Evanđelje po Marku – uvodne napomene

Tekst ovog pastoralnog komentara na Evanđelje po Marku mogao bi imati raznoliku primjenu. Zamišljen je kao pripomoć organizatorima biblijskih susreta, propovjednicima i kao poticaj osobnom razmatranju. Osim toga, svima koji žele produbiti svoj uvid u evanđeosku poruku, on će na relativno jednostavan način omogućiti ulaženje u svijet Radosne vijesti i osobnog razmatranja nad biblijskim tekstom.

Ipak, činjenica da se radi o komentaru jednog Evanđelja, u ovom slučaju Evanđelja po Marku, upućuje na temeljnu karakteristiku ovog teksta. On, kao i svaki komentar, prati Evanđelje od odlomka do odlomka i ništa pri tom ne izostavlja. Upravo zbog toga omogućuje cjelovit uvid u Gospodinov put (Mk 1,3) kojim On kroči kroz Markovo Evanđelje. Oslanjajući se na svjetski poznate i priznate znanstvene komentare, on uvažava pripovjednu narav Markove teologije (narativna teologija) i stoga progresivno, iz odlomka u odlomak, prati najvažnije silnice njezinih naglasaka. To znači kako je neusporedivo najkorisniji način čitanja ovog komentara čitanje naslova za naslovom, onako kako redom dolaze. Time se omogućuje kontinuirano čitanje Evanđelja i otčitavanje inače teže zamjetljivih znakova pripovjedačeve poruke.

 

 

Literatura

 

Komentari, monografije i studije

 

 

Beck, T. – Benedetti, U. – Brambillasca, G. – Clerici, F. – Fausti, S., Una comunità legge il Vangelo di Marco, Bologna 19992.

 

Broadhead, E.K., Mark, Sheffield 2001.

 

Dowd, S.E., Mark, in W.E. Mills – R.F. Wilson, ed., Mercer Commentary on the Bible, Macon 1995, 975-1006.

 

Gnilka, J., Das Evangelium nach Markus, Neukirchen – Vluyn 1978/1979; tal. prijev., Marco, Assisi 19872.

 

Harrington, D.J., The Gospel according to Mark, in R.E. Brown – J.A. Fitzmyer – R.E. Murphy, ed., The New Jerome Biblical Commentary, Englewood Cliffs 1990, 598-629.

 

Iersel, B. van, Mark. A Reader-Response Commentary, Sheffield 1998; tal. prijev., Marco. La lettura e la risposta. Un commento, Brescia 2000.

 

Lavatori, R. – Sole, L., Marco. I. Interrogativi e sorprese su Gesù, Bologna 2005.

 

Moloney, F.J., The Gospel of Mark. A Commentary, Peabody 2002.

 

Pesch, R., Das Markusevangelium, I-II, HThK II/II, Freiburg im Breisgau – Basel – Wien 1976.

 

Radermakers, J., La bonne nouvelle de Jésus selon saint Marc, Bruxelles 1974; tal. prijev., Lettura pastorale del Vangelo di Marco, Bologna 1975, 20006.

 

Stock, k., Marco. Commento contestuale al secondo Vangelo, Roma 2003.

 

Tuckett, C.M., Mark, in J. Barton – J. Muddiman, ed., The Oxford Bible Commentary, London 2001, 886-922

 

 

Homiletski priručnici i ostalo

 

 

Armellini, F., Ascoltarti è una festa, Anno B, Padova 2002.

 

Guardini, R., Der Herr. Betrachtungen über die Person und das Leben Jesus Christi, Mainz – Paderborn; hrv. prijevod., Gospodin,  Đakovo 2000.

 

Ravasi, G., Secondo le Scritture, Casale Monferrato 1994.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.