Arhiva za kategoriju ‘Novi zavjet’

11. Naviještanje u Ikoniju (14,1-7) i Listri (14,8-20); apostolsko trpljenje

            Naviještanje u Ikoniju (14,1-7)   Ikonij je bio glavni grad rimske provincije Galacije, smješten 125 km jugoistočno od Antiohije pizidijske. U ono doba bio je središte tkalačkoga obrta pa se ondje Pavao vjerojatno lako snašao. Misionari se, unatoč negativnom nagovještaju (13,46), ipak prvo obraćaju židovima. Bog ih ovjerovljuje znamenjima […]

10. U Antiohiji pizidijskoj: govor Židovima (13,13-52)

          Na koncu prvog dijela putovanja, u Pergi, Ivan zvani Marko napušta misionare (13,13). Iz Perge pamfilijske otići će u Antiohiju pizidijsku. To je dosta teška ruta (udaljenost između Perge i Antiohije pizidijske jest cca 500 km kroz planinske lance). Tek će na početku drugog misijskog putovanja navesti kako Pavao nije […]

9. Prvo misijsko putovanje – Cipar i Mala Azija (Dj 13 – 14): početak u Antiohiji i djelovanje na Cipru (13,1-12)

            Uvodna riječ   Dj 13 predstavlja početak nove sekcije, što je naznačeno – osim refrenom u 12,24 – navođenjem grupe službenika koju čine proroci i učitelji (13,1), kao što je na početku prvog dijela (Dj 1 – 5) opisana reintegracija Dvanaestorice supstituiranjem Jude (1,15-26), a na početku drugog dijela […]

8. Pavao u Antiohiji (11,19-30; 12,25)

        Ostaci jedne od antiohijskih ulica   Antiohija će postati drugom maticom mlade Crkve. Razvoj Pracrkve prema sveopćoj Crkvi ide ovim slijedom: Jeruzalem – Antiohija – Rim. I Pavlu će postati drugom domovinom kroz slijedećih dvadeset godina i polaznom točkom za njegove velike pothvate. Holzner kaže: „Antiohija je bila velegrad s preko […]

7. Prvi izvještaj o Savlovu obraćenju/pozivu (9,1-30)

          Terminološka nota: ranije je bilo uobičajeno govoriti o Pavlovu obraćenju, međutim u novije vrijeme događaj se sve češće definira kao poziv; razlog su s jedne strane literarne karakteristike ovog opisa koji se uklapa u model starozavjetnih poziva (Abraham, Jakov, Mojsije itd.), a s druge strane činjenica da Pavao nije promijenio […]

6. Savao u Jeruzalemu

Jeruzalemski period Savlova života U Pavlovo vrijeme Jeruzalem ima oko 55.000 stanovnika, a sjedište je ne samo vjerskog, nego i političkog života (napose Juga), raznih djelatnosti (znanosti, trgovine itd.). U njemu je sjedište Sinedrija-Sanhedrin-a tj. Velikog vijeća koji je najviša židovska vlast iz grčko-rimskog doba, nadležna za primjenu Zakona, svjetovnog i vjerskog sudstva.   Kao […]

5. Sv. Pavao – uvodne informacije

            Istraživanje i značaj sv. Pavla   U vrijeme svoga života Pavao nije bio osobito poznat – u grčko-rimskoj literaturi, za razliku od Isusa, uopće nije spomenut. No, u povijesti kršćanstva zauzima posebno mjesto. Za kršćane bio je važan već u vrijeme Novoga zavjeta. Temeljem njegova života i djelovanja te […]

4. Ozdravljenje hromoga; apostoli – lideri naroda Božjega; prvi progoni i početak misija (Dj 3 – 5)

Dj 3, kao komplement Dj 2, pruža svojevrsni ključ za čitanje Djela apostolskih. I ovaj odlomak je sastavljen po principu akcija/govor, tipičnom za davanje svjedočanstva – prvo se nešto uprisutnjuje a onda se tumači. Ovo je poglavlje usredotočeno na osobu Isusa Krista koja djeluje kroz svoje svjedoke-apostole (valja uočiti da se ovdje ne spominje Duh […]

3. Dj 2: Prva apostolska propovijed i život prve kršćanske zajednice

      Kao reakciju na one koji ekstazu apostola smatraju pijanstvom, u Dj 2,14 Petar počinje prvu apostolsku propovijed. Ova propovijed, zapravo proročko iščitavanje događaja u svjetlu Pisma, donosi temelje Lukine teologije Evanđelja. Petar djelovanje Duha na apostolima vidi kao ispunjenje riječi proroka Joela o zadnjim danima. On govori o izlijevanju Duha (Jl 3,1-5) […]

2. Priprema za primanje Duha Svetoga (1,1-26) i Pedesetnica (Dj 2,1-13)

      Dj 1,1-11: Isusova ukazanja i uzlazak   U Lk 24,50-51 govori se o Isusovu uzlasku na nebo u predvečerje Vazmene nedjelje: nakon što se kao Uskrsli susreo s učenicima, izvodi ih do Betanije te nakon blagoslova bi uznesen na nebo. Dj, nakon prologa (1,1-3) koji podsjeća na Lk 1,1-4, počinju naprotiv govoriti […]

1. Opće informacije o Djelima apostolskim

            Autorstvo   Djela apostolska anonimna su knjiga tj. u tekstu ne navode ime autora (kao što ne dolazi ni u evanđeljima). Ipak, u spisima s kraja 2. st pojavljuju se najranija pripisivanja Trećeg evanđelja i Djela Antiohijcu Luki koji je bio Pavlov pratilac (Antimarcionski prolog u predgovoru Trećem evanđelju, […]

7. Ozdravljenje Petrove punice i mnoštva (Mk 1,29-34)

Video verzija 7.1. Ovaj tekst dovršava opis Isusovog prvog cijelog dana javnog djelovanja, započetog Isusovim dolaskom u Kafarnaum (1,21). Mk bilježi kako Isus i Njegovi pratioci ulaze u Petrovu i Andrijinu kuću odmah pošto su izašli iz sinagoge (1,29). Kao što su učenici pratili Isusa u sinagogu (koja je Njegova kuća), tako sada Isus prati […]

6. Ozdravljenje opsjednutoga (Mk 1,21-28)

Video verzija 6.1. Isus u pratnji svojih učenika stiže u Kafarnaum, grad na obali Galilejskoga jezera, koji će postati njegovo novo prebivalište, njegov grad (usp. Mt 9,1). U sinagogi se ljudi redovito subotom okupljaju na molitvu, čitanja i komentiranje Svetog Pisma. Mk ističe kako On odmah kreće u akciju. U želji naglasiti silinu i naboj […]

5. Pred Isusovim pozivom (Mk 1,16-20)

Video verzija 5.1. Isusova riječ čim je odjeknula Galilejom i navijestila kako se približilo Kraljevstvo Božje (1,14-15), odmah daje svoj plod. Koliko je istinita i moćna, vidjet će se po onom što će sad uslijediti: dva puta uz Galilejsko more Isus poziva po dva brata koji su zauzeti ribarenjem. U samom početku Isus zove k […]

4. Navještaj Kraljevstva Božjega (Mk 1,14-15)

  Video verzija – I. dio Video verzija – II. dio 4.1.   Do sada je Mk izvještavao o onome što se o Isusu govorilo. Jedino što je Isus osobno učinio jest njegov dolazak na Jordan i potom viđenje otvorenih nebesa (1,9-10). Sada se radnja počinje okretati od opisivanja Isusovog identiteta prema onome što čini. […]

3. Pojava, krštenje i kušnja Isusa iz Nazareta (Mk 1,9-13)

Video verzija – I. dio Video verzija – II. dio 3.1.   Smatra se kako je Mk tekst Isusovog krštenja (1,9-11) preuzeo iz drevnih kateheza Prve crkve i uvrstio ga u svoju kompoziciju kojom želi pokazati globalno značenje Isusa Krista, Sina Božjeg. Opis Isusova krštenja u isto vrijeme treba osvijetliti značenje krštenja svakog drugog kršćanina […]

2. Pojava Ivana Krstitelja (Mk 1,1-8)

Video verzija – I. dio! Video verzija – II. dio! 2.1.   Stari zavjet poznavao je pojam radosne vijesti a ona se uglavnom odnosila na razna oslobođenja koja je izveo ili je obećao izvesti Gospodin. Iz prve rečenice Mk Evanđelja (1,1) jasno je kako evanđelist u odnosu na SZ posjeduje novum jer za njega je […]

1. Evanđelje po Marku: uvod

      Dostupna video verzija!   Evanđelja, gledano općenito, nastala su u krilu prve Crkve i izraz su njezine vjere. Prva kršćanska zajednica imala je dubok osjećaj slobode koju joj je Krist darovao (usp. Gal 4,6s; Rim 8,15ss) i vremenom je nastojala sve više istražiti joj korijene. U radosti Duha Uskrslog Isusa znala je: […]

Evanđelje po Marku – uvodne napomene

Tekst ovog pastoralnog komentara na Evanđelje po Marku mogao bi imati raznoliku primjenu. Zamišljen je kao pripomoć organizatorima biblijskih susreta, propovjednicima i kao poticaj osobnom razmatranju. Osim toga, svima koji žele produbiti svoj uvid u evanđeosku poruku, on će na relativno jednostavan način omogućiti ulaženje u svijet Radosne vijesti i osobnog razmatranja nad biblijskim tekstom. […]

40. Isus i Petar – ljubav je srce Crkve (21,15-25)

Nastavak izvještaja iznenada napušta simboliku, ostavljajući po strani Petrov ulov ribe, te nam Iv prikazuje razgovor Isusa i Petra o ljubavi i napasanju ovaca. Ovaj razgovor važan je element u daljnjem razvoju ovog poglavlja. Prvo se govori o Petru, njegovu položaju i službi koju mu Gospodin povjerava, a potom će se govoriti o ljubljenom učeniku […]