O autoru

                                                                                                                                  Autor ove web-stranice, Ivica Čatić rođen je 14. lipnja 1967. g. u Đakovu. Po narodnosti je Hrvat i hrvatski je državljanin. Završio je Srednju poljoprivrednu školu u Osijeku 1986. g., 1991. g. bio je apsolventom na studiju ratarstva Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku da bi te iste godine upisao filozofsko-teološki studij na KBF-u u Đakovu. Ondje diplomira 17. lipnja 1997. Poslije svećeničkoga ređenja, 29. lipnja 1997. u Đakovu, odlazi na službu župnoga vikara u Petrovaradin, u župu Uzvišenja Svetoga Križa.

U rujnu 1998. polazi na postdiplomski studij iz biblijske teologije na Sveučilište Gregoriana u Rimu. Magisterij iz biblijske teologije postigao je na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu, dana 20. lipnja 2001., magistarskim radom „Il lamento su Gerusalemme. Elementi sintattici, semantici e pragmatici di Mt 23,37-39“, pod vodstvom mentora prof. R. D. Massima Grillia. Povratkom u Đakovo u lipnju 2004. postaje pomoćnikom rektora crkve u samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa i u tom razdoblju dovršava doktorsku disertaciju. Župnikom u Sremskim Karlovcima imenovan je 20. kolovoza 2006. Iste godine, 7. studenoga, obranio je doktorsku disertaciju „Gerusalemme nel Vangelo di Matteo“ na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta „Gregoriana“ u Rimu, pod vodstvom mentora prof. R. D. Massima Grillia.

Od 3. rujna 2007. g. zaposlen kao asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Višim asistentom postaje 3. prosinca 2007. Uz rad na KBF-u, dizajnirao je, uz tehničku podršku g. Andija Olah, web-stranicu Srijemske biskupije (www.srijembiskupija.rs). U istom razdoblju obnavlja i vlastitu web stranicu www.sveto-pismo.net na kojoj objavljuje autorske tekstove, prvenstveno namijenjene promicanju biblijske kulture i pastorala. Koncem rujna 2011. postaje direktorom programa Radio Marije Srbije, na kojemu svakoga tjedna vodi nekoliko emisija uživo. Tu službu napušta u srpnju 2012. g., međutim nastavlja raditi na biblijskim emisijama istoga radija.

Dana 24. listopada 2011. g. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu pri Katedri Novoga zavjeta, a 16. siječnja 2012. g. predsjednikom iste Katedre. U to vrijeme počinje raditi na ovoj knjizi. Ubrzo potom započinje trogodišnji ciklus komentara na nedjeljna biblijska čitanja u Glasu Koncila te postaje župnikom župe Uzvišenja sv. Križa u Rumi, u Republici Srbiji.

Od završetka doktorata, dakle od 2007. g., po raznim župama neprestano drži višegodišnje cikluse biblijskih predavanja koja potom izlaze u pisanom obliku u Vjesniku Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije.                                                      

Bibliografija objavljenih radova:

Znanstveni radovi:

Knjiga

Crkva- novo društvo ured starog imperija. Obrisi Pavlove političke teologije, GK, Zagreb, 2016, 452 str.

Članci

2008.

Modeli i antimodeli učeništva u Mt 2,1-12, u: Bogoslovska smotra  78(2008)4, 823-858. – pregledni rad

2009.

Psalam 1.: problemi i mogućnost interpretacije, u: Diacovensia 24 (2009) 2, 233-256. – izvorni znanstveni rad

2010

Propovjedništvo u sv. Pavla,  u: Diacovensia 18(2010)3(27), str. 477-482. – izlaganje sa znanstvenoga skupa

Ivan Krstitelj u Evanđelju po Ivanu, u: Crkva u svijetu  45(2010)1, str. 7-30. – izvorni znanstveni rad

Načinimo čovjeka… (Post 1, 26.) Antropološki naglasci u Post 1, 1-2, 4a, u: Diacovensia 19 (2011) 2(29), 171-213. – izvorni znanstveni rad

Od strukture k teologiji proslova- hijazam i identitet djece Božje u Iv 1, 1-18, u: Vrhbosnensia 15 (2011) 2, 247-284. – izvorni znanstveni rad

2012.

 Osnovni elementi Pavlova moralnog učenja u Prvoj poslanici Solunjanima, u: BS 82 (2012) 3, 617-639. – izvorni znanstveni rad

2013.

Vjerska sloboda u Bibliji, u: Diacovensia 21 (2013) 4, 599-608. – stručni rad

2014.

Vjera u Prvoj Petrovoj poslanici, u: Vrhbosnensia 18 (2014) 1, 123-146. – pregledni rad

ČATIĆ, Ivica- ANDELFINGER, Ivan, Apsolutni „ Ja jesam“ i Izlasku 3, 14 i u Hošee 1, 9, u: Diacovensia 22 (2014) 3, 329-361. – izvorni znanstveni rad

Siromasi i siromaštvo  u Svetom pismu: fenomen i (ne)mogućnost njegova idealiziranja, u: Bogoslovska smotra 83 (2014) 3, 505-535. – pregledni rad

2016.

ČATIĆ, Ivica- ANDELFINGER, Ivan, Isusov samopredavajuće-teofanijski „ Ja sam“ u Mk 6, 50; Mt 14, 27; Iv 6, 20; 18, 5-6, u: Diacovensia 24(2016)1, 153-193.

Recenzija

Marko Tomić – Karlo Višaticki ( ur.), Riječ Božja u riječi Hrvatskoj, Biblioteka Diacovensia- Studije 22, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Đakovo, 2011., 296 str., u: Diacovensia 19(2011)3(30), 401-405. – recenzija zbornika radova

Radovi popularizatorske naravi objavljeni u stručnim publikacijama:

2007.

Neoženjen – radi privrženosti i ugađanja Gospodinu, u: Vjesnik Đakovačke i srijemske biskupije, 135(2007)7-8, 585-589.

2010.

Samci u Svetom pismu, u: Teološko promišljanje o pastoralu samaca. Zbornik radova, (priredio Josip Bebić), Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2010., str. 23-31.

Betlehem u Novom zavjetu, u: Biblija danas 16(2010)4, 16-19.

Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije:

 1. Prvi izvještaj o stvaranju čovjeka (Post 1, 1-2, 4a), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)1-2, 56-58.
 2. Konfliktnost čovjekova postojanja, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)3, 231-233.
 3. Izvještaj o stvaranju, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)4, 344-345.
 4. Grijeh prvih ljudi, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)5, 464-466.
 5. Post 4-11: razvoj povijesti civilizacije i širenje grijeha u njoj, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)6, 618-620.
 6. Abraham, praotac vjere, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)7-8, 735-737.
 7. Abrahamova kušnja i vjernost, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)9, 862-864.
 8. Post 37-50: ciklus o Josipu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke andbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)10-11, 993-995.
 9. Izraelovo ropstvo i Bog osloboditelj ( Iz 1-6), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)12, 1128-1130.
 10. Izlazak iz Egipta i hod pustinjo, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije ( Izl 7-18), 140(2012)1-2, 63- 65.
 11. Sinajski savez ( Izl 19-20), Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)3, 180-182.
 12. Savezništvo Boga i Izraela ( Izl 21-40), Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)4-5, 313-315.
 13. Levitski zakonik, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)6, 420-422.
 14. Knjiga brojeva, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)7-8, 575-576.
 15. Knjiga Ponovljenog zakona, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)9, 690-692.
 16. Deuteronomistička povijest- proročko čitanje povijesti, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)10-11, 807-808.
 17. Knjiga o Jošui, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)12, 963-965.

Rad i raspodjela dobara prema 1Sol 4, 9-12, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)7-8, 515-519.

 1. Knjiga o Sucima, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141(2013)1-2, 85-86.
 2. Knjiga o Ruti, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141(201393-4, 234-236.
 3. Prva i Druga knjiga o Samuelu, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141(2013)5-6, 388-390.
 4. Prva i Druga knjiga o Kraljevima, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141(2013)7-8, 582-584.
 5. Knjiga Ezrina i Nehemijina, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141(2013)9-10, 755-757.
 6. Prva i Druga knjiga Ljetopisa, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141(2013)11-12, 917-919.
 7. Prva i Druga knjiga o Makabejcima, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)1, 86-87.
 8. Proroštvo i proroci u Izraelu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)2, 67-68.
 9. Prorok Amos: Gospodin traži pravdu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)3, 296-299.
 10. Prorok Hošea- saveznička ljubav na muci, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)4, 419.
 11. Prorok Izaija, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)5, 554-556.
 12. Prorok Jeremija , u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)6, 683-684.
 13. Prorok Ezekiel, u:Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)9, 917-918.
 14. Tritoizaija i eshatologija SZ, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)10, 1063-1064.
 15. Apokaliptika Staroga zavjeta i knjiga Danielova, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)11, 1158-1159.
 16. Knjiga Mudrih izreka, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)12, 1276-1277.
 17. Knjiga o Jobu(1), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)1, 70-71.
 18. Knjiga o Jobu (2), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)2, 194-195.
 19. Knjiga Propovjednikova, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)3, 329-330.
 20. Psalam 1 (1. dio), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)4, 429-430.
 21. Psalam 1 (2. dio), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)5, 556-557.
 22. Psalam 51, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)6, 693-695.
 23. Proslov Evanđelja po Ivanu (1), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2015)9, 976-977.
 24. Proslov Evanđelja po Ivanu (2), u: 1 Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 43(2015)10, 1101-1102.
 25. Knjiga znamenja (Iv 1,19-12,50), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)11, 1233-1234.
 26. Prvo znamenje u Kani Galilejskoj (Iv 2, 1-12), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)12, 1379-1380.
 27. Isus i Hram (Iv 2, 13-25), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 144(2016)1, 75-76.
 28. Susret s Nikodemom (Iv 3, 1-21), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 144(2016)2, 216-217.
 29. Posljednje svjedočanstvo Ivana Krstitelja (Iv 3, 22-36), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 144(2016)3, 305-307.
 30. Isus i Samarijanka (Iv 4, 1-42), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 144(2016)4, 434-436.
 31. Drugo znamenje u Kani Galilejskoj (Iv 4, 43-54), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 144(2016)5, 572-574.
 32. Ozdravljenje uzetoga i rasprava o subotnjem počinku (Iv 5, 1-18), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 144(2016)6, 699-701.
 33. Samoobjava Isusa kao Sina Božjega i svjedočanstva (Iv 5, 19-47), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 144(2016)9, 960-963.
 34. Znamenje umnažanja kruha (Iv 6, 1-21), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 144(2016)10, 1087-1088.
 35. Isus- Kruh života (Iv 6, 22-71), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 144(2016)11, 1196-1198.

Biblija danas:

 1. Vjernost Tori (Rim 3, 31), u: Biblija danas 9(16)(2011)2, 15-18.
 2. Opravdanje po vjeri, u: Biblija danas 10(17)3(2012), 21-23.

Živo vrelo:

 1. Psalam 1.-Vjernički put blaženstva, u: Živo vrelo 23(2006)12, 38-39.
 2. Psalam 1.- Osamljenost pravednika pred zborom opakih, u: Živo vrelo 23(2006)13, 38-39.
 3. Psalam 51.- Grijeh svoj tebi, Bože, priznajem, u: Živo vrelo 24(2007)1, 36-37.
 4. Psalam 51.- Milost nadvisuje grijeh, u: Živo vrelo 24(2007)2, 36-37.

Zvonik:

 1. Isus i Petar- ljubav je srce Crkve, u: Zvonik 19(2012)3, 6-7.

Glas Koncila

 1. Bdjenje ili lov na smisao, u: GK 53(2014)48, 13.
 2. Bog daje protuotrov, u: GK 53(2014)37, 11.
 3. Bog- izvor i uvir povijesti, u: GK 53(2014)32-33, 13.
 4. Bog ozbiljno ljubi, u: GK 53(2014)38, 11.
 5. Bog upravlja poviješću u: GK 53(2014)42, 11.
 6. Božja ponuda dobra čovjeku, u: GK 53(2014)40, 11.
 7. Božja vjernost ima zadnju riječ, u: GK 53(2014)34, 11.
 8. Čišćenje hrama, u: GK 53(2014)45, 11.
 9. Čovjek je ipak u Božjoj ruci, u: GK 53(2014)9, 11.
 10. Drama Božje ljubavi, u: GK 53(2014)4, 11.
 11. Dubina Božje ljubavi, u: GK 53(2014)24, 11.
 12. Duh istinskoga, autentičnoga života, u: GK 53(2014)21, 11.
 13. Duh vodi nezabludivo unatoč Sotoninim zamkama, u: GK 53(2014)35, 11.
 14. Duhovni dom kršćana, u: GK 53(2014)20, 11.
 15. Energija Božje riječi, u: GK 53(2014)28, 11.
 16. Gospodar dopušta mogućnost promjene, u: GK 53(2014)30, 11.
 17. Gospodin priprema pobjedu, u: GK 53(2014)41, 11.
 18. Gospodinov je pogled drukčiji, u: GK 53(2014)13, 11.
 19. Ispunjeno obećanje, u: GK 53(2014)23, 11.
 20. Kad „ovce“ i „pastiri“ postaju jedno, u: GK 53(2014)19, 11.
 21. Kako steći brata, u: GK 53(2014)36, 11.
 22. Ključno je poznavanje Otca, u: GK 53(2014)22, 11.
 23. Korizma- hod u novinu, u: GK 53(2014)14, 11.
 24. Kršćaninov ponos, u: GK 53(2014)44, 11.
 25. Krštenje – prekretnica povijesti, u: GK 53(2014)2, 11.
 26. Nestalo je straha od smrti, u: GK 53(2014)5, 11.
 27. Novi način postojanja, u: GK 53(2014)11, 11.
 28. Novo čudo – čudo odbijanja, u: GK 53(2014)10, 11.
 29. Pomazanik će započeti novi svijet u: GK 53(2014)50, 11.
 30. Ponuđena i uzvraćena ljubav, u: GK 53(2014)1, 11.
 31. Pouzdanje, razočaranju unatoč, u: GK 53(2014)25, 11.
 32. Pravednici nisu sami, u: GK 53(2014)52-53, 14.
 33. Put u korjenitu promjenu, u: GK 53(2014)49, 11.
 34. Razdijeljena srca, u: GK 53(2014)39, 11.
 35. Realno je ići u visine, u: GK 53(2014)6, 11.
 36. Sam Bog ponizno služi, u: GK 53(2014)27, 11.
 37. Sluga stavljen za uzor svima, u: GK 53(2014)15, 11.
 38. Susret preobrazbe, u: GK 53(2014)12, 11.
 39. Svi su ljudi Božji, u: GK 53(2014)32-33, 14.
 40. Što doista čovjeka nasićuje?, u: GK 53(2014)31, 11.
 41. Tko je sudac a tko kralj? u: GK 53(2014)47, 11.
 42. U nemiru- mir, u: GK 53(2014)17, 11.
 43. Uranjanje u bezdan Kristove ljubavi, u: GK 53(2014)26, 13.
 44. Uskrsli preobražava, u: GK 53(2014)18, 11.
 45. Uskrsnuće osvijetlilo sve pore svijeta, u: GK 53(2014)16, 11.
 46. Vijest protiv straha, u: GK 53(2014)46, 11.
 47. Za život po Duhu, u: GK 53(2014)7, 11.
 48. Zagrljaj Boga i čovjeka, u: GK 53(2014)29, 11.
 49. Zagrljaj Boga i čovjeka, u: GK 53(2014)51-52, 13.
 50. Žeđ za pravednošću, u: GK 53(2014)8, 11.
 51. Žrtvovan da bi čovjek živio, u: GK 53(2014)3, 11.
 52. Ako ljubi! u: GK 54(2015)7, 11.
 53. Apsolutno Božje prvenstvo, u: GK 54(2015)24, 11.
 54. Blagoslov prisutnosti Uskrsloga, u: GK 54(2015)16, 11.
 55. Bog će podići novi svijet, u: GK 54(2015)46, 11.
 56. Bog je osloboditelj, u: GK 54(2015)43, 11.
 57. Bog je slobodan u darivanju, u: GK 54(2015)39, 11.
 58. Bog u Isusu Kristu sve čini novo, u: GK 54(2015)23, 11.
 59. Bog, čovjek i kruh, u: GK 54(2015)30, 11.
 60. Božji odgovor čovjeku i čovjekov Bogu, u: GK 54(2015)19, 11.
 61. Božji poziv svima, u: GK 54(2015)2, 11.
 62. Dašak Božjega svijeta, u: GK 54(2015)10, 11.
 63. Duh Sveti kao susvjedok, u: GK 54(2015)21, 113.
 64. Gdje završava tegoban hod? u: GK 54(2015)12, 11.
 65. Gledati trs sve dok se ne ugleda Isusa, u: GK 54(2015)18, 11.
 66. Gospodin zove preko ljudi u: GK 54(2015)3, 11.
 67. I baš ništa ne traži, u: GK 54(2015)29, 11.
 68. I Gospodin čeka!, u: GK 54(2015)48, 13.
 69. I što kad se sve ostavi?, u: GK 54(2015)41, 11.
 70. Isus treba „neiskusne“, u: GK 54(2015)4, 13.
 71. Isusova riječ oslobađa čovjeka, u: GK 54(2015)5, 11.
 72. Između života i životarenja, u: GK 54(2015)35, 11.
 73. Kad vjera ne drhti, u: GK 54(2015)37, 11.
 74. Kako živjeti od Boga?, u: GK 54(2015)32, 11.
 75. Koliko je pravih kršćana? u: GK 54(2015)31, 11.
 76. Kralj koji je Kruh, u: GK 54(2015)47, 11.
 77. Kraljevstvo Božje i na zemlji, u: GK 54(2015)28, 11.
 78. Kušnja je prigoda za zbacivanje maska, u: GK 54(2015)8, 11.
 79. Milost za kršćane trećega milenija, u: GK 54(2015)44, 11.
 80. Moguće je (do)dirnuti Isusa!, u: GK 54(2015)26, 11.
 81. Nije narod promijenio smjer nego – Gospodin, u: GK 54(2015)50, 11.
 82. Njegovi ga žele ubiti!, u: GK 54(2015)27, 11.
 83. On spava!, u: GK 54(2015)25, 11.
 84. Poziv na život po Duhu, u: GK 54(2015)33-34, 14.
 85. Primanje u Božju obitelj, u: GK 54(2015)22, 11.
 86. S Isusom kročiti u novost, u: GK 54(2015)6, 11.
 87. Sin Čovječji pruža kruh s neba, u: GK 54(2015)33-34, 13.
 88. Skriveni identitet djece Božje, u: GK 54(2015)17, 13.
 89. Sluga Gospodnji opravdat će mnoge, u: GK 54(2015)42, 11.
 90. Svijetu treba svjedočiti ljubav, u: GK 54(2015)20, 11.
 91. Svjetlo Božje ljubavi svijetli, u: GK 54(2015)1, 11.
 92. Ta prekrasna neuravnoteženost, u: GK 54(2015)49, 11.
 93. Tko zasjedne nije slobodan, u: GK 54(2015)45, 11.
 94. Traženje Boga svjetla u sebi i u drugom, u: GK 54(2015)51-52, 13.
 95. Ugledavši je, muškarac eksplodira od radosti, u: GK 54(2015)40, 11.
 96. Uskrs je čovjeku dao nebeski identitet, u: GK 54(2015)14, 13.
 97. Vjera- jedini načini pristupa Uskrslom, u: GK 54(2015)15, 11.
 98. Zaista su čudni ljudi!, u: GK 54(2015)36, 11.
 99. Zašto je nevjera najteži grijeh?, u: GK 54(2015)11, 11.
 100. Žena, vojnik i „ludost“ ljubavi, u: GK 54(2015)13, 11.
 101. Život jači od smrti, u: GK 54(2015)9, 11.
 102. Život je predanje za druge, u: GK 54(2015)38, 11.