Author Archive

25. nedjelja kroz godinu (II)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: ’Idite […]

28. Strah stvrdnutih srdaca (6,45-56)

45On odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko, prema Betsaidi, dok on otpusti mnoštvo. 46I pošto se rasta s ljudima, otiđe u goru da se pomoli.     47Uvečer pak lađa bijaše posred mora, a on sam na kraju. 48Vidjevši kako se muče veslajući, jer im bijaše protivan vjetar, oko četvrte […]

24. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.« »Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe […]

23. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako […]

Mala Gospa – Rođenje Blažene Djevice Marije

Marijanski blagdani pune svetišta. Mnoštvo rado hodočasti. Mnoge molitve dižu se k nebu. Kakve molitve? Što ljudi u njima govore, kako se postavljaju prema Bogu? Nekto će reći, koliko ljudi – toliko je i vrsta molitava. Sigurno, ljudi koji su izvan vjere ili su tek u njoj učinili par koraka, imat će svoje molitve poput […]

27. Umor, odmor i kruh života (6,30-44)

30Uto se apostoli skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. 31I reče im: “Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.” Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. 32Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. 33No kad su odlazili, […]

22. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene […]

21. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar […]

20. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Ode Isus i povuče se u krajeve tirske i sidonske. I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: »Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!« Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: »Udovolji joj […]

Velika Gospa

Na početku Mala a naposljetku – Velika Gospa! Ispočetka obična žena, djevojka iz puka a na koncu – Velika Žena, najljepši stvor Božji! Dobro došli, dragi prijatelji, u školu Evanđelja u kojoj se uči Isusova jednadžba o najmanjem sjemenu koje daje najveće stablo i plod! Nebrojeno mnoštvo umnih ljudi kroz svu povijest nastojalo je odgonetnuti […]

19. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Mateju Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O […]

26. Herod, Isus i Ivan (6,14-29)

14Dočuo to i kralj Herod jer se razglasilo Isusovo ime te se govorilo: “Ivan Krstitelj uskrsnuo od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.” 15A drugi govorahu: “Ilija je!” Treći opet: “Prorok, kao jedan od proroka.” 16Herod pak na to govoraše: “Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.”     17Herod doista bijaše dao uhititi Ivana […]

Blagdan Preobraženja Gospodnjega

Što je čestita kiša za zemlju mjesecima mučenu suncem i sušom, to je ono što su doživjela ovih trojica učenika. Osvježenje, razblaženje, novi život… Na prva protivljenja naroda prema Isusu, evanđelist ne bilježi reakcije učenika. Što su mislili, postat će kasnije jasno. Kada je protivljenje postalo šira fronta, Isus je progovorio u prispodobama. Međutim, oni […]

17. nedjelja kroz godinu (II)

U susret nedjeljnoj riječi Božjoj… U prvom čitanju Salomon, iako je princ i zna se da treba nasljediti Davidom kraljevski prijestol, moli se Bogu. I u molitvi ne traži ni dugo kraljevanje, moć koju nitke neće ugroziti itd itd. nego – razlikovanje dobra i zla1 Prije svega želi biti posvećen dobru. Čudno, zar ne?! Pošao […]

16. nedjelja kroz godinu (II)

U susret nedjelji… “U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: ‘Gospodaru, nisi […]

15. nedjelja kroz godinu (II)

Iz Evanđelja po Mateju Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I zborio im je mnogo u prispodobama: „Gle, iziđe sijač sijati. I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše […]

14. nedjelja kroz godinu (II)

U mnogim stvarima Bog iznenađuje. Razlog znamo: putovi Njegovi nisu naši putovi, misli Njegove nisu naše misli (Iz 55). U trenucima kada postaje jasno da je kriza tu, Isusov pogled pokazuje da u sebi nosi drugačiji svijet. Svijet u kojemu ne vrijedi naša logika. Svijet koji diše drugim duhom – Svetim Duhom! U ono vrijeme […]

13. nedjelja kroz godinu (II)

»U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi […]

12. nedjelja kroz godinu (II)

Iz evanđelja po Mateju »Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati (…) Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti (…) Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na […]

11. nedjelja kroz godinu (II)

Uobičajeno bi bilo, s obzirom na poslanje apostola u evanđeoskom odlomku, danas govoriti o svećeničkom i redovničkom pozivu. Međutim, ako pogledamo sva tri misna čitanja, moguće je s puno razloga krenuti i ponešto izmijenjenim smjerom. Čitanje Knjige Izlaska »U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu […]