Arhiva za kategoriju ‘Nedjeljna razmišljanja – B’

4. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Marku U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si […]

2. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što […]

Blagdan Krštenja Gospodinova

Iz Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.« Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim […]

Bogojavljenje – Tri kralja

Iz Evanđelja po Mateju Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva […]

Sv. obitelj Isusa, Marije i Josipa

Čitanje Knjige Postanka U one dane: Dođe riječ Gospodnja Abramu u viđenju: “Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika!” Abram odgovori: “Gospodine moj, Jahve, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kući nasljednik Eliezer Damaščanin? Kako mi nisi dao potomstva – nastavi Abram […]

Prema skrivenoj radosti Božića

Što bijaše u početku? U početku bijaše radost. Raduj se, milosti puna! Ali naš prijevod evanđelja ne kaže tako, ni molitva. Oni kažu: zdravo, Marijo! Tek kad molimo u uskrsnom periodu, onda Crkva kaže: raduj se, raduj, Kraljice neba! Kao da bi radost bila rezervirana tek za dane poslije Uskrsa. Ipak, Luka nije stavio hebrejski […]

3. nedjelja adventa (II)

Iz Evanđelja po Ivanu Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si […]

2. nedjelja adventa (II)

Iz Evanđelja po Marku Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva […]

1. nedjelja adventa (II)

Isus Krist – Kralj svega stvorenja

          Dn 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Otk 1,5-8; Iv 18,33b-37   Običaj krunjenja osuđenih na smrt. Krist okrunjen trnovom krunom i Pilat koji pita: ti si dakle Kralj?   Isus šuti. Zašto šuti?   Prvo čitanje je uzeto iz knjige Danijelove. Na početku poglavlja iz kojega dolazi naše prvo čitanje, opisuju se […]

33. nedjelja kroz godinu

            Dn 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 10,11-14.18; Mk 13,24-32   Pri svršetku liturgijske godine misna čitanja tematiziraju svršetak stvarnosti u kojoj živimo a o njemu progovaraju na apokaliptički način. Starozavjetna apokaliptička literatura interesira se za usud zemaljskih imperija jer je gajila uvjerenje da je svijet osuđen na raspad. Bog će […]

32. nedjelja kroz godinu

            1 Kr 17,10-16; Ps 146,6c-10; Heb 9,24-28; Mk 12,38-44   Sve ono što je Izrael postao nakon izlaska iz Egipta došlo je u pitanje. Stoga se Ilija pojavljuje iznenada kako bi najavio pošast, kao što je i Mojsije jednu od egipatskih nevolja. Naime, Kananejci – starosjedioci zemlje u koju […]

31. nedjelja kroz godinu

      Kažemo da smo vjernici, slušamo o zapovijedi ljubavi, ali kada dođemo u svakodnevni život uspijevamo iznalaziti razloge da ne počnemo ozbiljno ljubiti druge. Pitanje je uspijevamo li uopće početi o toj temi razmišljati, a kamoli krenuti u akciju? I tu smo podijeljeni – i jesmo i nismo na putu Božjemu.   Netko […]

30. nedjelja kroz godinu

          Jr 31,7-9; Ps 126,1-6; Heb 5,1-6; Mk 10,46-52   Današnje starozavjetno čitanje uzeto je iz knjige Jeremijine i to iz njegove tzv. Knjige utjehe. U tih četiri poglavlja ton je zamjetno drugačiji nego u većini ostalih dionica Jeremijinih proroštava. Ove riječi Jeremija je izgovorio u vrijeme mladog kralja Jošije koji […]

29. nedjelja kroz godinu

          Iz 53,2a.3a.10-11; Ps 33,4-5.18-20.22; Heb 4,14-16; Mk 10,35-45   Starozavjetni odlomak uzet je iz Izaijine tzv. četvrte Pjesme o sluzi Gospodnjem. Ono što je u prethodne tri Pjesme naznačeno kao iznenađujuće – da će Sluga Gospodnji doživjeti neuspjeh, biti odbacivan pa čak i trpjeti – u Četvrtoj pjesmi poprima novi […]

28. nedjelja kroz godinu

        Mudr 7,7.11; Ps 90,12-17; Heb 4,12-13; Mk 10,17-30   Mudrost, kao Božji dar, razlikuje se od pojedinih vrsta znanja po tome što ona omoguće čovjeku uvijek izabirati dobro koje vodi u puninu života. Ne rješava pojedina tehnička pitanja – za koja uostalom postoje specijalizirane znanosti i umijeća – nego pitanje cijeloga […]

27. nedjelja kroz godinu

          Post 2,18-24; Ps 128,1-6; Heb 2,9-11; Mk 10,2-16   Bog ustvrđuje kako nije dobro da čovjek bude sam. Da bi živio u punini, treba stupati u odnose; imati naspram sebe osobu i ući u odnos s njom pripada samoj srži čovjekova postojanja. Bog stoga proglašava da je muškarcu potrebna pomoć […]

26. nedjelja kroz godinu

            Br 11,25-29; Ps 19,8.10.12-14; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48   Knjiga Brojeva za svoju središnju preokupaciju ima probleme i mogućnosti oblikovanja Izraela kao zajednice u suglasju s Božjim projektom o čovjeku. Izrael, koji je dugo vremena bio potlačen i u tom je vremenu već naviknuo živjeti ropskim mentalitetom, sada se […]

25. nedjelja kroz godinu

            Mudr 2,12.17-20; Ps 54,3-6.8; Jak 3,16 – 4,3; Mk 9,30-37   Prvo nam čitanje dolazi iz tekstova Knjige Mudrosti koji izražavaju poticaje protiv planiranja životne egzistencije temeljene na zlu. Naš odlomak iznosi stavove bezbožnika uslijed kojih kreću progoniti pravednika. Bog upravo zato što ne želi smrt i ne raduje […]

24. nedjelja kroz godinu

          Iz 50,5-9a; Ps 116,1-9; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35   Naše prvo čitanje uzeto je iz Izaijine treće Pjesme o Sluzi Gospodnjem i to iz njezine druge i treće strofe. Veličina Sluge, što izranja iz poslanja koje mu je dodijeljeno, svoje temelje ima u stavu slušanja: on je prije svega primatelj […]