Author Archive

Sv. Toma – svetac s kojim se najviše hrvem

Iv 20,19-31: Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac […]

Uskrs 2019.

Lk 24,1-12 Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše one na grob s miomirisima što ih pripraviše. Kamen nađoše otkotrljan od groba. Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih. Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: »Što […]

Vidimo li u svetom tekstu ono što piše?

Iv 8,1-11: A Isus se uputi na Maslinsku goru. 2U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. 3Uto mu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu 4i kažu mu: “Učitelju! Ova je žena zatečena u samom preljubu. 5U Zakonu […]

Isus Krist – prorok

1. Uvodne napomene (Predavanje održano 22. siječnja 2019. u sklopu 59. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu) Proroštvo jest u aktualnom momentu crkvenoga života svakako njegova visoko problematična stavka. Unatoč starozavjetnoj baštini koja ga je predstavljala oznakom eshatološkog vremena i unatoč najširoj podršci ukupne crkvene javnosti koja je uživala njegove plodove – npr. evanđelist Luka će sve […]

1. nedjelja korizme

Pnz 26,4-10; Ps 91, 1-2.10-11.12-13.14-15; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13 U čitanju iz Ponovljenog Zakona pratimo dio obreda na zahvalnicu Beskvasnih kruhova. Vjernik Izraelac trebao je, promatrajući svoju povijest, u njoj prepoznati neizmjerni Božji doprinos i dar svome narodu. Iako hod kroz pustinju od ropstva u slobodu nije bio lagan, jer Izraelci su proživljavali teške kušnje […]

7. nedjelja kroz godinu

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 1 Kor 15,45-49; Lk 6,27-38 Pavao u drugom čitanju pokušava odgovoriti na pitanje kako će se dogoditi uskrsnuće, jer svi znamo da tjelesa sahranjena u grob nakon nekog vremena istrunu. Kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i nebeskoga (1 Kor 15,49). Dakle, kao što živimo zemaljsku dimenziju života, […]

5. nedjelja kroz godinu

Iz 6,1-2.3-8; Ps 138,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Smatra se da je jezgra za nastanak Knjige bila tzv. Izaijina spomenica, čije prve retke čitamo u današnjem prvom čitanju. Prorok Izaija poziv je primio u vrijeme smrti kralja Uzije (740/739. g. pr. Kr). Pripadao je visokim slojevima društva. Nakon siro-efrajimskih ratova, u koje su bila […]

Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica

Mal 3,1-4 (ili: Heb 2,14-18); Ps 24,7-10; Lk 2,22-40 Par misli uz blagdan Svijećnice – Prikazanja Gospodnjeg. Mogli bismo reći: malog Isusa roditelji donose u Hram, slično kao i mi naše mališane kad ih krstimo. I ne bismo krivo rekli. Mogli bismo reći malo više: roditelji Isusa prikazuju Bogu, predaju Ga Njemu i time žele […]

4. nedjelja kroz godinu

Jer 1,4-5.17-18; 1 Kor 13,4-13; Lk 4,21-30 Iz prvog čitanja vidljivo je kako je Jeremija poziv dobio u mladoj dobi; vjerojatno je planirao nastaviti živjeti u Anatotu, osnovati svoju obitelj itd… Međutim, daleko prije negoli je to počeo snovati, već u majčinoj utrobi Gospodin ga je oblikovao u vidu buduće misije koju će mu povjeriti. […]

3. nedjelja kroz godinu

Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 19,8.9.10.15; 1 Kor 12,12-14.27; Lk 1,1-4; 4,14-21 Nakon propasti obaju kraljevstava i uništenja Jeruzalema te odvođenja naroda u babilonsko sužanjstvo, uslijedit će preokret kada perzijski kralj Kir osvoji Babilon i pusti Izraelce kući. Time prestaje babilonsko sužanjstvo i počinje nova epoha u povijesti Izraela. Opisujući obnovu, Knjiga Nehemijina intonirana je kao njegovo […]

2. nedjelja kroz godinu

Iz 62,1-5; Ps 95; 1 Kor 12,4-11; Iv 2,1-12 Jedna od velikih teškoća kršćanstva jest epohalna promjena tj. promjena mentaliteta koji su obilježavali epohe. Ne tako davno naši djedovi bake živjeli u svijetu u kojem ulogu igrao strah. To se očitovalo napose u religioznom životu: Boga se zaista bojalo i sve što su župnici zahtijevali, […]

Krštenje Gospodinovo

Iz 40,1-5.9-11; Ps 103; Tit 2,11-14; 3,4-7; Lk 3,15-16.21-22 Blagdanom Krštenja Gospodinovoga završava Božićno vrijeme – božićni liturgijski ciklus koji je vremenom došašća otvorio crkvenu godinu. Liturgijska godina slijedi tijek Isusovog života: sve počinje iščekivanjem i pripremom za Isusovo rođenje, masakr Nevine dječice, potom dolazak triju Kraljeva ili mudraca s Istoka na poklon djetetu Isusu […]

Tri Kralja – Bogojavljenje

Oni koji prate zbivanja oko religije puno se puta pitaju: zašto prolazni pomodni trendovi, koji danas jesu a sutra ih nema, lako pronalaze pristaše a Isus Krist i Njegova Crkva tako malo? Zašto Onaj koji je došao obnoviti ljudsko srce da bi preko njega obnovio svijet teško nalazi istinske pristaše? Božićna nam čitanja u iz […]

Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa

Sir 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; Lk 2,41-52 Obitelj je gotovo nerazmrsiva mreža odnosa između muža i žene, njihova odnosa sa djecom, njihovim roditeljima tj. djedama i bakama itd. Kada se tome dodaju još pojedinačni i unakrsni odnosi te međusobni utjecaj pojedinih odnosa, dobiva se veoma složen sistem. Problem ozdravljenja i obnove obitelji neki uspoređuju […]

4. nedjelja došašća

Mih 5,1-4a; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; Heb 10,5-10; Lk 1,39-45 Marija pohiti u Gorje, u grad Judin. Ona čini sve da dođe do susreta: napušta svoju kuću, prevaljuje put, prelazi preko uspona, spušta se niz padine – savladava mnoge prepreke da dođe do Elizabete. Ostavlja sve što ju je do jučer okruživalo i ide prema Elizabeti. Kao […]

3. nedjelja došašća

Sef 3,14-18a; Iz12,2-4bcd.5-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18 Prorok Sefanija početkom poglavlja, iz kojeg čitamo odlomak prvog čitanja, upućuje oštre kritike Izraelovoj društvenoj eliti: narodni vođe su lavovi koji riču, suci su mu vuci večernji, proroci su lažljivci i razmetljivci, a svećenici skvrne Svetište i krše Zakon. Konstatirajući opću pokvarenost, naviješta Božju kaznu nad svima: i ljudi […]

2. nedjelja došašća

          Bar 5,1-9; Ps 126,1-6; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6   U prvom čitanju Baruh likom žene oslikava položaj Jeruzalema. U starijim kulturama, a kod nas naglašenije u seoskim sredinama, žena kada izgubi muža ili sina započinje vidljiv proces žalovanja. Promjene uključuju način odijevanja (uzima crninu), komunikacije (ozbiljni razgovori) i općenito način […]

1. nedjelja došašća

          Jr 33,14-16; Ps 25,4bc-5.8-10.14; 1 Sol 3,12 – 4,2; Lk 21,25-28.34-36   Iako zatočen i svjestan predstojeće babilonske okupacije, prorok Jeremija najavljuje obnovu dviju najznačajnijih Izraelovih institucija: davidovske monarhije i levitskog svećenstva. Davidu će niknuti izdanak pravedni! Ondje gdje su grijeh, nevjernost i ograničenost učinili da se izopače divni darovi […]

Isus Krist – Kralj svega stvorenja

          Dn 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Otk 1,5-8; Iv 18,33b-37   Običaj krunjenja osuđenih na smrt. Krist okrunjen trnovom krunom i Pilat koji pita: ti si dakle Kralj?   Isus šuti. Zašto šuti?   Prvo čitanje je uzeto iz knjige Danijelove. Na početku poglavlja iz kojega dolazi naše prvo čitanje, opisuju se […]

33. nedjelja kroz godinu

            Dn 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 10,11-14.18; Mk 13,24-32   Pri svršetku liturgijske godine misna čitanja tematiziraju svršetak stvarnosti u kojoj živimo a o njemu progovaraju na apokaliptički način. Starozavjetna apokaliptička literatura interesira se za usud zemaljskih imperija jer je gajila uvjerenje da je svijet osuđen na raspad. Bog će […]