Arhiva za kategoriju ‘Nedjeljna razmišljanja – B’

Isus Krist – Kralj svega stvorenja

          Dn 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Otk 1,5-8; Iv 18,33b-37   Običaj krunjenja osuđenih na smrt. Krist okrunjen trnovom krunom i Pilat koji pita: ti si dakle Kralj?   Isus šuti. Zašto šuti?   Prvo čitanje je uzeto iz knjige Danijelove. Na početku poglavlja iz kojega dolazi naše prvo čitanje, opisuju se […]

33. nedjelja kroz godinu

            Dn 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 10,11-14.18; Mk 13,24-32   Pri svršetku liturgijske godine misna čitanja tematiziraju svršetak stvarnosti u kojoj živimo a o njemu progovaraju na apokaliptički način. Starozavjetna apokaliptička literatura interesira se za usud zemaljskih imperija jer je gajila uvjerenje da je svijet osuđen na raspad. Bog će […]

32. nedjelja kroz godinu

            1 Kr 17,10-16; Ps 146,6c-10; Heb 9,24-28; Mk 12,38-44   Sve ono što je Izrael postao nakon izlaska iz Egipta došlo je u pitanje. Stoga se Ilija pojavljuje iznenada kako bi najavio pošast, kao što je i Mojsije jednu od egipatskih nevolja. Naime, Kananejci – starosjedioci zemlje u koju […]

31. nedjelja kroz godinu

      Kažemo da smo vjernici, slušamo o zapovijedi ljubavi, ali kada dođemo u svakodnevni život uspijevamo iznalaziti razloge da ne počnemo ozbiljno ljubiti druge. Pitanje je uspijevamo li uopće početi o toj temi razmišljati, a kamoli krenuti u akciju? I tu smo podijeljeni – i jesmo i nismo na putu Božjemu.   Netko […]

30. nedjelja kroz godinu

          Jr 31,7-9; Ps 126,1-6; Heb 5,1-6; Mk 10,46-52   Današnje starozavjetno čitanje uzeto je iz knjige Jeremijine i to iz njegove tzv. Knjige utjehe. U tih četiri poglavlja ton je zamjetno drugačiji nego u većini ostalih dionica Jeremijinih proroštava. Ove riječi Jeremija je izgovorio u vrijeme mladog kralja Jošije koji […]

29. nedjelja kroz godinu

          Iz 53,2a.3a.10-11; Ps 33,4-5.18-20.22; Heb 4,14-16; Mk 10,35-45   Starozavjetni odlomak uzet je iz Izaijine tzv. četvrte Pjesme o sluzi Gospodnjem. Ono što je u prethodne tri Pjesme naznačeno kao iznenađujuće – da će Sluga Gospodnji doživjeti neuspjeh, biti odbacivan pa čak i trpjeti – u Četvrtoj pjesmi poprima novi […]

28. nedjelja kroz godinu

        Mudr 7,7.11; Ps 90,12-17; Heb 4,12-13; Mk 10,17-30   Mudrost, kao Božji dar, razlikuje se od pojedinih vrsta znanja po tome što ona omoguće čovjeku uvijek izabirati dobro koje vodi u puninu života. Ne rješava pojedina tehnička pitanja – za koja uostalom postoje specijalizirane znanosti i umijeća – nego pitanje cijeloga […]

27. nedjelja kroz godinu

          Post 2,18-24; Ps 128,1-6; Heb 2,9-11; Mk 10,2-16   Bog ustvrđuje kako nije dobro da čovjek bude sam. Da bi živio u punini, treba stupati u odnose; imati naspram sebe osobu i ući u odnos s njom pripada samoj srži čovjekova postojanja. Bog stoga proglašava da je muškarcu potrebna pomoć […]

26. nedjelja kroz godinu

            Br 11,25-29; Ps 19,8.10.12-14; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48   Knjiga Brojeva za svoju središnju preokupaciju ima probleme i mogućnosti oblikovanja Izraela kao zajednice u suglasju s Božjim projektom o čovjeku. Izrael, koji je dugo vremena bio potlačen i u tom je vremenu već naviknuo živjeti ropskim mentalitetom, sada se […]

25. nedjelja kroz godinu

            Mudr 2,12.17-20; Ps 54,3-6.8; Jak 3,16 – 4,3; Mk 9,30-37   Prvo nam čitanje dolazi iz tekstova Knjige Mudrosti koji izražavaju poticaje protiv planiranja životne egzistencije temeljene na zlu. Naš odlomak iznosi stavove bezbožnika uslijed kojih kreću progoniti pravednika. Bog upravo zato što ne želi smrt i ne raduje […]

24. nedjelja kroz godinu

          Iz 50,5-9a; Ps 116,1-9; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35   Naše prvo čitanje uzeto je iz Izaijine treće Pjesme o Sluzi Gospodnjem i to iz njezine druge i treće strofe. Veličina Sluge, što izranja iz poslanja koje mu je dodijeljeno, svoje temelje ima u stavu slušanja: on je prije svega primatelj […]

23. nedjelja kroz godinu

          Iz 35,4-7a; Ps 146,6c-10; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37   Prorok Izaija obraća se Izraelovim izgnanicima u Babilonu. Neposredno pred početak odlomka današnjeg prvog čitanja obećava im da će se uzradovati pustinja, zemlja sasušena, klicati stepa… Time najavljuje predstojeći Božji zahvat u prilog svome narodu. Izraelova nevjernost uzrokuje razna zla i […]

22. nedjelja kroz godinu

            Pnz 4,1-2.6-8; Ps 15,2-4ab.5ab; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23   Današnje prvo čitanje zapravo je odlomak iz Mojsijevog prvog oproštajnog obraćanja Izraelcima u Knjizi Ponovljenog Zakona. U njemu podsjeća Izraelce na hod kojeg su prevalili od Sinaja do pragova obećane im zemlje, s onu stranu Jordana gdje se sada i […]

21. nedjelja kroz godinu

          Jš 24,1-2a.15-18b; Ps 34,2-3.16-23; Ef 5,21-32; Iv 6,60-69   Prvo čitanje zapravo je dio opisa tzv. Velike skupštine u Šekemu gdje Jošua predvodi obnovu Saveza. Nakon što je Izraelce uveo u Obećanu zemlju i nakon što su se susreli s nizom poteškoća pa i međusobnih nesuglasica, Jošua se priprema za […]

20. nedjelja kroz godinu

          Izr 9,1-6; Ps 34,2-3.10-15; Ef 5,15-20; Iv 6,51-58 Na Starom istoku smatralo se kako ljudi koji su postigli uspjeh u život trebaju prenositi životnu mudrost mlađim generacijama. Njihova se pouka cijenila a onaj tko je mogao s njom doći u dodir smatrao se privilegiranim. U prvim poglavljima Knjige Mudrih Izreka […]

Uznesenje BDM – Velika Gospa

Život je i danas za čovjeka tajna i to na svim razinama. I za znanost on je tajna, ona proučava tek njegove pojavne oblike, pjesnici mu se dive a mistici nam govore o tajni Božjeg života koji ulazi u čovjeka, oplemenjuje ga, podiže ga i osposobljava ga za vječnost. Taj veličanstveni dar Božjeg života čovjeku […]

19. nedjelja kroz godinu

          1 Kr 19,4-8; Ps 34,2-9; Ef 4,30 – 5,2; Iv 6,41-51   Prorok Ilija jest „otac“ biblijskog proroštva. On je, za razliku od Samuela koji je uvodio novi politički sustav i rješavao pojedinačne probleme, trebao spasiti sam Izraelov identitet da ne dođe do potpunog otpada od Gospodina. Dakle, sve ono […]

18. nedjelja kroz godinu

        Izl 16,2-4.12-15; Ps 78,3.4bc.23-25.54; Ef 4,17.20-24; Iv 6,24-35   Izvještaj u kojem nam biblijski pisac pripovijeda hod Izraelaca kroz pustinju uokviruje tj. dolazi i prije i poslije velikog kompleksa zakona. To je put koji nije lagan i stoga se poput refrena u njemu ponavljaju tegobe ili iskušenja gladi, žeđi i umora. […]

17. nedjelja kroz godinu

      2 Kr 4,42-44; Ps 145,10-11.15-18; Ef 4,1-6; Iv 6,1-15   Epizoda s prorokom Elizejem događa se za vrijeme strašne gladi tijekom koje su Izraelci jeli korijenje biljaka, čak i otrovnih. U takvoj gladi čovjek dolazi pred proroka i donosi mu prvine svog ječmenog kruha – ne želi uzeti sebi dragocjenost nego želi […]

16. nedjelja kroz godinu

          Jr 23,1-6; Ps 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34   Starozavjetno čitanje donosi prva dva dijela završne riječi Jeremije proroka o kući Judinoj i Jeruzalemu. Prvi dio počinje najavom kazne (jao..!) pastirima Izraelovim. Iako je današnji crkveni auditorij sklon pod pastirima misliti na Izraelovo religiozno vodstvo, prorok se zapravo obraća kraljevima. […]