Arhiva za kategoriju ‘Nedjeljna razmišljanja – B’

Duhovi – Pedesetnica

            Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27; 16,12-15   Pisac Djela apostolskih dan Pedesetnice vidi kao ispunjenje: svi su bili zajedno na jednom mjestu – kao da su se vrijeme, koje se ispunilo, i prostor skupili u jednu točku. Pedesetnica tj. Blagdan sedmica prvotno je bio poljoprivredni blagdan […]

7. vazmena nedjelja

          Dj 1,15-17.20a.20c-26; Ps 103,1-2.11-12.19-20ab; 1 Iv 4,11-16; Iv 17,11b-19   Apostoli su u Jeruzalemu i čekaju silazak Duha Svetoga. Okupljeni u gornjoj odaji su svjedoci. Oni su svjedoci javnog djelovanja, Uskrsnuća i Uzašašća, žene su svjedoci Gospodinova ukopa i praznog groba, a Marija svjedok Njegova začeća, rođenja i mladosti. S […]

6. vazmena nedjelja

      Dj 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98,1-4; 1 Iv 4,7-10; Iv 15,9-17   Petar, nakon čudesa ozdravljenje paralitičara Eneje i uskrišenja Tabite nastavlja hoditi putem kojim ga vodi Uskrsli. Ni uskrsnuće nije krajnje dohodište! Nakon tog izvanrednog događaja pisac Djela apostolskih nadugačko izvještava o obraćenju pogana Kornelija, iz čega uzimamo ulomke za današnje prvo čitanje. […]

5. vazmena nedjelja

          Dj 9,26-31; Ps 22,26b-28.30-32; 1 Iv 3,18-24; Iv 15,1-8   Današnja nas liturgijska čitanja, nakon razmatranja uskrsne radosti prethodnih nedjelja, uvode u kompleksnu temu – težina hoda za Uskrslim. U prvom čitanju pratimo događaje u Jeruzalemu: Barnaba, ugledan i  čestit muž – znajući za Pavlovu viziju i smjelost pokazanu u […]

4. vazmena nedjelja – Nedjelja Dobroga Pastira

          Dj 4,8-12; Ps 118,1.8-9.21-23.26.28.29; 1 Iv 3,1-2; Iv 10,11-18   Današnje prvo čitanje iz Djela apostolskih zapravo je nastavak onoga od prošle nedjelje. Ako moć Uskrslog Trpećeg Sluge istinski djeluje i ako je narod stavljen pred odluku, onda se ne radi više samo o pitanju osobne duhovnosti pojedinca nego se […]

3. vazmena nedjelja

          Dj 3,13-15.17-19; Ps 4,2.4.7.9; 1 Iv 2,1-5a; Lk 24,35-48 Nakon ozdravljenja uzetoga na vratima jeruzalemskog hrama, reakcija prisutnih nije strahopoštovanje pred Božjim djelom nego strah, kao što je bivalo i pred Isusovom moćnom riječju. Da bi se strah pretvorio u strahopoštovanje vjere, potrebno je objasniti događaj, prikazati ga u njegovu […]

2. vazmena nedjelja

          Dj 4,32-35; Ps 118,2-4.16ab-18.22-24; 1 Iv 5,1-6; Iv 20,19-31   Usred govora o protivljenju službenoga židovstva nastanku i razvoju mlade crkvene zajednice, Luka kao svojevrsni interludij ugrađuje veću količinu teksta u kojemu se nalazi i odlomak našega prvog čitanja. U njemu prikazuje jednodušnost prvotne crkvene zajednice pod vidom zajedništva dobara. […]

Uskrs

          Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-2. 16-17. 22-23; Kol 3,1-4; Iv 20,1-9   Nakon što je Petar susreo Uskrslog Isusa i na dan Pedesetnice dobio Njegova Duha, za Gospodina je javno svjedočio u Jeruzalemu. Ipak, još uvijek je kao apostol i glava Crkve nepotpun. U devetom poglavlju Djela apostolskih Bog preko njegovih […]

Velika subota – vazmeno bdjenje

          Marko završava svoje Evanđelje puštajući da u našim ušima odzvanja raspeti je uskrsnuo i utiskujući nam u dušu sigurnost: vidjet ćete Ga!   Nijedan od evanđelista nije ni pokušavao opisati ili dokazivati uskrsnuće – njima to nije bilo potrebno jer su s tim bili na čistu. Niti činjenicu praznog groba, […]

Veliki petak

      Getsemanski vrt, za razliku od onoga što će uslijediti, jest unutrašnja Isusova patnja; kasniji opis govori o tome što su Isusu napravili ljudi, a ovi nam reci govore što je Isus prije svega toga proživljavao u sebi. Najprije se odvaja od učenika, a ostaje sa trojicom. Potom se i od njih odvaja. […]

Veliki četvrtak

          Umjesto tjeskobe pred dramatične događaje ili sjetnog raspoloženja rastanka od prijatelja, Ivanov Isus ovdje uspostavlja atmosferu prožetu temom ljubavi: ona se spominje četiri puta više nego u prethodnih 12 poglavlja! Umjesto Isusovih riječi nad kruhom i vinom, Iv donosi zgodu o pranju nogu, o čemu drugi evanđelisti ne govore. Time […]

Cvjetnica – nedjelja muke Gospodnje

  Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; Fil 2,6-11; Mk 14,1 – 15,47   Liturgija Nedjelje muke Gospodnje-Cvjetnice jest poput velikog portala, velikih svečanih vrata koja vode prema svetom trodnevlju – Velikom Četvrtku, Petku i Suboti te Uskrsu. Započinje blagoslovom palminih grančica i procesijom kojim zajednica Isusovih učenika obnavlja sjećanje na ono što se događalo kad je […]

5. nedjelja korizme

Jr 31,31-34 Za proroka Jeremiju u temelju svega jest Gospodinovo lice koje je iskusio i doživio Onoga koji je odlučio intervenirati u povijest svoga naroda da bi ga čistio kaznom. Riječi prvoga čitanja govore upravo o tome, a prorok ih je izgovorio u vrijeme mladog kralja Jošije koji je započeo Izrael voditi pravim putem te […]

4. nedjelja korizme

          2 Ljet 36,14-16.19-23 Ljetopisac u svojem djelu snažno ističe da je Izrael određen za Obećanu zemlju, da njegov narod pripada toj zemlji a zemlja narodu. Posebnu potvrdu ovomu vidi u činjenici da je Gospodin vratio Izraelce iz babilonskog sužanjstva i to čak preko tuđinca, asirskog imperatora Kira. Sjajna linija Izraelove […]

3. nedjelja korizme

Izl 20,1-17 Dajući Izraelu deset zapovijedi Bog svom narodu upućuje pouku kako će živjeti i kako hoditi putem života da bi bio Njegov saveznik. Dakako, Izrael je nije morao prihvatiti međutim povijest će pokazati kako u slučaju nepoštovanja ovih Božjih riječi među Izraelcima nastaje nered, kaos na koji Bog neće ostati skrštenih ruku, kao što […]

2. nedjelja korizme

Post 22,1-2.9a.10-13.15-18 Tek je dobio sina a treba ga žrtvovati Bogu?! Abraham očituje radikalno starozavjetno poimanje Božje pravednosti koju je lijepo izrazio Job u svojoj patnji – Gospodin dao, Gospodin oduzeo – blagoslovljeno ime Gospodnje! Spremajući se Bogu vratiti Božje, ostaje bez ičega! Što uopće ostaje od Saveza kojeg je sklopio s Bogom? Ništa od […]

Prva nedjelja korizme

Post 9,8-15 Nakon općeg potopa Gospodin u savezu s Noom sklapa savez sa svim preživjelim bićima. Čovječanstvo je, stoga, na neki način Noino potomstvo. Ponovno mu udjeljuje svoj blagoslov, kao u Stvaranju. No, čovjek od sada, za razliku od Stvaranja, smije jesti životinje – sve što se kreće i živi neka vam je za hranu […]

Šesta nedjelja kroz godinu

Lev 13,1-2.45-46 U svim kulturama svijeta postoji razlikovanje između svetog i profanog, čistog i nečistog. Izrael je ove razlike integrirao u religioznu sferu. Tako dobivamo da su određena bića, stanja ili odnosi prihvatljivi Bogu jer se na prihvatljiv način odražavaju na dobrobit i svetost Izraela kao zajednice. Osim razloga teološke naravi, svrha jest uspostava svekolikog […]

Peta nedjelja kroz godinu

Job 7,1-4.6-7   Jobovo početno obiteljsko i gospodarsko stanje bilo je odraz njegovih ljudskih kvaliteta u odnosu prema sebi, ljudima, Bogu i životu. Čovjekovo blagostanje, prema teološkom shvaćanju onoga vremena, plod je Božjeg blagoslova kojeg čovjek stječe pravednim životom. No, kakav je uistinu Job? Nije li tek trgovac kojem je vjernost Bogu moneta kojom kupuje […]

Četvrta nedjelja kroz godinu

Pnz 18,15-20  Knjiga Ponovljenog Zakona, iz koje čitamo prvo čitanje, ne odnosi se samo na zakone i odredbe. Obuhvaća još više: pouku i pripovijedanje prošlosti, njezino tumačenje, pobudne govore i blagoslove novom naraštaju koji ima ući u Obećanu zemlju. Treba poslužiti novim pokoljenjima, koja će u nju ući i započeti život, da upoznaju srž prošlih […]