Autor stranice postao redovni profesor

Izvanredni profesor na Katedri Svetoga pisma Staroga i Novoga zavjeta unutar Odsjeka za Sveto pismo i sustavnu teologiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dr. sc. Ivica Čatić, nakon što je ispunio zakonske uvjete, 10. veljače 2023. godine, temeljem Odluke Matičnoga odbora za područje humanističkih znanosti – polja filozofije i teologije o ispunjavanju svih uvjeta izabran je na više znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija. Sukladno članku 94. §2 Statuta Fakulteta, Dikasterij za kulturu i obrazovanje je 12. svibnja 2023. godine izdao Nihil obstat Svete Stolice te mu je time završen postupak izbora na više znanstveno-nastavno radno mjesto.

Prof. dr. sc. Ivica Čatić rođen je 1967. godine. Završio je Srednju poljoprivrednu školu u Osijeku 1986. godine. Nakon toga je upisao studij ratarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Pri njegovu koncu, 1991. godine, bio je apsolvent te upisuje filozofsko-teološki studij na KBF-u u Đakovu.

VSS je postigao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 17. lipnja 1997. i njome je stekao stručni naziv diplomiranog teologa.

Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1997. godine u Đakovu. Potom je godinu dana bio župni vikar u Petrovaradinu u župi Uzvišenja Sv. Križa. U rujnu 1998. godine odlazi na poslijediplomski studij iz biblijske teologije na Sveučilište Gregoriana, Rim.

Magisterij iz biblijske teologije postigao je na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta „Gregoriana” u Rimu dana 20. lipnja 2001. godine i njime stekao akademski stupanj magistra teoloških znanosti iz biblijske teologije. Magistarski rad izrađen je pod naslovom Il lamento su Gerusalemme. Elementi sintattici, semantici e pragmatici di Mt 23,37-39 na talijanskom jeziku, a mentor mu je bio prof. R.D. Massimo Grilli.

Po povratku u Đakovo u lipnju 2004.godine postaje pomoćnik rektora crkve u samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa i u tom razdoblju dovršava doktorsku disertaciju. Kao svećenik Đakovačke i srijemske biskupije dana 20. kolovoza 2006. godine odlazi na službu župnika u Sremske Karlovce.

Dana 7. studenoga iste godine obranio je doktorsku disertaciju Gerusalemme nel Vangelo di Matteo na talijanskom jeziku na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta „Gregoriana” u Rimu, pod mentorskim vodstvom prof. R. D. Massima Grillija te 13. veljače 2007. godine stekao akademski stupanj doktora teoloških znanosti iz biblijske teologije. Doktorsku diplomu nostrificirao je 27. rujna 2007. godine

Od 3. rujna 2007. godine zaposlen je kao asistent, potom 3. prosinca 2007. godine kao viši asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Koncem studenoga 2011. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane egzegeze, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, pri Katedri Novoga zavjeta, a 16. siječnja 2012. godine izabran je za predsjednika iste Katedre. Službu zamjenika voditelja Odsjeka za biblijske znanosti i patrologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu obnašao je od 2016.-2018., a službu voditelja istoimenoga Odsjeka od 2018.-2020. godine.

Tijekom 2010. i 2011. godine dizajnirao je i, uz tehničku podršku gosp. Andije Olaha, realizirao web stranicu Srijemske biskupije (www.srijembiskupija.rs). Tada obnavlja i vlastitu web stranicu www.sveto-pismo.comna kojoj objavljuje vlastite tekstove, prvenstveno namijenjenu promicanju biblijske kulture i pastorala. Koncem rujna postaje direktorom programa Radio Marije Srbije, na kojem svakog tjedna vodi nekoliko emisija uživo.

U to vrijeme vodi stalna biblijska predavanja u Zemunu, Subotici, Novom Sadu i Osijeku. U lipnju 2014. godine postaje župnikom u Rumi te mora obustaviti spomenuti rad s biblijskim grupama. Dovršava svoju prvu knjigu, „Crkva – novo društvo usred staroga imperija. Obrisi Pavlove političke teologije“, koju je objavio Glas Koncila 2016. godine. Sljedeće, 2017. godine, izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. U jesen iste 2019. godine počinje držati biblijska predavanja u osječkom Vikarijatu, u organizaciji Instituta za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II.“. U ožujku 2022. godine izišla mu je druga knjiga „Evanđelje po Marku – prvi dio (Mk 1,1 – 3,6). Uvodna pitanja i komentari“, u izdanju Kršćanske sadašnjosti. Za to vrijeme vrši župničku službu u Rumi, Republika Srbija, do rujna 2022. Tada postaje pastoralni pomoćnik u župama Sot i Šid te u prosincu iste godine seli župni stan u Sotu. Dvadesetak znanstvenih radova objavio je u znanstvenim časopisima Bogoslovska smotra, Crkva u svijetu, Diacovensia, Vrhbosnensia i dr.

Za sve to vrijeme aktivno objavljuje tekstove za najširi krug čitatelja na svojoj www.sveto-pismo.net, koju je obnovio 2014. godine, a koja je u svibnju 2022. brojala 14 000 000 posjeta i 400 000 posjetitelja.

Izvor:

https://www.djkbf.unios.hr/hr/obavijesti/item/1520-dr-sc-ivica-catic-novi-redoviti-profesor-kbf-a

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.