Arhiva za kategoriju ‘Djela apostolska’

9. Prvo misijsko putovanje – Cipar i Mala Azija (Dj 13 – 14): početak u Antiohiji i djelovanje na Cipru (13,1-12)

            Uvodna riječ   Dj 13 predstavlja početak nove sekcije, što je naznačeno – osim refrenom u 12,24 – navođenjem grupe službenika koju čine proroci i učitelji (13,1), kao što je na početku prvog dijela (Dj 1 – 5) opisana reintegracija Dvanaestorice supstituiranjem Jude (1,15-26), a na početku drugog dijela […]

8. Pavao u Antiohiji (11,19-30; 12,25)

        Ostaci jedne od antiohijskih ulica   Antiohija će postati drugom maticom mlade Crkve. Razvoj Pracrkve prema sveopćoj Crkvi ide ovim slijedom: Jeruzalem – Antiohija – Rim. I Pavlu će postati drugom domovinom kroz slijedećih dvadeset godina i polaznom točkom za njegove velike pothvate. Holzner kaže: „Antiohija je bila velegrad s preko […]

7. Prvi izvještaj o Savlovu obraćenju/pozivu (9,1-30)

          Terminološka nota: ranije je bilo uobičajeno govoriti o Pavlovu obraćenju, međutim u novije vrijeme događaj se sve češće definira kao poziv; razlog su s jedne strane literarne karakteristike ovog opisa koji se uklapa u model starozavjetnih poziva (Abraham, Jakov, Mojsije itd.), a s druge strane činjenica da Pavao nije promijenio […]

6. Savao u Jeruzalemu

Jeruzalemski period Savlova života U Pavlovo vrijeme Jeruzalem ima oko 55.000 stanovnika, a sjedište je ne samo vjerskog, nego i političkog života (napose Juga), raznih djelatnosti (znanosti, trgovine itd.). U njemu je sjedište Sinedrija-Sanhedrin-a tj. Velikog vijeća koji je najviša židovska vlast iz grčko-rimskog doba, nadležna za primjenu Zakona, svjetovnog i vjerskog sudstva.   Kao […]

5. Sv. Pavao – uvodne informacije

            Istraživanje i značaj sv. Pavla   U vrijeme svoga života Pavao nije bio osobito poznat – u grčko-rimskoj literaturi, za razliku od Isusa, uopće nije spomenut. No, u povijesti kršćanstva zauzima posebno mjesto. Za kršćane bio je važan već u vrijeme Novoga zavjeta. Temeljem njegova života i djelovanja te […]

4. Ozdravljenje hromoga; apostoli – lideri naroda Božjega; prvi progoni i početak misija (Dj 3 – 5)

Dj 3, kao komplement Dj 2, pruža svojevrsni ključ za čitanje Djela apostolskih. I ovaj odlomak je sastavljen po principu akcija/govor, tipičnom za davanje svjedočanstva – prvo se nešto uprisutnjuje a onda se tumači. Ovo je poglavlje usredotočeno na osobu Isusa Krista koja djeluje kroz svoje svjedoke-apostole (valja uočiti da se ovdje ne spominje Duh […]

3. Dj 2: Prva apostolska propovijed i život prve kršćanske zajednice

      Kao reakciju na one koji ekstazu apostola smatraju pijanstvom, u Dj 2,14 Petar počinje prvu apostolsku propovijed. Ova propovijed, zapravo proročko iščitavanje događaja u svjetlu Pisma, donosi temelje Lukine teologije Evanđelja. Petar djelovanje Duha na apostolima vidi kao ispunjenje riječi proroka Joela o zadnjim danima. On govori o izlijevanju Duha (Jl 3,1-5) […]

2. Priprema za primanje Duha Svetoga (1,1-26) i Pedesetnica (Dj 2,1-13)

      Dj 1,1-11: Isusova ukazanja i uzlazak   U Lk 24,50-51 govori se o Isusovu uzlasku na nebo u predvečerje Vazmene nedjelje: nakon što se kao Uskrsli susreo s učenicima, izvodi ih do Betanije te nakon blagoslova bi uznesen na nebo. Dj, nakon prologa (1,1-3) koji podsjeća na Lk 1,1-4, počinju naprotiv govoriti […]

1. Opće informacije o Djelima apostolskim

            Autorstvo   Djela apostolska anonimna su knjiga tj. u tekstu ne navode ime autora (kao što ne dolazi ni u evanđeljima). Ipak, u spisima s kraja 2. st pojavljuju se najranija pripisivanja Trećeg evanđelja i Djela Antiohijcu Luki koji je bio Pavlov pratilac (Antimarcionski prolog u predgovoru Trećem evanđelju, […]