Arhiva za kategoriju ‘Djela apostolska’

24. Pavao u Rimu (27 – 28) – završetak serijala

          Put u Rim sastoji se od dugačkog izvještaja o oluji i brodolomu (27,1-44) sa epilogom spašavanja brodolomaca koji utočište nalaze na Malti (28,1-10). Nakon 3 mjeseca boravka na Malti (tu su prezimili, usp. 28,2), Pavao putuje prema Rimu. Pošto se zamjena u službi između Feliksa i Festa dogodila  59. ili […]

23. Muka sv. Pavla (Dj 21,17 – 26,32)

        Preostali tekstovi u Djelima apostolskim posvećeni su izvještaju o Pavlovoj „muci“. Ovi se tekstovi mogu podijeliti u dvije cjeline: sudski proces u Jeruzalemu (21,17-23,30) te rimski proces u Cezareji (23,31 – 26,32). Događaji se zbivaju u periodu 58-67.g.   Sudski proces u Jeruzalemu (21,17 – 23,30)   Ova sekcija se sastoji […]

22. Pavao u Makedoniji i Grčkoj te povratak u Jeruzalem (20,1 – 21,16)

          Odlazak iz Efeza prema Makedoniji i Grčkoj (20,1-6)   Nakon dramatičnih tonova koji su prevladavali u Efezu, Luka smiruje ton i trezvenim sažetkom opisuje Pavlov put od Efeza u Makedoniju i Grčku – vjerojatno sredinom 57. g. Stigavši u Troadu, naišao je na plodno polje rada, ali nije imao spokoja […]

21. Treće misijsko putovanje (18,23 – 21,16) – Djelovanje u Galaciji i Frigiji (18,23). U Efezu (18,24 – 19,40)

          Uvodna riječ   U literaturi se diskutira je li moguće govoriti o trećem misijskom putovanju kao zasebnoj cjelini? Treće misijsko putovanje moguće je razabrati ako se kao polazište uzme dohodište prethodnog putovanja, Antiohija (usp. 18,22), jer je ona bila polazište i za drugo putovanje (usp. 15,35-16,10). Neki smatraju da treba […]

20. Korint – daljnji hod prema poganima (18,1-17)

          Korint, glavni grad pokrajine Ahaje (Peloponez), u Pavlovo vrijeme bio je u punoj ekspanziji. Mješovitog stanovništva, sa čak naglašenijim udjelom latinskog jezika i rimske kulture negoli grčke, bio je grad poslovnih ljudi, trgovaca, sa dosta stranaca i putnika; brojio je između 300-500.000 stanovnika. Bio na zlu glasu kao grad užitaka; […]

19. Bereja: prihvaćanje i protivljenje Riječi (17,10-15); Atena – misionarski govor na Areopagu (17,16-34)

        Shvaćajući opasnost u kojoj su Pavao, Sila i Timotej, Jason i braća ih otpremaju u Bereju, 60-ak km prema unutrašnjosti Makedonije. Ovdje ih židovi isprva srdačno prihvaćaju, čak su primili Riječ i danomice istraživali Pisma da li je to tako (17,11). Grč. glagol anakrinō ovdje ima značenje kritičkog ispitivanja i stoga […]

18. Filipi: oslobođenje opsjednute, zatočenje misionara i oslobođenje (Dj 16,16-40); Solun: pobuna protiv misionara (17,1-9)

          Ovaj izvještaj ima kompleksnu strukturu: egzorcizam, reakcije, uhićenje misionara, čudesno oslobođenje, obraćenje tamničara, zahtjev sudskim vlastima itd. Obiluje dramatičnim a i humorističkim momentima. Kao što su se Petar i Ivan našli u zatvoru nakon ozdravljenja hromoga na hramskim vratima (4,3), tako će ovdje egzorcizam imati za posljedicu zatočenje misionara. Oslobađajući, […]

17. Prva postaja: Likaonija (Dj 16,1-5); ulazak u Evropu – Filipi (16,6-40)

          Prva postaja: Likaonija (Dj 16,1-5) Po dolasku u Derbu i Listru, Pavao i Sila nailaze na Timoteja, sina neke pokrštene židovke i oca Grka; uživao je dobar glas među braćom u Listri i Ikoniju (16,2-3). Još uvijek ne znamo sa sigurnošću da li je potjecao iz Derbe ili iz Listre. […]

16. Drugo misijsko putovanje: Makedonija i Grčka (Dj 15,36 – 18,22); pripreme i početak puta (15,36-41)

          Ova se sekcija u literarnom smislu može smatrati jedinstvenom jer u potpunosti posvećena drugom misijskom putovanju (vjerojatno 49 – 52.g.). I ona počinje u Antiohiji (usp. 15,35) te se u Antiohiji i zaključuje (18,22). Nju bismo mogli nasloviti Riječ ide u susret kulturama jer Pavao prolazi različite ondašnje evropske gradove. […]

15. Apostolsko pismo i promulgacija odredaba (15,22-35)

          Apostolima će se učiniti (grč edoxe, usp. 15,25.28) – što je tipičan termin za naznačavanje promulgacije normativnih dokumenata neke skupštine ili koncila (F. W. Danker) – potrebnim izabrati one koji će proglasiti odluke u Antiohiji (15,22). Dekret će imati efektivnu snagu tek kad se predstavi u pismenoj formi i proglasi […]

14. Jakovljev govor (15,13-21)

          Nakon njih govori Jakov, sin Alfejev, brat Gospodinov, pisac Jakovljeve poslanice i jeruzalemski biskup (15,13-21). Njegov stav bio je od iznimne važnosti, ne samo zbog toga što je bio čelnik jeruzalemske zajednice, nego zbog neusporedivog ugleda što ga u to vrijeme uživao u židovstvu. J. Holzner drži kako su mnogi […]

13. Jeruzalemski sabor (Dj 15)

          Povijesni i teološki kontekst   Antiohijska crkva – početak polemike (15,1-7)   Pavao i Barnaba nakon povratka s prvoga misijskog putovanja podulje vremena nastavljaju svoje djelo u Crkvi u Antiohiji. Sve teče mirno. Crkva je radosna zbog otvaranja pogana Isusovoj istini. Vjerojatno se radi o 49. g. Uto neki siđoše […]

12. Epilog djelovanja u Listri i djelovanje u Derbi; završetak 1. misijskog putovanja i povratak u Antiohiju

            Preživjevši kamenovanje, Pavao ustaje i ulazi u grad kao da se želi pokazati svojim „ubojicama“. Iako ne detaljizira, Luka daje nazrijeti da nakon Pavlovog i Barnabinog pohoda Listri iza njih u gradu ostaju učenici (14,20) – djelovanje nije bilo bez ploda! Tako je Evanđelje prodrlo u područje Galacije.   […]

11. Naviještanje u Ikoniju (14,1-7) i Listri (14,8-20); apostolsko trpljenje

            Naviještanje u Ikoniju (14,1-7)   Ikonij je bio glavni grad rimske provincije Galacije, smješten 125 km jugoistočno od Antiohije pizidijske. U ono doba bio je središte tkalačkoga obrta pa se ondje Pavao vjerojatno lako snašao. Misionari se, unatoč negativnom nagovještaju (13,46), ipak prvo obraćaju židovima. Bog ih ovjerovljuje znamenjima […]

10. U Antiohiji pizidijskoj: govor Židovima (13,13-52)

          Na koncu prvog dijela putovanja, u Pergi, Ivan zvani Marko napušta misionare (13,13). Iz Perge pamfilijske otići će u Antiohiju pizidijsku. To je dosta teška ruta (udaljenost između Perge i Antiohije pizidijske jest cca 500 km kroz planinske lance). Tek će na početku drugog misijskog putovanja navesti kako Pavao nije […]

9. Prvo misijsko putovanje – Cipar i Mala Azija (Dj 13 – 14): početak u Antiohiji i djelovanje na Cipru (13,1-12)

            Uvodna riječ   Dj 13 predstavlja početak nove sekcije, što je naznačeno – osim refrenom u 12,24 – navođenjem grupe službenika koju čine proroci i učitelji (13,1), kao što je na početku prvog dijela (Dj 1 – 5) opisana reintegracija Dvanaestorice supstituiranjem Jude (1,15-26), a na početku drugog dijela […]

8. Pavao u Antiohiji (11,19-30; 12,25)

        Ostaci jedne od antiohijskih ulica   Antiohija će postati drugom maticom mlade Crkve. Razvoj Pracrkve prema sveopćoj Crkvi ide ovim slijedom: Jeruzalem – Antiohija – Rim. I Pavlu će postati drugom domovinom kroz slijedećih dvadeset godina i polaznom točkom za njegove velike pothvate. Holzner kaže: „Antiohija je bila velegrad s preko […]

7. Prvi izvještaj o Savlovu obraćenju/pozivu (9,1-30)

          Terminološka nota: ranije je bilo uobičajeno govoriti o Pavlovu obraćenju, međutim u novije vrijeme događaj se sve češće definira kao poziv; razlog su s jedne strane literarne karakteristike ovog opisa koji se uklapa u model starozavjetnih poziva (Abraham, Jakov, Mojsije itd.), a s druge strane činjenica da Pavao nije promijenio […]

6. Savao u Jeruzalemu

Jeruzalemski period Savlova života U Pavlovo vrijeme Jeruzalem ima oko 55.000 stanovnika, a sjedište je ne samo vjerskog, nego i političkog života (napose Juga), raznih djelatnosti (znanosti, trgovine itd.). U njemu je sjedište Sinedrija-Sanhedrin-a tj. Velikog vijeća koji je najviša židovska vlast iz grčko-rimskog doba, nadležna za primjenu Zakona, svjetovnog i vjerskog sudstva.   Kao […]

5. Sv. Pavao – uvodne informacije

            Istraživanje i značaj sv. Pavla   U vrijeme svoga života Pavao nije bio osobito poznat – u grčko-rimskoj literaturi, za razliku od Isusa, uopće nije spomenut. No, u povijesti kršćanstva zauzima posebno mjesto. Za kršćane bio je važan već u vrijeme Novoga zavjeta. Temeljem njegova života i djelovanja te […]