Arhiva za kategoriju ‘Nedjeljna razmišljanja – B’

16. nedjelja kroz godinu

          Jr 23,1-6; Ps 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34   Starozavjetno čitanje donosi prva dva dijela završne riječi Jeremije proroka o kući Judinoj i Jeruzalemu. Prvi dio počinje najavom kazne (jao..!) pastirima Izraelovim. Iako je današnji crkveni auditorij sklon pod pastirima misliti na Izraelovo religiozno vodstvo, prorok se zapravo obraća kraljevima. […]

15. nedjelja kroz godinu

            Am 7,12-15; Ps 85,9ab.10-14; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13   Prorok Amos je najdublje prožet uvjerenjem da je Gospodin pravedni Bog, spreman braniti siromahe i potlačene. Stoga on traži od Izabranog naroda uspostavu prava i pravde. Dijelovi njegove poruke i proročkog iskustva neobično su aktualni, kao da živi u naše […]

14. nedjelja kroz godinu

            Ez 2,2-5; Ps 123,1-4; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6   Prorok Ezekiel rođen je oko 622. pr. Kr. i u svojim tridesetima deportiran je s drugim Izraelcima u babilonsko sužanjstvo 597. godine. Dospijeva u Tel Abib, do rijeke Kebar i među prognanicima vrši svoju aktivnost. Nakon što se raspala […]

13. nedjelja kroz godinu

        Mudr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30,2-6; 11.12a.13b; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43   Prvo čitanje dolazi nam iz Knjige Mudrosti. Njezin prvi dio suprotstavlja pravednika i bezbožnika u pogledu smislenosti njihovog postojanja. Složen je od dva koncentrična kruga unutar kojih stoji centralni dio. Vanjski krug predstavljaju poticaji moćnicima: najprije ih se potiče […]

12. nedjelja kroz godinu

      Job 38,1.8-11; Ps 107,23-26.28-31; 2 Kor 5,14-17; Mk 4,35-41   Job, smatrajući da je živio pravednim životom, protestira zbog tragedija koje su ga snašle i želi naknadu zasluženu osobnom pravednošću. Istupa pred Boga tražeći pravdu. Ljudska pravednost dolazi pred Boga! I Bog progovara. Svojom istinom. Pita Joba za njegovo mjesto i ulogu […]

11. nedjelja kroz godinu

          Ez 17,22-24; Ps 92,2-3.13-16; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34   Evanđeoska nam prispodoba postavlja zanimljiv kontrast: s jedne strane sijač je ovdje u središtu interesa pripovjedača, ali s druge jasno je proglašena njegova nemoć da nakon sjetve utječe na daljnji razvoj događaja! Nakon što je sjeme posijano, ključno za njegov […]

10. nedjelja kroz godinu

      Post 3,9-15; Ps 130,1-8; 2 Kor 4,13 – 5,1; Mk 3,20-35   Gospodin Adama i Evu nakon grijeha ne progoni nego ih – traži! Adame, gdje si?! – krik je to koji odzvanja kroz čitavu povijest čovjekovih lutanja i traženja. Zna gdje su, ali želi da se čovjek sȃm očituje, da postane […]

Tijelovo

            Već se mnogo godina pričešćujem… nesiguran koračam prema oltaru, nesiguran u životu. Ali, Bog sebe ne poriče.   Nepouzdan sam, umnožavam isprazna djela, dane, godine… Bog sebe ne poriče. Na oltaru stoji mali, bijeli kruh koji nema okusa … počiva u dubokoj tišini. Što mi može dati taj mali […]

Svetkovina Presvetog Trojstva

          Pnz 4,32-34.39-40; Ps 33,4-6.9.18-20.22; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20   U Petoknjižju Božji Zakon je uglavnom prikazivan kao riječ koju Bog upućuje Mojsiju. U posljednjoj knjizi Petoknjižja, Knjizi Ponovljenog Zakona, dolazi do promjene: Božji Zakon je riječ koju Mojsije proglašava naraštaju koji će ući u Obećanu zemlju. On sada postaje riječ […]

Duhovi – Pedesetnica

            Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27; 16,12-15   Pisac Djela apostolskih dan Pedesetnice vidi kao ispunjenje: svi su bili zajedno na jednom mjestu – kao da su se vrijeme, koje se ispunilo, i prostor skupili u jednu točku. Pedesetnica tj. Blagdan sedmica prvotno je bio poljoprivredni blagdan […]

7. vazmena nedjelja

          Dj 1,15-17.20a.20c-26; Ps 103,1-2.11-12.19-20ab; 1 Iv 4,11-16; Iv 17,11b-19   Apostoli su u Jeruzalemu i čekaju silazak Duha Svetoga. Okupljeni u gornjoj odaji su svjedoci. Oni su svjedoci javnog djelovanja, Uskrsnuća i Uzašašća, žene su svjedoci Gospodinova ukopa i praznog groba, a Marija svjedok Njegova začeća, rođenja i mladosti. S […]

6. vazmena nedjelja

      Dj 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98,1-4; 1 Iv 4,7-10; Iv 15,9-17   Petar, nakon čudesa ozdravljenje paralitičara Eneje i uskrišenja Tabite nastavlja hoditi putem kojim ga vodi Uskrsli. Ni uskrsnuće nije krajnje dohodište! Nakon tog izvanrednog događaja pisac Djela apostolskih nadugačko izvještava o obraćenju pogana Kornelija, iz čega uzimamo ulomke za današnje prvo čitanje. […]

5. vazmena nedjelja

          Dj 9,26-31; Ps 22,26b-28.30-32; 1 Iv 3,18-24; Iv 15,1-8   Današnja nas liturgijska čitanja, nakon razmatranja uskrsne radosti prethodnih nedjelja, uvode u kompleksnu temu – težina hoda za Uskrslim. U prvom čitanju pratimo događaje u Jeruzalemu: Barnaba, ugledan i  čestit muž – znajući za Pavlovu viziju i smjelost pokazanu u […]

4. vazmena nedjelja – Nedjelja Dobroga Pastira

          Dj 4,8-12; Ps 118,1.8-9.21-23.26.28.29; 1 Iv 3,1-2; Iv 10,11-18   Današnje prvo čitanje iz Djela apostolskih zapravo je nastavak onoga od prošle nedjelje. Ako moć Uskrslog Trpećeg Sluge istinski djeluje i ako je narod stavljen pred odluku, onda se ne radi više samo o pitanju osobne duhovnosti pojedinca nego se […]

3. vazmena nedjelja

          Dj 3,13-15.17-19; Ps 4,2.4.7.9; 1 Iv 2,1-5a; Lk 24,35-48 Nakon ozdravljenja uzetoga na vratima jeruzalemskog hrama, reakcija prisutnih nije strahopoštovanje pred Božjim djelom nego strah, kao što je bivalo i pred Isusovom moćnom riječju. Da bi se strah pretvorio u strahopoštovanje vjere, potrebno je objasniti događaj, prikazati ga u njegovu […]

2. vazmena nedjelja

          Dj 4,32-35; Ps 118,2-4.16ab-18.22-24; 1 Iv 5,1-6; Iv 20,19-31   Usred govora o protivljenju službenoga židovstva nastanku i razvoju mlade crkvene zajednice, Luka kao svojevrsni interludij ugrađuje veću količinu teksta u kojemu se nalazi i odlomak našega prvog čitanja. U njemu prikazuje jednodušnost prvotne crkvene zajednice pod vidom zajedništva dobara. […]

Uskrs

          Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-2. 16-17. 22-23; Kol 3,1-4; Iv 20,1-9   Nakon što je Petar susreo Uskrslog Isusa i na dan Pedesetnice dobio Njegova Duha, za Gospodina je javno svjedočio u Jeruzalemu. Ipak, još uvijek je kao apostol i glava Crkve nepotpun. U devetom poglavlju Djela apostolskih Bog preko njegovih […]

Velika subota – vazmeno bdjenje

          Marko završava svoje Evanđelje puštajući da u našim ušima odzvanja raspeti je uskrsnuo i utiskujući nam u dušu sigurnost: vidjet ćete Ga!   Nijedan od evanđelista nije ni pokušavao opisati ili dokazivati uskrsnuće – njima to nije bilo potrebno jer su s tim bili na čistu. Niti činjenicu praznog groba, […]

Veliki petak

      Getsemanski vrt, za razliku od onoga što će uslijediti, jest unutrašnja Isusova patnja; kasniji opis govori o tome što su Isusu napravili ljudi, a ovi nam reci govore što je Isus prije svega toga proživljavao u sebi. Najprije se odvaja od učenika, a ostaje sa trojicom. Potom se i od njih odvaja. […]

Veliki četvrtak

          Umjesto tjeskobe pred dramatične događaje ili sjetnog raspoloženja rastanka od prijatelja, Ivanov Isus ovdje uspostavlja atmosferu prožetu temom ljubavi: ona se spominje četiri puta više nego u prethodnih 12 poglavlja! Umjesto Isusovih riječi nad kruhom i vinom, Iv donosi zgodu o pranju nogu, o čemu drugi evanđelisti ne govore. Time […]