hram, Zakon je po sebi dobar jer […]

5. Isus i Hram (2,13-25)

2,13: Isus uziđe u Jeruzalem. Poslije zgode u Kani Galilejskoj Isus je sa svojima sišao u Kafarnaum (2,12). Po svoj prilici Kafarnaum će postati nova baza Isusovog djelovanja, kao što svjedoče i sinoptička evanđelja (Mt 4,13; Lk 4,31). Odande Isus kreće prema Jeruzalemu u vrijeme Pashe kao što to čine svi pobožni Izraelci. Hram je […]

4. Prvo znamenje u Kani Galilejskoj (2,1-12)

Kana je mjesto »prvog znamenja« (2,11): ona poput njihajućih vrata ujedno i zatvara početnu objavu (1,19-51), ali i otvara sljedeći pododsjek koji završava u 4,54 ponovno u Kani, gdje se govori da je ozdravljenje sina kraljeva službenika bilo »drugo znamenje što ga učini Isus po povratku iz Judeje u Galileju«. U ovoj zgodi Evanđelje nam […]

3. Krstitelj, Krist i početak Crkve (1,19-51)

Iv stupnjevito, kroz nekoliko dana (1,29.35.43; 2,1-11), počinje otkrivati Isusov identitet. Prvog dana (1,19-28) Krstitelj tumači svoju ulogu i ne pristaje ni na jednu titulu kojom ga procjenjuju predstavnici jeruzalemske vjerske vlasti. Ovime Iv počinje Krstitelja prikazivati kao idealnog Kristovog svjedoka. 1,19: Tko si ti? Ivan je poslan od Boga (1,6), a svećenici i leviti […]

2. Proslov (Iv 1,1-18) – II dio

1,9: Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka… Oznakom istinski, pravi Iv želi reći da samo po objavi koja se dogodila u Isusu Kristu čovjek može doći do istinske spoznaje Boga. Zbog toga što je izvor postojanja i duboke istine svih stvorenja, Isus je iskonsko svjetlo koje prosvjetljuje svakoga čovjeka. Ako svjetlo prosvjetljuje svakog čovjeka, to […]

1. Proslov (Iv 1,1-18) – I dio

S obzirom da je od 15.000 riječi u Evanđelju po Ivanu samo 1.000 različitih, na prvi pogled se stječe dojam da je ono sa jezičke strane veoma jednostavno, no usprkos tome njegov je teološki izričaj nevjerojatno visok. Govor mu vrluda po teološkim visinama i dubinama i zato ga crkvena tradicija rado simbolizira likom orla. Proslov […]