Arhiva za kategoriju ‘Nedjeljna razmišljanja – B’

Tijelovo

            Već se mnogo godina pričešćujem… nesiguran koračam prema oltaru, nesiguran u životu. Ali, Bog sebe ne poriče.   Nepouzdan sam, umnožavam isprazna djela, dane, godine… Bog sebe ne poriče. Na oltaru stoji mali, bijeli kruh koji nema okusa … počiva u dubokoj tišini. Što mi može dati taj mali […]

Svetkovina Presvetog Trojstva

          Pnz 4,32-34.39-40; Ps 33,4-6.9.18-20.22; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20   U Petoknjižju Božji Zakon je uglavnom prikazivan kao riječ koju Bog upućuje Mojsiju. U posljednjoj knjizi Petoknjižja, Knjizi Ponovljenog Zakona, dolazi do promjene: Božji Zakon je riječ koju Mojsije proglašava naraštaju koji će ući u Obećanu zemlju. On sada postaje riječ […]

Duhovi – Pedesetnica

            Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27; 16,12-15   Pisac Djela apostolskih dan Pedesetnice vidi kao ispunjenje: svi su bili zajedno na jednom mjestu – kao da su se vrijeme, koje se ispunilo, i prostor skupili u jednu točku. Pedesetnica tj. Blagdan sedmica prvotno je bio poljoprivredni blagdan […]

7. vazmena nedjelja

          Dj 1,15-17.20a.20c-26; Ps 103,1-2.11-12.19-20ab; 1 Iv 4,11-16; Iv 17,11b-19   Apostoli su u Jeruzalemu i čekaju silazak Duha Svetoga. Okupljeni u gornjoj odaji su svjedoci. Oni su svjedoci javnog djelovanja, Uskrsnuća i Uzašašća, žene su svjedoci Gospodinova ukopa i praznog groba, a Marija svjedok Njegova začeća, rođenja i mladosti. S […]

6. vazmena nedjelja

      Dj 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98,1-4; 1 Iv 4,7-10; Iv 15,9-17   Petar, nakon čudesa ozdravljenje paralitičara Eneje i uskrišenja Tabite nastavlja hoditi putem kojim ga vodi Uskrsli. Ni uskrsnuće nije krajnje dohodište! Nakon tog izvanrednog događaja pisac Djela apostolskih nadugačko izvještava o obraćenju pogana Kornelija, iz čega uzimamo ulomke za današnje prvo čitanje. […]

5. vazmena nedjelja

          Dj 9,26-31; Ps 22,26b-28.30-32; 1 Iv 3,18-24; Iv 15,1-8   Današnja nas liturgijska čitanja, nakon razmatranja uskrsne radosti prethodnih nedjelja, uvode u kompleksnu temu – težina hoda za Uskrslim. U prvom čitanju pratimo događaje u Jeruzalemu: Barnaba, ugledan i  čestit muž – znajući za Pavlovu viziju i smjelost pokazanu u […]

4. vazmena nedjelja – Nedjelja Dobroga Pastira

          Dj 4,8-12; Ps 118,1.8-9.21-23.26.28.29; 1 Iv 3,1-2; Iv 10,11-18   Današnje prvo čitanje iz Djela apostolskih zapravo je nastavak onoga od prošle nedjelje. Ako moć Uskrslog Trpećeg Sluge istinski djeluje i ako je narod stavljen pred odluku, onda se ne radi više samo o pitanju osobne duhovnosti pojedinca nego se […]

3. vazmena nedjelja

          Dj 3,13-15.17-19; Ps 4,2.4.7.9; 1 Iv 2,1-5a; Lk 24,35-48 Nakon ozdravljenja uzetoga na vratima jeruzalemskog hrama, reakcija prisutnih nije strahopoštovanje pred Božjim djelom nego strah, kao što je bivalo i pred Isusovom moćnom riječju. Da bi se strah pretvorio u strahopoštovanje vjere, potrebno je objasniti događaj, prikazati ga u njegovu […]

2. vazmena nedjelja

          Dj 4,32-35; Ps 118,2-4.16ab-18.22-24; 1 Iv 5,1-6; Iv 20,19-31   Usred govora o protivljenju službenoga židovstva nastanku i razvoju mlade crkvene zajednice, Luka kao svojevrsni interludij ugrađuje veću količinu teksta u kojemu se nalazi i odlomak našega prvog čitanja. U njemu prikazuje jednodušnost prvotne crkvene zajednice pod vidom zajedništva dobara. […]

Uskrs

          Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-2. 16-17. 22-23; Kol 3,1-4; Iv 20,1-9   Nakon što je Petar susreo Uskrslog Isusa i na dan Pedesetnice dobio Njegova Duha, za Gospodina je javno svjedočio u Jeruzalemu. Ipak, još uvijek je kao apostol i glava Crkve nepotpun. U devetom poglavlju Djela apostolskih Bog preko njegovih […]

Velika subota – vazmeno bdjenje

          Marko završava svoje Evanđelje puštajući da u našim ušima odzvanja raspeti je uskrsnuo i utiskujući nam u dušu sigurnost: vidjet ćete Ga!   Nijedan od evanđelista nije ni pokušavao opisati ili dokazivati uskrsnuće – njima to nije bilo potrebno jer su s tim bili na čistu. Niti činjenicu praznog groba, […]

Veliki petak

      Getsemanski vrt, za razliku od onoga što će uslijediti, jest unutrašnja Isusova patnja; kasniji opis govori o tome što su Isusu napravili ljudi, a ovi nam reci govore što je Isus prije svega toga proživljavao u sebi. Najprije se odvaja od učenika, a ostaje sa trojicom. Potom se i od njih odvaja. […]

Veliki četvrtak

          Umjesto tjeskobe pred dramatične događaje ili sjetnog raspoloženja rastanka od prijatelja, Ivanov Isus ovdje uspostavlja atmosferu prožetu temom ljubavi: ona se spominje četiri puta više nego u prethodnih 12 poglavlja! Umjesto Isusovih riječi nad kruhom i vinom, Iv donosi zgodu o pranju nogu, o čemu drugi evanđelisti ne govore. Time […]

Cvjetnica – nedjelja muke Gospodnje

  Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; Fil 2,6-11; Mk 14,1 – 15,47   Liturgija Nedjelje muke Gospodnje-Cvjetnice jest poput velikog portala, velikih svečanih vrata koja vode prema svetom trodnevlju – Velikom Četvrtku, Petku i Suboti te Uskrsu. Započinje blagoslovom palminih grančica i procesijom kojim zajednica Isusovih učenika obnavlja sjećanje na ono što se događalo kad je […]

5. nedjelja korizme

Jr 31,31-34 Za proroka Jeremiju u temelju svega jest Gospodinovo lice koje je iskusio i doživio Onoga koji je odlučio intervenirati u povijest svoga naroda da bi ga čistio kaznom. Riječi prvoga čitanja govore upravo o tome, a prorok ih je izgovorio u vrijeme mladog kralja Jošije koji je započeo Izrael voditi pravim putem te […]

4. nedjelja korizme

          2 Ljet 36,14-16.19-23 Ljetopisac u svojem djelu snažno ističe da je Izrael određen za Obećanu zemlju, da njegov narod pripada toj zemlji a zemlja narodu. Posebnu potvrdu ovomu vidi u činjenici da je Gospodin vratio Izraelce iz babilonskog sužanjstva i to čak preko tuđinca, asirskog imperatora Kira. Sjajna linija Izraelove […]

3. nedjelja korizme

Izl 20,1-17 Dajući Izraelu deset zapovijedi Bog svom narodu upućuje pouku kako će živjeti i kako hoditi putem života da bi bio Njegov saveznik. Dakako, Izrael je nije morao prihvatiti međutim povijest će pokazati kako u slučaju nepoštovanja ovih Božjih riječi među Izraelcima nastaje nered, kaos na koji Bog neće ostati skrštenih ruku, kao što […]

2. nedjelja korizme

Post 22,1-2.9a.10-13.15-18 Tek je dobio sina a treba ga žrtvovati Bogu?! Abraham očituje radikalno starozavjetno poimanje Božje pravednosti koju je lijepo izrazio Job u svojoj patnji – Gospodin dao, Gospodin oduzeo – blagoslovljeno ime Gospodnje! Spremajući se Bogu vratiti Božje, ostaje bez ičega! Što uopće ostaje od Saveza kojeg je sklopio s Bogom? Ništa od […]

1. nedjelja korizme

Post 9,8-15 Nakon općeg potopa Gospodin u savezu s Noom sklapa savez sa svim preživjelim bićima. Čovječanstvo je, stoga, na neki način Noino potomstvo. Ponovno mu udjeljuje svoj blagoslov, kao u Stvaranju. No, čovjek od sada, za razliku od Stvaranja, smije jesti životinje – sve što se kreće i živi neka vam je za hranu […]

6. nedjelja kroz godinu

      Lev 13,1-2.45-46 U svim kulturama svijeta postoji razlikovanje između svetog i profanog, čistog i nečistog. Izrael je ove razlike integrirao u religioznu sferu. Tako dobivamo da su određena bića, stanja ili odnosi prihvatljivi Bogu jer se na prihvatljiv način odražavaju na dobrobit i svetost Izraela kao zajednice. Osim razloga teološke naravi, svrha […]