Arhiva za kategoriju ‘Nedjeljna razmišljanja – A’

17. nedjelja kroz godinu

1Kr 3,5.7-12 Prvo čitanje donosi odlomak iz Prve Knjige Kraljeva i to iz odsjeka koji opisuje Salomonovo kraljevanje u njegovom pozitivnom aspektu. Pošao je u Gibeon na uzvišicu i prinio žrtvu od čak tisuću paljenica. Nije se pred Gospodinom htio pokazati velikim nego ponizno tražiti Njegove darove. Onomu tko se nesebično i darežljivo približava Bogu, […]

16. nedjelja kroz godinu

          Mudr 12,13.16-19   Knjiga Mudrosti u svom drugom dijelu želi pokazati kako se Bog angažira u povijesnim zbivanjima da bi se borio za mudraca koji traži pravednost. Prošlost nosi trag “Božjih stopa” iz kojih je vidljiv pravac njegovog djelovanja a iz toga Knjiga Mudrosti izvlači jamstvo Božjeg djelovanja i u […]

15. nedjelja kroz godinu

Iz 55,10-11 Anonimni prorok, nazvan Deuteroizaija (Dt-Iz), živio je u vrijeme izgnanstva Izraelaca u Babilonu (555-539 g. pr. Kr). To je vrijeme uspona perzijskog kralja Kira koji će osvojiti Mediju i napokon i samu Babiloniju 539. Reci prvog čitanja pripadaju Deuteroizaijinoj „tzv. Knjizi utjehe“ u kojoj – nakon veličanstvenih obećanja o oslobođenju Izraelaca preko kralja […]

14. nedjelja kroz godinu

Zah 9,9-10 Prvo čitanje iz proroka Zaharije donosi izrazito lijepu sliku radosti kao posljedice Božjeg spasenjskog zahvata nad Jeruzalemom. Povratak Izraelovog kralja, koji ponizan jaše na magarčiću, povezan je s iščeznućem vojne opreme i proširenjem njegove mironosne vladavine po svem svijetu.

Svetkovina svetih Petra i Pavla

Dj 12,1-11 Nakon što je spomenuo mučeništvo sv. Jakova, brata Ivanova (12,1-2), Luka nadugačko izvještava o zatočeništvu i oslobađanju sv. Petra (12,3-17). I Jakovljeva smrt i Petrovo uhićenje potaknuti su njihovim kršćanskim dentitetom i prijeporima koje on izaziva u odnosu na većinski dio židovskog naroda koji nije prihvatio Isusa kao Mesiju.

12. nedjelja kroz godinu

Jr 20,10-13 U vrijeme kralja Jojakima prorok Jeremija ukazuje na zaboravljanje Boga, neprihvaćanje proroka i njegove riječi, lažni kult, idolatriju; optužuje sve podjednako, no uhićen je i optužen za defetizam. Gotovo nikakav odaziv na prorokove pozive za posljedicu ima da je Jeremijina poruka skoro uvijek zatiranje i rušenje, navještaj nasilja i propasti koje će uzrokovati […]

Svetkovina Presvetog Trojstva

Svetkovina Presvetog Trojstva   Izl 34,4b-6.8-9 Prvi Sinajski savez razvrgnut je činom nevjere naroda jer je sebi načinio zlatno tele. Nije mu preostalo drugo nego čekati eventualno oproštenje. Na Mojsijev zagovor Bog oprašta narodu i odlučuje s njim obnoviti svoj Savez – zato Mojsije mora napraviti nove ploče Saveza i ponovno poći na goru – […]

Pedesetnica – Duhovi

Dj 2,1-11 Pisac Djela apostolskih dan Pedesetnice vide kao ispunjenje: svi su bili zajedno na jednom mjestu – kao da su se vrijeme koje se ispunilo i prostor skupili u jednu točku u kojoj će se dogoditi izlijevanje Duha Svetog i obnavljanje čovječanstva. Pedesetnica tj. Blagdan sedmica prvotno je bio poljoprivredni blagdan koji se slavio […]

Sedma vazmena nedjelja

Dj 1,12-14 U Evanđelju Luka je pokazao kako je Isus, prorok poput Mojsija, odbijen iako je donio spasenje. Njegovo djelovanje je izazvalo podjelu unutar naroda. Njegovo Evanđelje predstavlja obične ljude spremne za obraćenje, a apostole kao buduće vođe zajednice vjernika kako su ostali u Jeruzalemu čekajući ispunjenje obećanja. Na početku Djela apostolskih Luka opisuje kako […]

Šesta vazmena nedjelja

Dj 8,5-8.14-17 Nakon Stjepanovog pogubljenja, novozaređeni đakoni i helenistički judeokršćani uslijed progona napuštaju Jeruzalem (8,1) i pronose Riječ sijući je u drugim krajevima (usp. 8,4; 11,19). Sudjelujući tada u progonima Savao je doprinosio širenju kršćanstva. Filip, jedan od sedmorice zaređenih sa Stjepanom (usp. 6,5), evangelizira Samariju. Luki je neobično stalo do naglašavanja povezanosti Crkve koja […]

Peta vazmena nedjelja

Dj 6,1-7 Nakon što je u prethodnim poglavljima naznačio glavne linije restauracije Izraela, naroda Božjega okupljenog Duhom u zajednici Uskrslog Isusa, pisac Djela apostolskih pred sobom ima drugi važan cilj. Nakon što su se Dvanaestorica pokazali Isusovim autentičnim svjedocima, pitanje je kako će blagoslov (usp. 3,25-26) kojega oni komuniciraju dospjeti do kraja zemlje (1,8)? Na […]

Četvrta vazmena nedjelja

Dj 2,14a.36-40 Jedan od učinaka Pedesetnice jest praktično uvođenje apostolâ u službu pastirâ. Osnaženi Duhom apostoli počinju predvoditi razvoj crkvenog života. Kao što je izlijevanje Duha bio znak Isusove kraljevske intronizacije (usp. 1,33), udjeljivanje Duha po rukama apostola znak je da su postavljeni za delegirane upravitelje davidovskog Kraljevstva. Kao odgovor na apostolsku propovijed, tri tisuće […]

Treća vazmena nedjelja

Dj 2,14.22-23 Kao reakciju na one koji ekstazu apostola povodom izlijevanja Duha Svetoga smatraju pijanstvom, u Dj 2,14 Petar počinje prvu apostolsku propovijed. Ova propovijed, zapravo proročko iščitavanje događaja u svjetlu Pisma, donosi temelje Lukine teologije Evanđelja. Osim što je Izraelov Mesija, Isus je ušao u božansku sferu i uzdignut je s desna Bogu te […]

Druga vazmena nedjelja

Dj 2,42-47 Prvo čitanje opisuje prve kršćane, među kojima su Židovi iz svih krajeva svijeta, kako svakodnevno pohode jeruzalemski Hram – oni su dakle obnovljeni tj. novi Izrael. Tako su se ispunila obećanja dana Abrahamu da će u njegovu potomstvu, tj. Izraelcima, biti blagoslovljena sva plemena zemlje (usp. Post 12,2-3). Istaknuta su četiri obilježja zajedničarskog […]

Uskrs

Dj 10,34a.37-43 Nakon što je imao iskustvo susreta s Uskrslim Isusom i – osnažen Duhom na dan Pedesetnice – propovijedao ga javno u Jeruzalemu, Petar kao apostol još uvijek nije „kompletiran“. U devetom poglavlju Djela apostolskih Bog preko njegovih ruku daje ozdravljenje paralitičaru Eneji te uskrisuje Tabitu. Naredba ustani! kojom im se obraća izraz je […]

Velika Subota – Vazmeno bdijenje

Kada se sve činilo izgubljenim, kad se noć činila mračnijom nego ikad do sada jer je Svjetlo svijeta ugušeno, gurnuto u tamu Zemlje – evo nečeg novog! Sve činim novo, to je Božji način postupanja!   Ne vojnicima – jer Bog ni za prvi svijet koji je stvarao nije trebao ničiju potvrdu pa tako ni […]

Veliki Petak – Petak Muke Gospodnje

Jučer smo razmišljali o Isusovoj Pashi, o prijelazu kojeg On i oni oko Njega – Njegova obitelj – čine. Još sinoć je bio u krugu svojih najbližih, okupljenih u Jeruzalemu kao gradu i u kući kao mjestu spasenja. Mjestu pod Božjom zaštitom. A danas? Gdje je Božja zaštita, upitat ćemo se?   Da li je […]

Veliki Četvrtak – Četvrtak Večere Gospodnje

U događajima o kojima pripovijeda Knjiga Izlaska, kuća se pojavljuje kao mjesto spasenja – u onoj strašnoj noći Izraelci su spasenje uživali u svojim kućama. Dok su oko njih bjesnile sile kaosa, oni su bili sigurni. Zato je Pasha slavljena kao obiteljski blagdan. U kalendarima koji su se onda koristili, Pasha je bila prvi dan […]

Cvjetnica, nedjelja muke Gospodnje

Iz 50,4-7 U drugom dijelu knjige proroka Izaije više od dvadeset puta pojavljuje se pojam Sluga. Tradicionalno se smatra kako se četiri puta pojavljuje u tzv. pjesmama o Sluzi Gospodnjem, koje do danas nisu do kraja razjašnjene. U njima se govori kako će Sluga donijeti pravo narodima, uspostaviti univerzalno spasenje. Unatoč teškoćama, pozvan je biti […]

5. nedjelja korizme

Ez 37,12-14 Za proroka Ezekiela, kao vjernog Židova, strašna je stvar vidjeti mnoštvo tjelesa koja nisu dostojno sahranjena. Dotaći ih značilo bi postati u ritualnom smislu nečist kroz sedam dana. Kao svećenik, prorok Ezekiel ne smije dodirnuti nijedno tijelo osim onih koja pripadaju članovim najuže obitelji. Ipak, viđenje ga postavlja usred nebrojenih tjelesa mrtvih ljudi. […]