Arhiva za kategoriju ‘Komentari knjiga Novog zavjeta’

1. Proslov (Iv 1,1-18) – I dio

S obzirom da je od 15.000 riječi u Evanđelju po Ivanu samo 1.000 različitih, na prvi pogled se stječe dojam da je ono sa jezičke strane veoma jednostavno, no usprkos tome njegov je teološki izričaj nevjerojatno visok. Govor mu vrluda po teološkim visinama i dubinama i zato ga crkvena tradicija rado simbolizira likom orla. Proslov […]