Arhiva za kategoriju ‘Novi zavjet’

7. Ozdravljenje Petrove punice i mnoštva (Mk 1,29-34)

        7.1. Ovaj tekst dovršava opis Isusovog prvog cijelog dana javnog djelovanja, započetog Isusovim dolaskom u Kafarnaum (1,21). Mk bilježi kako Isus i Njegovi pratioci ulaze u Petrovu i Andrijinu kuću odmah pošto su izašli iz sinagoge (1,29). Kao što su učenici pratili Isusa u sinagogu (koja je Njegova kuća), tako sada […]

6. Ozdravljenje opsjednutoga (Mk 1,21-28)

        6.1.   Isus u pratnji svojih učenika stiže u Kafarnaum, grad na obali Galilejskoga jezera, koji će postati njegovo novo prebivalište, njegov grad (usp. Mt 9,1). U sinagogi se ljudi redovito subotom okupljaju na molitvu, čitanja i komentiranje Svetog Pisma. Mk ističe kako On odmah kreće u akciju. U želji naglasiti […]

5. Pred Isusovim pozivom (Mk 1,16-20)

        5.1.   Isusova riječ čim je odjeknula Galilejom i navijestila kako se približilo Kraljevstvo Božje (1,14-15), odmah daje svoj plod. Koliko je istinita i moćna, vidjet će se po onom što će sad uslijediti: dva puta uz Galilejsko more Isus poziva po dva brata koji su zauzeti ribarenjem.   U samom […]

4. Navještaj Kraljevstva Božjega (Mk 1,14-15)

  4.1.   Do sada je Mk izvještavao o onome što se o Isusu govorilo. Jedino što je Isus osobno učinio jest njegov dolazak na Jordan i potom viđenje otvorenih nebesa (1,9-10). Sada se radnja počinje okretati od opisivanja Isusovog identiteta prema onome što čini. Prvim retkom ovog odlomka Mk počinje razlagati razvoj Kraljevstva a […]

3. Pojava, krštenje i kušnja Isusa iz Nazareta (Mk 1,9-13)

3.1.   Smatra se kako je Mk tekst Isusovog krštenja (1,9-11) preuzeo iz drevnih kateheza Prve crkve i uvrstio ga u svoju kompoziciju kojom želi pokazati globalno značenje Isusa Krista, Sina Božjeg. Opis Isusova krštenja u isto vrijeme treba osvijetliti značenje krštenja svakog drugog kršćanina u Crkvi: krštenjem on postaje pritjelovljen Kristu, počinje dijeliti Njegovu […]

2. Pojava Ivana Krstitelja (Mk 1,1-8)

2.1.   Stari zavjet poznavao je pojam radosne vijesti a ona se uglavnom odnosila na razna oslobođenja koja je izveo ili je obećao izvesti Gospodin. Iz prve rečenice Mk Evanđelja (1,1) jasno je kako evanđelist u odnosu na SZ posjeduje novum jer za njega je sadržaj Evanđelja u ovome: Isus, čovjek iz Nazareta, jest Krist-Pomazanik-Mesija […]

1. Uvod u Evanđelje po Marku

Evanđelja, gledano općenito, nastala su u krilu prve Crkve i izraz su njezine vjere. Prva kršćanska zajednica imala je dubok osjećaj slobode koju joj je Krist darovao (usp. Gal 4,6s; Rim 8,15ss) i vremenom je nastojala sve više istražiti joj korijene. U radosti Duha Uskrslog Isusa znala je: to je Njegov dar! No, imajući sada […]

Evanđelje po Marku – uvodne napomene

Tekst ovog pastoralnog komentara na Evanđelje po Marku mogao bi imati raznoliku primjenu. Zamišljen je kao pripomoć organizatorima biblijskih susreta, propovjednicima i kao poticaj osobnom razmatranju. Osim toga, svima koji žele produbiti svoj uvid u evanđeosku poruku, on će na relativno jednostavan način omogućiti ulaženje u svijet Radosne vijesti i osobnog razmatranja nad biblijskim tekstom. […]

40. Isus i Petar – ljubav je srce Crkve (21,15-25)

Nastavak izvještaja iznenada napušta simboliku, ostavljajući po strani Petrov ulov ribe, te nam Iv prikazuje razgovor Isusa i Petra o ljubavi i napasanju ovaca. Ovaj razgovor važan je element u daljnjem razvoju ovog poglavlja. Prvo se govori o Petru, njegovu položaju i službi koju mu Gospodin povjerava, a potom će se govoriti o ljubljenom učeniku […]

39. Isusovo ukazanje kod Tiberijadskog mora (21,1-14)

Iako neki istraživači smatraju da Evanđelje po Ivanu završava s Iv 20 jer 20,30-31 predstavlja njegov zaključak, kanonski tekst sadrži još jedno poglavlje koje govori o poslijeuskrsnom ukazivanju u Galileji i ima svoj vlastiti zaključak. ———-

38. Apostol Toma i škola vjere (20,24-31)

Izvještaji u ostalim Evanđeljima koji govore o ukazanju Uskrsloga uvijek uključuju element da Jedanaestorica ne mogu povjerovati (Mk 16,1-8; Mt 28,1-8; Lk 24,1-11), dok Ivan tu teškoću dramatski utjelovljuje u Tomi. Kao što je Marija učenicima, sada – nakon što su primili dar Duha Svetoga (20,22) – oni svjedoče svoj susret s Uskrslim Tomi. Stoga […]

37. Ukazanje grupi učenika u sobi (20,19-23)

U kršćanskoj tradiciji ostaje nejasno koliko se često Uskrsli Krist očitovao učenicima. Pavao razlikuje pet ukazanja: Dvanaestorici, više od pet stotina braće i sestara, Jakovu, apostolima i naposljetku njemu samom (1Kor 15,5-7). Prema Mk 16,7 Petar i drugi učenici trebali su Isusa susresti u Galileji; u Mt 28,16-20 ovo je opisano kao scena rastanka gdje […]

36. Susret Marije Magdalene s Uskrslim Isusom (20,11-18)

Čim je subota prošla i nestala zabrana kretanja, ljubav Magdalenu nosi ka Isusovom grobu. Poput ljubljenog učenika, bila je prisutna uz Gospodinov križ i sada, čim je mogla, odmah hiti njegovom grobu. Vidjevši otvoren grob, već hiti nazad po Petra i ljubljenog učenika (20,2). I opet hiti ka grobu i tamo susreće dva anđela. Ljubav […]

35. Učenici i prazan grob (20,1-10)

U kanonskim evanđeljima Uskrsli Isus je u isto vrijeme subjekt konkretnih događaja a i objekt vjere. Za razliku od apokrifnog Petrovog evanđelja (39-44), kanonska ne opisuju kako je Isus ustajao iz smrti na život. Ona inzistiraju na dvije bitne stvari: činjenica praznog groba i ukazanja učenicima. U sinoptičkim evanđeljima (Mt, Mk, Lk) izvještaji o ukazanjima […]

34. Isusova smrt i ukop (19,28-42)

Nakon stavljanja u odnos majke i sina, Ivanov Isus može izreći svoje zadnje riječi s križa: Dovršeno je i predati svoj Duh Ocu i svoga Duha zajednici vjernika koju ostavlja iza sebe (19,30).   19,28-29: Žedan sam. Ove riječi govore o realnosti onoga što je Isus proživljavao – njegova fizička iscrpljenost nakon cjelonoćnog ispitivanja, nošenja […]

33. Raspeće (19,16b-27)

Ovdje počinje vrhunac Evanđelja po Ivanu. U nekoliko kratkih i zgusnutih redaka, u kojima ništa nije suvišno i ništa ne može biti izostavljeno, Iv izvještava o via crucis i samom raspeću: dok je za Židove ovo pobjeda nad bogohulnikom, za njega je ovo kraljevski dvor i trenutak uzvišenja, intronizacije kralja sa njegovom svitom. Značenje objašnjavaju […]

32. Sudski proces pred Pilatom (18,28-19,16a)

Sva evanđelja govore da su Isusa od velikog svećenika odveli na suđenje rimskom upravitelju (ili da ga je poslao veliki svećenik), ali u Ivana ovaj sudski postupak dramatski je puno razvijeniji nego u sinoptika. Susret s Pilatom zaprema oko trećine teksta posvećenog Isusovoj muci. Pozornica na kojoj se sve događa brižno je postavljena: Židovi su […]

31. Uhićenje i ispitivanje pred Velikim svećenikom (18,1-27)

Ivan je ovdje, više nego drugdje, bliži sinoptičkom (preciznije Markovom) izvještaju. Iako postoje pojedinačne značajne razlike, u oba se izvještaja može uočiti ista struktura u četiri »čina«: uhićenje, ispitivanje od strane velikog svećenika, sud pred Pilatom, razapinjanje/ukop. Međutim, postoje i značajne razlike u opisu koje su uzrokovane različitim povijesnim izvorima i teološkim preokupacijama pojedinog evanđelista. […]

30. Isusova velikosvećenička molitva – III (17,20-26)

U trećem dijelu (17,20-26) molitva se još pojačava te Isus moli za one koji će povjerovati u njega po riječima učenika – oni trebaju postati jedno kao što je Otac u Sinu i Sin u Ocu (17,21). Trebaju biti uključeni u jedinstvo Oca i Sina (17,23). Neki, poput J. Gnilke, zaključuju kako se ovdje, kao […]

29. Isusova velikosvećenička molitva – II (17,9-19)

U drugom dijelu molitve (17,9-19) Isus moli za one koje mu je Otac predao da ostanu u Očevu imenu. Odbija moliti za svijet koji ga je odbacio i postao kraljevstvo zla. Stoga njegovi učenici ne pripadaju svijetu. Za razliku od gnostičkog spasitelja, Isus ne traži da njegovi učenici budu uzeti sa svijeta, nego samo traži […]