Ima Božića!

Iako je svijet ovakav i onakav,

iako su vremena teška,

epidemija, nevolje ovih i onih boja –

ima Božića!

Nismo bez ičega,

nismo bez krova nad glavom,

nismo izbačeni van u tamu…

A prvi Božić događao se onima kojima koji su bili u nevolji,

koji su tih noći nisu imali krova

i bili izbačeni…

U noći njegova dolaska većina ga ne prepoznaje.

Nema za njega mjesta u njihovim kućama, ni u svratištu…

Žedni su oni svjetla i mira, životnih dubina…Ali…

Maločas su rekli da za njega nema mjesta i zatvorili vrata da bi „bili na miru“.

Jer one noći krenu Bog ka čovjeku, veliki prema malome, s nebesa na zemlju, iz grada k pećini, iz hrama među pastire – ima Božića!

Ima Božića za one koji budni prate ovaj zaokret,

koji nisu okoštali u svojim navikama,

okamenjeni u svojim principima,

omlohavili u svom komforu.

Ima Ga za one koji budno prate tijek Života i

njegove pokrete,

koji zamjećuju njegovo bogatstvo i nepregledne titraje

u dašcima dobrote kojim dišu Božja stvorenja.

Ima i ove godine Božića za one koji znaju

da su naša slavlja – ma koliko uspješna i sjajna –

samo blijedi signal onog Božića

kojeg nikakva nevolja ne može zaustaviti.

Jer Bog se upravo radi nevolje daruje u Božiću.

Ono najniže – stajica, slama, prezreni priprost puk –

to je „stage“ koji je sebi odabrao.

Tu – u onom najnižem – tu će biti njegov dom!

Obgrliti svijet, sve počevši od onog najnižeg!

I onda ga uzdizati, više i više –

kao prikazni dar Bogu!

Više u svjetlo, više u dobrotu i ljubav. U život bliže i bliže Bogu…

Sveopća, kozmička liturgija!

Naš Božić u tom je silasku Boga

i uzdizanju čovjeka.

One koji žele biti Njegovi nikakva nevolja ne može spriječiti.

Mogla bi samo pomoći…

Jer može porušiti, polomiti i ogoljeti

lažnu dobrotu, komfor i principe –

sve ono što priječi ugledati i

zaustaviti dah nad čistoćom života malog Božića.

Nije slučajno što su ga vidjeli

i u njemu uživali

Marija, Josip i pastiri –

jednostavni i skromni ljudi.

Da, ima Božića za one

čije oko i srce traže dobrotu,

čeznu za životom svjetlijim i dubljim.

Za takve ga ima!

Dar je onima

za koje nema ništa bogatije i vrjednije

od dobrote Božje.

Kojima je ona život.

I zato je Božić 2020. godine pred nama!

Neka je svima sretan i blagoslovljen!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.