Arhiva za kategoriju ‘Nedjeljna razmišljanja – C’

25. nedjelja kroz godinu

Am 8,4-7 Prorok Amos konstatira kako je pravo pretvoreno u otrov a pravednost bačena na zemlju i zgažena. Izrael je zaboravio svoj identitet i korijene svoje vjere. Uzrok tome prorok vidi u apsolutiziranju blagostanja kao temeljnoj životnoj vrijednosti. Bog onda nestaje sa horizonta a s njim pravo i pravednost prema čovjeku. Zbog toga spočitava Izraelu […]

24. nedjelja kroz godinu

Izl 32,7-11.13-14  Ako je čitatelj na prvim stranicama Pisma začuđen dok promatra stvaranje čovjeka i potom Božji stav opraštanja Adamu, Evi, Kajinu itd., došavši do Knjige Izlaska stvari postaju jasnije. Božja želja jest ne samo da čovjeka stvori nego da mu dođe bliže. Želi prebivati usred naroda, biti okružen ljudima. Već tu se otkriva Njegovo […]

23. nedjelja kroz godinu

Lk 14,25-33 Pretprošle nedjelje razmatrali smo razliku između mišljenja i razmišljanja. Vidjeli smo koliko je prihvaćanje mišljenja jednostavniji način za stjecanje stava prema životu negoli prihvatiti se ozbiljnog razmišljanja. Koji je danas kriterij uspjeha? Uspio je onaj kome to svi priznaju, onaj liječnik ili advokat kod kojega svi idu… Tko je najbolji učitelj, voditelj duhovnih […]

22. nedjelja kroz godinu

Sir 3,17-18.20.28-29 Mudri Sirah poučava svoga učenika da što je veći, neka se većma ponizi. Današnjem mentalitetu ovakve preporuke nisu jasne. Zašto bi onaj tko je velik trebao biti krotak, ponizan? U Svetom pismu poniznost je najuže povezana s – istinom! Čovjek svjestan istine o sebi, svih svojih vrijednost i prednosti, zna da je izvor […]

21. nedjelja kroz godinu

Iz 66,18-21 Izraelci su stoljećima bili uvjereni kako su jedini ispravan narod. Smatrali su sebe jedinima koji su vršili Zakon Božji i stoga jedinim pravednima. Imali su averziju prema strancima smatrajući se boljima od njih pa su ih proroci u Božje ime opominjali. No, povijesni događaji – napose odlazak Izraelaca u babilonsko sužanjstvo – uzrokovat […]

20. nedjelja kroz godinu

Jr 38,4-6.8-10 S obzirom da se obraćenje nije dogodilo kako je Gospodin preko Jeremije prethodno zahtijevao, nakon prve deportacije u Babiloniju (597. g.pr.Kr.) prorok tumači kako sada obraćenje znači podložiti se babilonskoj vlasti kao znak prihvaćanja Božjeg projekta; to je za Izraelce težak, ali jedini mogući izlaz. Neprihvaćanje vodi novoj kazni. Jeremija se zato protivi […]

19. nedjelja kroz godinu

Mudr 18,6-9 Nakon Salomonove molitve za mudrost, biblijski pisac u posljednjem velikom dijelu knjige analizira njezine manifestacije u važnim povijesnim događajima. Počinje prizivajući kratko glavne likove tj. heroje Knjige Postanka, iako ih se ne imenuje direktno. Pokazuje se kako svoje spasenje zahvaljuju Mudrosti, a oni koji su je zanemarili propali su. Interesantno je u kontekstu […]

18. nedjelja kroz godinu

Lk 12,13-21 Umjesto govora o načinu dijeljenja baštine, Isus izgovara prispodobu. Zašto to čini ako se mogao pozvati na poznate propise Staroga zavjeta o raspodjeli nasljedstva? Valja se prisjetiti evanđeoskog odlomka od prošle nedjelje. Iz molitve Gospodnje proizlazi jasna slika svijeta: sve je Božje – i Ime koje će posvetiti, i Kraljevstvo koje ima doći, […]

17. nedjelja kroz godinu

Post 18,20-32 Nakon najave rođenja Abrahamovog sina, tajanstveni gosti odlaze za Sodomu i Gomoru. Gospodin je nakanio kazniti njihovu grešnost. Ali prije će svom prijatelju Abrahamu obznaniti što kani učiniti – kao da mu je savjetnik. Ovo je po mnogo čemu jedinstven tekst jer ni u jednome drugom u Starom zavjetu čovjek ne stoji tako […]

16. nedjelja kroz godinu

Post 18,1-10a Abrahamu i Sari dolaze tajanstveni posjetitelji. Oni su neka vrsta Božjih izaslanika, anđela. Jer zbog specifičnog poimanja Božje uzvišenosti bilo bi nemoguće da Biblija Boga prikazuje u odveć ljudskim kategorijama. Inače, pojava božanstva u tajnovitosti i neodređenosti ljudskog obličja ili anđela koji će za posljedicu imati sretan porod, uobičajen je motiv kako u […]

15. nedjelja kroz godinu

Pnz 30,10-14 Knjiga Ponovljenog Zakona u isto vrijeme označava i završetak i početak. Pruža kriterije za valjano promatranje onoga što se događalo prije ulaska u Obećanu zemlju a i onoga nakon toga. Cijela knjiga jest pokušaj primjene tadašnjih teoloških spoznaja na konkretan život kako bi djelovale na srce i um slušatelja. Jer situacija je ozbiljna. […]

14. nedjelja kroz godinu

Iz 66,10-14c Nakon povratka iz Babilonije i silnih nadanja, uslijedile su nesloge, trzavice, prijetnje izvana tako da obećani mir i radost nisu nastupili. Prorok Izaija ih sada ponovno naviješta. Često je Jeruzalem u proroka Izaije opisivan kao kćer. Sada je mu je obećano dostojanstvo majke koja je u središtu slavlja. Dohodište puta koji je bio […]

Trinaesta nedjelja kroz godinu

1 Kr 19,16b.19-21  Prorok Ilija star je i preslab za veličinu borbe koja ga okružuje. Progonjen je, gladan i kruha i Božje snage. U bljesku svjetla koje je obasjalo Iliju tijekom susreta s Gospodinom u pećini na Horebu, prorok shvaća kako treba u borbu za Božju stvar uključiti neke ljude. Među njima je i Elizej. […]

12. nedjelja kroz godinu

Zah 12,10-11; 13,1 Prorok Zaharija govori o onom danu u koji će Gospodin dramatično zahvatiti u povijesna zbivanja. U Gospodinu je snaga Jeruzalemaca i slomit će Izraelove neprijatelje koji ga opsjedaju. No, nakon pobjede nad zlom koje nadire izvana, ostaje pitanje: kako odstraniti grijeh kao nutarnje zlo naroda Božjega? Proroštvo predviđa kako će pogled na […]

11. nedjelja kroz godinu

2Sam 12,7-10.13 David, u zenitu kao kralj i čovjek, pada popuštajući snazi svojih želja. Nelegalno uzima Bat-Šebu nakon samo jednog pogleda i s njom čini preljub. Kao što je Adam nakon prvog grijeha htio sakriti svoj grijeh svaljujući ga na druge, tako i David povlači njezina muža Uriju Hetita s bojišta kako bi ispalo da […]

Svetkovina Presvetog Srca Isusova

Svatko je od nas barem nekad pokušao za nekoga učiniti nešto dobro. Možda se ne radi o velikom radu. Možda ste samo trebali porazgovarati s nekim jer ste vidjeli više nego on, htjeli ste mu pomoći. Što ste osjećali kada u tome niste uspjeli otprve? Nastavili ste ili ste odustali? Vjerovatno vam se dogodilo barem […]

10. nedjelja kroz godinu

1 Kr 17,17-24 Dvije udovice u današnjim čitanjima, dva umrla sina, dva čovjeka Božja koji interveniraju i dva uskrsnuća! Kako bi oživio mladića Ilija je zazivao Boga, dok Isus uskrsava sâm, svojom riječju. Moćna je njegova riječ. Životodajna! Uslijed borbe za pravovjernost Izraela, prorok Ilija „zameće rat“ s narodom Božjim: jer se plodnosti i prosperitetu […]

9. nedjelja kroz godinu

1Kr 8,41-43 Prvo čitanje, iz Prve Knjige o Kraljevima, dolazi iz sekcije u kojoj se u pozitivnom vidu predstavlja Salomonovo kraljevanje, prije nego li se prijeđe na njegove negativne strane. Poglavlje iz kojega je uzet naš odlomak donosi teologiju hrama: on je kuća u kojoj Gospodin slobodno odlučuje nastaniti svoje ime, u njoj prebiva Njegova […]

Tijelovo – Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove

Lk 9,11b-17 Sve ima svoje djetinjstvo pa i vjera koja je odrastala sa izabranim izraelskim narodom. Već u rane dane svoje vjere učeni su da prinose žrtve jer krv žrtvovanih životinja briše grijehe. Zašto? Što bi imala krv životinja s njihovim moralom ili nemoralom? Grijeh i nepravda ne mogu opstati pred Svetim Bogom. Grijeh i […]

Svetkovina Presvetog Trojstva

Iv 16,12-15 Postoje krasne rijeke. Poneka zna imati prelijepe vodotokove, slapove, zavoje; pružati prekrasne prizore. No, sve te divote, koliko god mamile pogled i privlačile oči, koliko god da se činile dobrim, ipak ne mogu biti iznad onog što je zaista pravo čudo: nikada ne mogu nadvisiti sȃm izvor! Tamo je rijeka najbistrija, tamo je […]