Arhiva za kategoriju ‘Djela apostolska’

24. Pavao u Rimu (27 – 28) – završetak serijala

          Put u Rim sastoji se od dugačkog izvještaja o oluji i brodolomu (27,1-44) sa epilogom spašavanja brodolomaca koji utočište nalaze na Malti (28,1-10). Nakon 3 mjeseca boravka na Malti (tu su prezimili, usp. 28,2), Pavao putuje prema Rimu. Pošto se zamjena u službi između Feliksa i Festa dogodila  59. ili […]

23. Muka sv. Pavla (Dj 21,17 – 26,32)

        Preostali tekstovi u Djelima apostolskim posvećeni su izvještaju o Pavlovoj „muci“. Ovi se tekstovi mogu podijeliti u dvije cjeline: sudski proces u Jeruzalemu (21,17-23,30) te rimski proces u Cezareji (23,31 – 26,32). Događaji se zbivaju u periodu 58-67.g.   Sudski proces u Jeruzalemu (21,17 – 23,30)   Ova sekcija se sastoji […]

22. Pavao u Makedoniji i Grčkoj te povratak u Jeruzalem (20,1 – 21,16)

          Odlazak iz Efeza prema Makedoniji i Grčkoj (20,1-6)   Nakon dramatičnih tonova koji su prevladavali u Efezu, Luka smiruje ton i trezvenim sažetkom opisuje Pavlov put od Efeza u Makedoniju i Grčku – vjerojatno sredinom 57. g. Stigavši u Troadu, naišao je na plodno polje rada, ali nije imao spokoja […]

21. Treće misijsko putovanje (18,23 – 21,16) – Djelovanje u Galaciji i Frigiji (18,23). U Efezu (18,24 – 19,40)

          Uvodna riječ   U literaturi se diskutira je li moguće govoriti o trećem misijskom putovanju kao zasebnoj cjelini? Treće misijsko putovanje moguće je razabrati ako se kao polazište uzme dohodište prethodnog putovanja, Antiohija (usp. 18,22), jer je ona bila polazište i za drugo putovanje (usp. 15,35-16,10). Neki smatraju da treba […]

20. Korint – daljnji hod prema poganima (18,1-17)

          Korint, glavni grad pokrajine Ahaje (Peloponez), u Pavlovo vrijeme bio je u punoj ekspanziji. Mješovitog stanovništva, sa čak naglašenijim udjelom latinskog jezika i rimske kulture negoli grčke, bio je grad poslovnih ljudi, trgovaca, sa dosta stranaca i putnika; brojio je između 300-500.000 stanovnika. Bio na zlu glasu kao grad užitaka; […]

19. Bereja: prihvaćanje i protivljenje Riječi (17,10-15); Atena – misionarski govor na Areopagu (17,16-34)

        Shvaćajući opasnost u kojoj su Pavao, Sila i Timotej, Jason i braća ih otpremaju u Bereju, 60-ak km prema unutrašnjosti Makedonije. Ovdje ih židovi isprva srdačno prihvaćaju, čak su primili Riječ i danomice istraživali Pisma da li je to tako (17,11). Grč. glagol anakrinō ovdje ima značenje kritičkog ispitivanja i stoga […]

18. Filipi: oslobođenje opsjednute, zatočenje misionara i oslobođenje (Dj 16,16-40); Solun: pobuna protiv misionara (17,1-9)

          Ovaj izvještaj ima kompleksnu strukturu: egzorcizam, reakcije, uhićenje misionara, čudesno oslobođenje, obraćenje tamničara, zahtjev sudskim vlastima itd. Obiluje dramatičnim a i humorističkim momentima. Kao što su se Petar i Ivan našli u zatvoru nakon ozdravljenja hromoga na hramskim vratima (4,3), tako će ovdje egzorcizam imati za posljedicu zatočenje misionara. Oslobađajući, […]

17. Prva postaja: Likaonija (Dj 16,1-5); ulazak u Evropu – Filipi (16,6-40)

          Prva postaja: Likaonija (Dj 16,1-5) Po dolasku u Derbu i Listru, Pavao i Sila nailaze na Timoteja, sina neke pokrštene židovke i oca Grka; uživao je dobar glas među braćom u Listri i Ikoniju (16,2-3). Još uvijek ne znamo sa sigurnošću da li je potjecao iz Derbe ili iz Listre. […]

16. Drugo misijsko putovanje: Makedonija i Grčka (Dj 15,36 – 18,22); pripreme i početak puta (15,36-41)

          Ova se sekcija u literarnom smislu može smatrati jedinstvenom jer u potpunosti posvećena drugom misijskom putovanju (vjerojatno 49 – 52.g.). I ona počinje u Antiohiji (usp. 15,35) te se u Antiohiji i zaključuje (18,22). Nju bismo mogli nasloviti Riječ ide u susret kulturama jer Pavao prolazi različite ondašnje evropske gradove. […]